Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shrnutí P2 osa existuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shrnutí P2 osa existuje."— Transkript prezentace:

1 Shrnutí P2 osa existuje

2 n=0 rovnovážná P n=1 P s osou
Silové soustavy podle statických charakteristik - nejednoduší reprezentanti typů silových soustav P n=0 rovnovážná P n=1 P s osou

3 n=2 P bez osou a) společná nositelka b) různoběžné nositelky
b) rovnoběžné nositelky d) mimoběžné nositelky točivá silová soustava <= P bez osou

4 Nejjednodušší reprezentant
Pravidla pro volbu souřadného systému počátek v průsečíku co největšího počtu sil (nositelek) souřadnicové osy volit ve směru co největšího počtu sil je-li několik sil v rovině => volíme jako souřadnicovou rovinu protíná-li několik sil jedinou přímku => volit tuto přímku jako souřadnicovou osu Statické charakteristiky Název P Nejjednodušší reprezentant schéma Fv MvB I ≠0 obecná bez osy dvě mimoběžné síly – „silový kříž“ =0 obecná s osou jedna síla točivá silová dvojice rovnovážná těleso bez sil

5 Těžiště těles a metody jeho určení
Radek Vlach Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.:

6 Tíhová síla a těžiště osa: těžiště:
Silová soustava P na rovnoběžných (rotujících ) nositelkách osa: těžiště:

7

8 Výpočet těžiště a tíhové síly pro reálná tělesa
- 3D tělesa

9 - 2D tělesa (t=konst.) -1D tělesa (S<<l)

10 Tělesa tvořená ze základních těles (součtové vztahy)
3D – krychle – kvádr – koule – kužel – … 2D – – čtverec – obdélník – kruh – trojúhelník – … - 3D tělesa !!! Objem V3 se odečítá !!!

11 - 2D tělesa (t=konst.) -1D tělesa (v rovině)
střed průřezu

12 Vlastnosti polohy těžiště
- má-li homogenní těleso – rovinu symetrie pak těžiště leží na ní – osu symetrie pak těžiště leží na ní – střed symetrie pak těžiště je právě tento střed - při rozdělení tělesa na části – 2 leží těžiště na spojnici dílčích těžišť – 3 leží v prostoru (rovině) vymezené jednotlivými těžišti – 4

13 Metody stanovení těžiště
- pro osově symetrická tělesa lze využít Pappus–Guldinových vět (homogení těleso) - volba souřadnicového systému souvisí s geometrií tělesa definující dV a integrací kartézský souřadný systém – dV=dx.dy.dz cylindrický souřadný systém – dV=r.dr.dj.dz sférický souřadný systém – dV=r2.dr.dj.dy Metody stanovení těžiště výpočtově – viz. Výše uvedené postupy (modelové těleso) experimentálně – zavěšením – vážením ve dvou polohách

14 Výslednice spojitého zatížení
a) liniová síla Velikost výslednice spojitého zatížení je rovna velikosti plochy obrazce spojitého zatížení. Poloha bodu C leží na ose spojitého silového zatížení, která prochází těžištěm obrazce.

15 b) plošný tlak Velikost výslednice plošného tlaku je rovna velikosti objemu vystavěného plošným zatížením. Poloha bodu C leží na ose plošného zatížení, která prochází těžištěm objemu plošného zatížení.

16 Příklad 16/15


Stáhnout ppt "Shrnutí P2 osa existuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google