Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shrnutí P4 statická podmínka: – pro SE + pro SR - počet nezávislých (použitelných) podmínek obecný 3D případ obecný 2D případ – u SE je úplně zadaná silová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shrnutí P4 statická podmínka: – pro SE + pro SR - počet nezávislých (použitelných) podmínek obecný 3D případ obecný 2D případ – u SE je úplně zadaná silová."— Transkript prezentace:

1 Shrnutí P4 statická podmínka: – pro SE + pro SR - počet nezávislých (použitelných) podmínek obecný 3D případ obecný 2D případ – u SE je úplně zadaná silová soustava působící místo   – u SR je neúplně zadaná silová soustava působící spolu s  

2 Geometrie a charakteristiky styku, výpočtové modely styku Radek Vlach Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2860 e-mail: vlach.r@fme.vutbr.cz, http://www.umt.fme.vutbr.cz/~rvlach/

3 Styk těles - kontakt => NEPROSTUPNÝ styk => styk končí Vždy dochází k deformaci  s, ale ta je z funkčního hlediska malá => NEPROMĚNNOST stykového útvaru Spojení dvou těles – nerozebíratelné (svaření,…) – rozebíratelné => nejjednodušším je TLAKOVÝ styk, kdy normálová složka p s směřuje vždy do tělesa t Pohyb neustane, jestliže bude dodávána mechanická práce:

4 Modely styku NEUTRÁLNÍ styk – hranice klidové stability a ztráta energie je zanedbatelná – nepohyblivá uložení PNASIVNÍ styk – hranice klidové stability a ztráta energie jsou významné a tedy nezanedbatelné – Coulombovo suché tření – tuhé valení NNTN NNTP

5 Reálné stykové vazby - mohou mít různé konstrukční provedení Kinematická dvojice – abstraktní styková vazba, přiřazená reálné stykové vazbě z hlediska základního charakteru omezení složek pohybu tělesa

6 Kinematické hledisko -spočívá v omezení složek pohybu -geometrie  s určuje, které složky pohybu jsou umožněny nebo omezeny a které jsou vzájemně závislé -je charakterizováno maticí pohybu a počtem odebraných stupňů volnosti   Statické hledisko -spočívá v silovém působení, které ve smyslu příčinné souvislosti souvisí s omezením pohybu -je charakterizováno maticí silového působení a počtem nenulových prvků matice silového působení  A, představující počet NP stykových výslednic Z podmínky neutrality plyne: -nezávislý nebo řídící nebo nenulový prvek v A => prvek v A musí být nulový -nezávislý nebo řídící nebo nulový prvek v A => prvek v A musí být libovolný Pro vazby NNTN platí: Stykové vazby NNTN a jejich charakteristiky

7 Kinematická dvojice (vazba) obecná  s je bod a) podpora b) lano (ideální) Nositelka stykové síly je kolmá na tečnou rovinu v bodě kontaktu. - podmíněně funkční - tlak - podmíněně funkční - tah

8 Kinematická dvojice (vazba) rotační (sférická)  s je část kružnice (2D) nebo kulové plochy (3D) Z neutrality plyne, že p s musí působit kolmo na tečnu ke  s - nepodmíněně funkční centrální silová soustava známe působiště výslednice - nepodmíněně funkční

9 Kinematická dvojice (vazba) posuvná a) v rovině (2D) - jednostranná (  s je jedna úsečka) SR=> nositelky F V a F B musí být stejné! 1. Soustava vnějších sil má osu protínající  s a je kolmá na  s. Podmínky funkčnosti vazby - působí do tělesa (tlaková) -

10 Kinematická dvojice (vazba) posuvná 2. Soustava vnějších sil má osu neprotínající  s a je kolmá na  s. SR =? pohyb => SR nenastane => vazba není funkční 3. Soustava vnějších sil je točivá SR =? => soustava stykových sil nemůže být točivou => vazba není funkční

11 Kinematická dvojice (vazba) posuvná - oboustranná (  s je jedna úsečka) Funkční vždy!

12 Kinematická dvojice (vazba) posuvná b) V prostoru(3D) Kinematická dvojice (vazba) rotačně posuvná

13 Kinematická dvojice (vazba) valivá v Bx a  z jsou závislé v Bx - řídící  z - řídící

14 Kinematická dvojice (vazba) šroubová v Bx a  x jsou závislé v Bx - řídící  x - řídící

15 Kinematická dvojice (vazba) pevná (vetknutí)

16 KINEMATICKÁ KVALITA ULOŽENÍ i – počet nezávislých složek pohybu tělesa, které uložení umožňuje (i= ) i v – počet stupňů volnosti volného tělesa (i v =3 -2D, i v =6 -3D) – počet omezených parametrů pohybu (všemi vazbami) – PC+D – počet omezených parametrů deformace – počet nezávislých složek pohybu tělesa, které uložení omezuje omezených - Normální stavy uložení – nejprve se omezí pohyb tělesa (PC) a teprve potom deformace (D) - Výjimkové stavy uložení – těleso je uloženo pohyblivě, ale je již omezena i deformace


Stáhnout ppt "Shrnutí P4 statická podmínka: – pro SE + pro SR - počet nezávislých (použitelných) podmínek obecný 3D případ obecný 2D případ – u SE je úplně zadaná silová."

Podobné prezentace


Reklamy Google