Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dynamika Smykové tření a valivý odpor. Dynamika Menu 1. Teorie • Úvod • Příčiny vzniku třecí síly • Vlastnosti třecí síly • Velikost třecí síly • Pohyb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dynamika Smykové tření a valivý odpor. Dynamika Menu 1. Teorie • Úvod • Příčiny vzniku třecí síly • Vlastnosti třecí síly • Velikost třecí síly • Pohyb."— Transkript prezentace:

1 Dynamika Smykové tření a valivý odpor

2 Dynamika Menu 1. Teorie • Úvod • Příčiny vzniku třecí síly • Vlastnosti třecí síly • Velikost třecí síly • Pohyb tělesa po nakloněné rovině • Klidové tření • Valivý odpor • Význam tření 2. Aplikace teorie • Úlohy • Řešení úloh 3. Zajímavosti 4. Přílohy • Přehled důležitých veličin a vztahů

3 Dynamika Úvod Menu Při posuvném pohybu tělesa po podložce působí proti směru pohybu na těleso brzdící třecí síla Její působiště je ve styčné ploše tělesa a podložky: Příklad z praxe – traktor táhnoucí pluh po poli Tento typ tření, kdy se těleso posouvá nebo smýká po povrchu jiného tělesa, nazýváme tření smykové.

4 Dynamika Příčiny vzniku třecí síly Menu 1) nerovnosti styčných ploch - nerovnosti do sebe zapadají, zachycují se a tím pohyb brzdí 2) vzájemné působení částic ve styčných plochách - přitažlivé molekulární síly u velmi hladkých těles

5 Dynamika Menu... tahová síla působící na těleso Je-li... třecí síla smykového tření, těleso se pohybuje rovnoměrně zrychleně Je-li, těleso se pohybuje rovnoměrně zpomaleně, nebo je v klidu Je-li, těleso zůstává v klidu, nebo pokud se již pohybovalo, pohybuje se dál rovnoměrně

6 Dynamika Vlastnosti třecí síly Menu Velikost F t nezávisí na obsahu styčných ploch1) Velikost F t nezávisí na velikosti rychlosti2) (toto platí pouze při malých rychlostech, při velkých rychlostech se třecí síla zmenšuje – menší účinnost automobilových brzd při vyšší rychlosti) Velikost F t závisí na jakosti styčných ploch (tzn, koeficient smykového tření)3) Velikost F t je přímo úměrná F n :4) kolmá tlaková síla, kterou působí těleso na podložku

7 Dynamika Velikost třecí síly Menu Jednotky Koeficient (součinitel) smykového tření f je bezrozměrná veličina, závisí na jakosti styčných ploch. Pro velikost třecí síly smykového tření tedy platí: Při pohybu tělesa po vodorovné podložce platí:

8 Dynamika Pohyb tělesa po nakloněné rovině Menu Z obrázku plyne: Pro velikost třecí síly smykového tření tedy platí:

9 Dynamika Klidové tření Menu Třecí síla působí i mezi podložkou a tělesem, které je v klidu: f 0... součinitel klidového tření tření klidové je větší než tření smykové (Na uvedení tělesa z klidu do pohybu je nutné vynaložit větší sílu, než na udržení rovnoměrného pohybu tohoto tělesa.)

10 Dynamika Valivý odpor Menu Vzniká tehdy, když se pevné těleso kruhového průřezu valí po pevné podložce.... třecí síla valivého tření Příčinou je stlačování a deformace podložky a valícího se tělesa.... kolmá tlaková síla... poloměr tělesa... rychlost tělesa Pokusně bylo zjištěno, že pro velikost F v platí: kde ξ je tzn. rameno valivého odporu, Hodnota ξ závisí na materiálu tělesa a podložky a na úpravě jejich povrchů Platí F v << F t

11 Dynamika Význam tření Menu Pozitivní účinky • chůze, jízda motorových vozidel (při náledí se chodníky i vozovky posypávají) • spojování materiálů hřebíky, nýty, šrouby • vázání uzlů • psaní křídou po tabuli • rozjezd a zastavení automobilu • oděv utkaný z vláken drží pohromadě • rozeznívání smyčcových hudebních nástrojů • řemenové převody • sněhové řetězy na kolech

12 Dynamika Význam tření Menu Negativní účinky •zahřívání strojních součástek a jejich opotřebování •opotřebování pneumatik Nežádoucí účinky tření snižujeme mazáním, broušením, leštěním styčných ploch nebo smykové tření nahrazujeme valivým odporem (těžké předměty při přemísťování podkládáme válečky; kuličková, popř. válečková ložiska)

13 Dynamika 2. Aplikace teorie Menu 1.Kvádr o hmotnosti 5 kg táhneme po vodorovné podložce vodorovnou silou o velikosti 30 N. Součinitel smykového tření mezi kvádrem a vodorovnou podložkou je 0,4. Určete velikost zrychlení kvádru. 2.Jak velkou vodorovnou silou posunujeme po vodorovné podložce bednu o hmotnosti 80 kg, jestliže ji podložíme válci o poloměru 5 cm? Rameno valivého odporu je 0,01 m. Řešení Úlohy – procvičování nového učiva

14 Dynamika Řešení úloh 1. Menu Zadání Platí: m = 5 kg a = ? f = 0,4 Pro dané hodnoty je a = 2 m.s -2 F = 30 N Z výše uvedených vztahů vyplývá, že

15 Dynamika Řešení úloh 2. Menu Zadání m = 80 kg Takže R = 5 cm = 0,05 m ξ = 0,01 m Po dosazení je F = 160 N F = ? Platí:

16 Dynamika 3. Zajímavosti Při jízdě do kopce v zimě při kluzké vozovce se často stává, že automobily s pohonem zadních kol vyjedou kopec snadněji než automobily s pohonem kol předních. Ty potom musejí kopec vycouvat. Menu Tlaková síla, kterou působí zadní kola na vozovku, je větší než tlaková síla u předních kol. Tím je také větší síla reakce, kterou působí vozovka na kola automobilu a kterou tedy odtlačuje automobil dopředu ve směru pohybu.

17 Dynamika 4. Přílohy Menu Přehled důležitých veličin a vztahů Velikost třecí síly při pohybu po nakloněné rovině Třecí síla valivého tření Velikost třecí síly Součinitel smykového tření Rameno valivého odporu


Stáhnout ppt "Dynamika Smykové tření a valivý odpor. Dynamika Menu 1. Teorie • Úvod • Příčiny vzniku třecí síly • Vlastnosti třecí síly • Velikost třecí síly • Pohyb."

Podobné prezentace


Reklamy Google