Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třecí síly v denní i technické praxi (Učebnice strana 96 – 97) Bez třecí síly bychom nezabrzdili automobil, nemohli bychom udělat ani krok, nábytek by.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třecí síly v denní i technické praxi (Učebnice strana 96 – 97) Bez třecí síly bychom nezabrzdili automobil, nemohli bychom udělat ani krok, nábytek by."— Transkript prezentace:

1 Třecí síly v denní i technické praxi (Učebnice strana 96 – 97) Bez třecí síly bychom nezabrzdili automobil, nemohli bychom udělat ani krok, nábytek by klouzal po podlaze, každý uzel by se rozvázal, hřebíky by vypadaly ze stěny, nemohli bychom psát křídou po tabuli ani tužkou na papír. V těchto případech se mnohdy snažíme třecí sílu zvyšovat, např. náledí na chodnících sypeme pískem a silnice drobným štěrkem, na pryžových pláštích kol jsou vylisovány zářezy, aby se zvětšila klidová třecí síla v místě dotyku kola a vozovky. Tím se snižuje nebezpečí smyku a prokluzování kol. Za sucha je tření mezi vozovkou a koly automobilu větší než za mokra, proto automobil za sucha zabrzdí na kratší dráze než při dešti.

2 V určitých případech je tření ale škodlivé. Při vzájemném pohybu součástí strojů se součásti působením třecí síly zahřívají, stykové plochy se odírají a stroj se rychle opotřebovává. Třecí síla se v těchto případech zmenšuje broušením a leštěním stykových ploch nebo jejich oddělením tenkou vrstvou maziva, např. oleje. K zmenšení třecí síly u otáčejících se hřídelů slouží např. kuličková a válečková ložiska. V nich se využívá poznatek, že při valivém pohybu působí mnohem menší brzdná síla než při smykovém tření hřídele a nehybného ložiska. Součást stroje nebo kolečko je pevně spojeno s vnějším kroužkem kuličkového nebo válečkového ložiska. Vnitřní kroužek je pevně spojen s hřídelí. Při otáčení kolečka (strojní součásti) se kuličky nebo válečky valí mezi vnitřním a vnějším kroužkem ložiska. Při vzájemném pohybu součástí strojů se součásti působením třecí síly zahřívají, stykové plochy se odírají a stroj se rychle opotřebovává. Třecí síla se v těchto případech zmenšuje broušením, leštěním a mazáním. U otáčejících se hřídelů slouží ke zmenšení třecí síly např. kuličková a válečková ložiska. Tam, kde je tření užitečné, např. při chůzi, jízdě automobilu apod., tření zvyšujeme – při náledí sypeme pískem chodníky a silnice, na pryžových pláštích kol jsou vylisovány zářezy, vrypy na povrchu kleští, hřebíků, sněhové řetězy…

3 Na všechna tělesa působí Země gravitační silou F g svisle dolů. FgFg Na vodorovné ploše působí těleso na plochu silou stejné velikosti i směru, tedy kolmo na plochu. Velikost tlakové síly je rovna velikosti gravitační síly působící na těleso. F FgFg Na nakloněné rovině (na svahu) působí Země gravitační silou F g svisle dolů, nepůsobí tedy kolmo k nakloněné rovině (ke svahu). Gravitační sila F g uvádí těleso do pohybu po nakloněné rovině. Ve směru nakloněné roviny působí pohybová složka F P gravitační síly F g. Tlaková síla F působí kolmo na nakloněnou rovinu. Velikost pohybové složky F P gravitační síly F g a tlakové síly F určíme tak, že doplníme na rovnoběžník sil. Gravitační síla F g je úhlopříčkou tohoto rovnoběžníku, pohybová složky F P a tlaková síla F jsou jeho stranami. F FPFP Na nakloněné rovině (na svahu) působí stejné těleso menší tlakovou silou než na vodorovné ploše. Čím větší bude úhel nakloněné roviny, tím menší bude kolmá tlaková síla F a tedy tím menší bude i tlak tělesa na danou plochu. Naopak se bude zvětšovat pohybová složka F P gravitační síly F g.

4 Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 97. Pohyb po nakloněné rovině: Je-li po uvedení do pohybu třecí síla F t větší než pohybová složka F P gravitační síly F g, pak na těleso působí výsledná síla F proti pohybu a těleso se zastaví. Velikost pohybové složky F P gravitační síly F g a tlakové síly F tl určíme tak, že doplníme na rovnoběžník sil. Gravitační síla F g je úhlopříčkou tohoto rovnoběžníku, pohybová složky F P a tlaková síla F tl jsou jeho stranami. FtFt FgFg F tl FPFP I při pohybu na nakloněné rovině působí na těleso třecí síla F t proti pohybu. FtFt FgFg F tl FPFP FtFt FgFg FPFP Je-li po uvedení do pohybu třecí síla F t stejně velká jako pohybová složka F P gravitační síly F g, pak se těleso pohybuje rovnoměrným pohybem. Je-li po uvedení do pohybu třecí síla F t menší než pohybová složka F P gravitační síly F g, pak na těleso působí výsledná síla F ve směru pohybu a těleso stále zrychluje.


Stáhnout ppt "Třecí síly v denní i technické praxi (Učebnice strana 96 – 97) Bez třecí síly bychom nezabrzdili automobil, nemohli bychom udělat ani krok, nábytek by."

Podobné prezentace


Reklamy Google