Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY. Na rozhraní skla a vody je povrch vody zakřivený. Na rozhraní skla a rtuti je povrch rtuti zakřivený. Povrch.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY. Na rozhraní skla a vody je povrch vody zakřivený. Na rozhraní skla a rtuti je povrch rtuti zakřivený. Povrch."— Transkript prezentace:

1 JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

2 Na rozhraní skla a vody je povrch vody zakřivený. Na rozhraní skla a rtuti je povrch rtuti zakřivený. Povrch kapaliny je dutý, kapalina smáčí stěny nádoby. Povrch kapaliny je vypuklý, kapalina stěny nádoby nesmáčí.

3 Zakřivení volného povrchu kapaliny způsobuje skuteč- nost, že molekuly kapaliny, které jsou na jejím volném povrchu a současně v blízkosti stěny nádoby nebo jiného pevného tělesa, vzájemně působí nejen mezi sebou, ale také s částicemi pevného tělesa a plynu nad volným povrchem kapaliny.

4 U vybrané molekuly se uplatňuje vzájemné působení mezi molekulami. F 1 - výsledná síla od částic kapaliny v její sféře působení F 2 - výsledná síla od částic nádoby v její sféře působení F 3 - výsledná síla od částic vzduchu v její sféře působení F G - tíhová síla působící na molekulu

5 Velikosti sil F 3 a F G jsou v porovnání se silami F 1 a F 2 velmi malé, můžeme je zanedbat. U vybrané molekuly se uplatňuje vzájemné působení mezi molekulami.

6 Výsledná síla působící na molekulu má směr ven z kapaliny. Rovnovážný stav nastane, má-li výsledná síla F v směr kolmý k volnému povrchu kapaliny.

7 Rovnovážný stav nastane, má-li výsledná síla F v směr kolmý k volnému povrchu kapaliny. Volný povrch kapaliny při stěně nádoby je dutý. Výsledná síla působící na molekulu směruje ven z kapaliny.

8 Výsledná síla působící na molekulu má směr do kapaliny. Rovnovážný stav nastane, má-li výsledná síla F v směr kolmý k volnému povrchu kapaliny.

9 Rovnovážný stav nastane, má-li výsledná síla F v směr kolmý k volnému povrchu kapaliny. Volný povrch kapaliny při stěně nádoby je vypuklý. Výsledná síla působící na molekulu směřuje do kapaliny.

10 Odlijeme-li do skleněné nádoby... vodu rtuť Kapalina smáčí stěny nádoby. Povrch kapaliny je dutý. Kapalina nesmáčí stěny nádoby, její povrch je vypuklý. - stykový úhel je úhel, který svírá povrch kapaliny s povrchem stěny.

11 Zakřivení volného povrchu kapaliny u stěn v úzkých trubicích ( kapilárách ), u kapek a bublin způsobuje, že výslednicí povrchových sil je nenulová síla, která působí kolmo k volnému povrchu kapaliny.

12 Kapilární elevace je zvýšení volné hladiny kapaliny v kapiláře. voda - sklo Kapilární jevy: 1. kapilární elevace,

13 rtuť - sklo Kapilární jevy: 1. kapilární elevace, 2. kapilární deprese. Kapilární deprese je snížení volné hladiny rtuti v kapiláře.

14 Kapilární tlak je vyvolán výslednicí povrchových sil F v působící kolmo k obsahu příčného průřezu S kapiláry. Kapilární tlak je tím větší, čím je poloměr kulového povrchu menší a povrchové napětí větší. S S

15 Kapilární tlak Voda ve skleněné kapiláře Rtuť ve skleněné kapiláře

16 Zvýšení hladiny je nepřímo úměrné poloměru kapiláry. Kapilarita Výška hladiny kapaliny v kapiláře h je dána rovnováhou kapilárního a hydrostatického tlaku.

17 Porovnejte průměry jednotlivých kapilár na obrázku.

18 Kapilární jevy v praxi: - stoupání vody z hloubky do povrchových vrstev půdy, - odsávání kapalin do knotů (lihový kahan), - vzlínání kapalin do stěn staveb (vlhká omítka), - nasávání živných roztoků v tělech rostlin.

19 Jaký je vnitřní průměr kapiláry, vystoupí-li v ní voda do výšky 2,0 cm nad volnou hladinu vody v širší nádobě?  = 73 mN.m -1. Řešte úlohu: d = 1,5 mm

20 Jaký tlak má vzduch v kulové bublině s průměrem 1  m v hloubce 5 m pod volnou hladinou vody, je-li atmosférický tlak 1000 hPa?  = 73 mN.m -1. p = 0,44 MPa Řešte úlohu:

21 Pod pojmem kapilární jevy rozumíme: a) zakřivení hladiny kapaliny ve stykovém místě s pevnou látkou, b) zvýšení nebo snížení hladiny kapaliny v kapiláře v porovnání s hladinou v okolní nádobě, c) vznik kapky při vytékání kapaliny z kapiláry, d) smáčení pevné látky kapalinou. Test 1

22 Kapilární tlak v kapiláře je určen vztahem: Test 2

23 Velikost kapilárního tlaku: a) závisí přímo úměrně na poloměru kapiláry, b) závisí nepřímo úměrně na poloměru kapiláry, c) nezávisí na poloměru kapiláry, d) závisí na povrchového napětí kapaliny. Test 3

24 Zvýšení hladiny kapaliny v kapiláře je vyjádřeno: Test 4


Stáhnout ppt "JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY. Na rozhraní skla a vody je povrch vody zakřivený. Na rozhraní skla a rtuti je povrch rtuti zakřivený. Povrch."

Podobné prezentace


Reklamy Google