Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regulační diagram je to základní grafický nástroj statistické regulace procesu, který umožňuje posoudit statistickou zvládnutost procesu statistická regulace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regulační diagram je to základní grafický nástroj statistické regulace procesu, který umožňuje posoudit statistickou zvládnutost procesu statistická regulace."— Transkript prezentace:

1 Regulační diagram je to základní grafický nástroj statistické regulace procesu, který umožňuje posoudit statistickou zvládnutost procesu statistická regulace představuje preventivní přístup k řízení jakosti statisticky zvládnutý proces je takový proces, který ovlivňují pouze náhodné příčiny variability právě regulační diagram umožňuje odlišit působení náhodných příčin variability od působení vymezitelných příčin variability

2 Náhodné (přirozené) příčiny variability součet příspěvků náhodných příčin je měřitelný a je chápán jako přirozený rys procesů omezit celkové působení náhodných příčin lze jen nežádoucímu radikálními zásahy do výrobního procesu (změna technologie, změna výrobního zařízení, atd.) působení náhodných příčin je trvalé a relativně předvídatelné vlivem náhodných příčin se poloha ani variabilita sledovaných znaků jakosti prakticky nemění široká škála neidentifikovatelných příčin, z nichž se každá podílí na celkové variabilitě zanedbatelnou složkou

3 Vymezitelné (zvláštní) příčiny variability jejich působení je nežádoucí b)předvídatelné vymezitelné příčiny - jejich působení je dáno fyzikální podstatou daného procesu (otupování nástroje při obrábění, postupné zanášení filtru při filtraci, atd.) - lze je do jisté míry omezit, ale nelze je zcela odstranit působení vymezitelných příčin je náhodné a nepředvídatelné a)nepředvídatelné vymezitelné příčiny - nepředstavují přirozené chování procesu a měly by být odstraněny příčiny vyvolávající variabilitu procesu, která vede k nežádoucí reálné změně výrobního procesu vymezitelné příčiny variability se dělí na:

4 Typy regulačních diagramů a)pro počty neshodných jednotek: 1.RD (p) – podíl neshodných jednotek ve skupině, 2.RD (n. p) – počet neshodných jednotek v podskupině, Regulační diagramy srovnáním Regulační diagramy srovnáním (statistická regulace procesu srovnáním): b)pro počty neshod: 1.RD (c) – počet neshod v podskupině, 2.RD (u) – podíl neshod v podskupině, Regulační diagramy měřením Regulační diagramy měřením (statistická regulace procesu měřením): 1.RD ( ) – pro střední hodnotu a variační rozpětí, 2.RD ( ) – pro střední hodnotu a směrodatnou odchylku, 3.RD ( ) – pro jednotlivé hodnoty a klouzavé rozpětí, 4.RD ( ) – pro medián a variační rozpětí,

5 Volba typu regulačního diagramu Jaké znaky jakosti? MěřitelnéNeměřitelné Jaký rozsah podskupiny? 12-10nad 10 Jaký rozsah podskupiny? Neshodné jednotkyNeshody Rozsah podskupiny je konst. Ne Ano pnpuc

6 Postup aplikace regulačního diagramu 1.Odběr určitého předem stanoveného pevného počtu produktů (tzv. logická podskupina o stanoveném rozsahu). 2.Měření stejného znaku jakosti na odebraných produktech. 3.Výpočet jedné nebo více výběrových charakteristik pro každou podskupinu (střední hodnotu, výběrové rozpětí, směrodatnou odchylku, atd.). Rozsah podskupiny n = 4 Produkt č.12345678…… 12345678…… 38 Produkt č.12345678…… 3834 Produkt č.12345678…… 38344146 492939…… Číslo podskupiny12…… 12…… 39,75 Číslo podskupiny12…… 39,7540,75 Číslo podskupiny12…… 39,7540,75……

7 Postup aplikace regulačního diagramu RD (x, R) 4.Zakreslení vypočtených výběrových charakteristik chronologicky do regulačního diagramu. Číslo podskupiny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 34 36 32 38 40 42 44 46 48 UCL – horní regulační mez LCL – dolní regulační mez CL – centrální přímka Číslo podskupiny12…… 39,7540,75……

8 Postup aplikace regulačního diagramu RD (x, R) 5.Analýza regulačního diagramu (statistická zvládnutost procesu, stabilita procesu, atd.). Číslo podskupiny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 34 36 32 38 40 42 44 46 48 UCL – horní regulační mez LCL – dolní regulační mez CL – centrální přímka a)Poloha bodu vůči tolerančním mezím. !!! Možné vymezitelné příčiny:- proces se posunul právě u dané podskupiny - změna měřícího systému

9 Postup aplikace regulačního diagramu RD (x, R) Číslo podskupiny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 34 36 32 38 40 42 44 46 48 UCL – horní regulační mez LCL – dolní regulační mez CL – centrální přímka b)Posuzování sekupení a trendů uvnitř regulačních mezí. !!! Možné vymezitelné příčiny:- optřebení nástroje Šest bodů za sebou stoupá nebo klesá.

10 Postup aplikace regulačního diagramu RD (x, R) Číslo podskupiny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 34 36 32 38 40 42 44 46 48 UCL – horní regulační mez LCL – dolní regulační mez CL – centrální přímka b)Posuzování sekupení a trendů uvnitř regulačních mezí. !!! Možné vymezitelné příčiny:- změna měřidel nebo způsobu měření Devět bodů za sebou leží nad nebo pod centrální přímkou - změna změna prvků procesu

11 Postup aplikace regulačního diagramu RD (x, R) Číslo podskupiny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 34 36 32 38 40 42 44 46 48 UCL – horní regulační mez LCL – dolní regulační mez CL – centrální přímka b)Posuzování sekupení a trendů uvnitř regulačních mezí. !!! Možné vymezitelné příčiny:- nesprávně vypočtené regulační meze Patnáct bodů v řadě za sebou leží ve vnitřní třetině pásma mezi reg. mezemi - nesprávně zakreslené body - nesprávně kalibrované měřidlo, atd.

12 Vztahy pro výpočet regulačních mezí a centrální přímky … střední hodnota průměrů v podskupinách … střední hodnota variačních rozpětí v podskupinách … počet podskupin … tabulkový koeficient závislý na rozsahu podskupiny … aritmetický průměr hodnot v j–té podskupině … i–tá hodnota v j–té podskupině … rozsah podskupiny … výběrové variační rozpětí v j–té podskupině … maximální hodnota v j–té podskupině … minimální hodnota v j–té podskupině


Stáhnout ppt "Regulační diagram je to základní grafický nástroj statistické regulace procesu, který umožňuje posoudit statistickou zvládnutost procesu statistická regulace."

Podobné prezentace


Reklamy Google