Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení způsobilosti procesů způsobilost procesu (Process Capability) je schopnost procesu trvale poskytovat produkty splňující požadovaná kritéria jakosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení způsobilosti procesů způsobilost procesu (Process Capability) je schopnost procesu trvale poskytovat produkty splňující požadovaná kritéria jakosti."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení způsobilosti procesů způsobilost procesu (Process Capability) je schopnost procesu trvale poskytovat produkty splňující požadovaná kritéria jakosti informace o způsobilosti procesu zákazníkovi poskytují důkaz o tom, že produkt vzniká ve stabilních podmínkách zabezpečujících pravidelné dodržování předepsaných kritérií jakosti k hodnocení způsobilosti procesu se používají indexy způsobilosti znalost způsobilosti procesu je u výrobce důležitým podkladem pro plánování a zlepšování jakosti

2 Indexy způsobilosti procesů Indexy způsobilosti porovnávají předepsanou maximálně přípustnou variabilitu hodnot danou tolerančními mezemi se skutečnou variabilitou sledovaného znaku jakosti dosahovanou u statisticky zvládnutého procesu. Před vyhodnocením způsobilosti procesu pomocí indexů způsobilosti musí být splněny dvě základní podmínky:  proces musí být statisticky zvládnutý, využití regulačního diagramu  rozdělení sledovaného znaku jakosti musí odpovídat normálnímu rozdělení. přibližné posouzení normality lze provést na základě sestrojeného historgramu a exaktně se normalita ověřuje použitím některého z testů dobré skody (např. test chí-kvadrát, Kolmogorov- Smirnův test, Shapiro-Wilkův test) Nejčastěji jsou využívány indexy C p a C pk, které posuzují potenciální a skutečnou schopnoct procesu trvale poskytovat výrobky vyhovující tolerančním mezím. V současné době se obvykle považuje proces za způsobilý, když hodnota indexů způsobilosti dosahuje minimálně hodnoty 1,33 (C p ≥ 1,33, C pk ≥ 1,33).

3 Index způsobilosti C p tento index je mírou potenciální schopnosti procesu zajistit, aby hodnota sledovaného znaku jakosti ležela uvnitř tolerančních mezí hodnota tohoto indexu je poměrem maximálně přípustné variability a skutečně dosahované variability sledovaného znaku jakosti bez ohledu na jejich umístění v tolerančním poli LSL … dolní toleranční mez USL … horní toleranční mez USL – LSL … toleranční pole  … směrodatná odchylka  … střední hodnota

4 Index způsobilosti C pk tento index, na rozdíl od indexu C p, zohledňuje nejen variabilitu sledovaného znaku jakosti, ale i jeho polohu vůči tolerančním mezím hodnota tohoto indexu je poměrem vzdálenosti střední hodnoty sledovaného znaku jakosti od bližžší toleranční meze k polovině skutečné variability hodnot LSL … dolní toleranční mez USL … horní toleranční mez USL – LSL … toleranční pole  … směrodatná odchylka  … střední hodnota tento index charakterizuje skutečnou způsobilost procesu dodržovat předepsané toleranční meze hodnota tohoto indexu je poměrem vzdálenosti střední hodnoty sledovaného znaku jakosti od bližžší toleranční meze k polovině skutečné variability hodnot

5 Proč využívat kombinaci indexů způsobilosti pro komplexnější vyhodnocení způsobilosti procesů?  Protože každý z indexů charakterizuje způsobilost procesu jiným způsobem a jejich výsledná hodnota nemusí vždy jednoznačně odrážet způsobilosti, doporučuje se uvádět jejich kombinace a rovněž grafické zobrazení sledovaného znaku jakosti (např. pomocí historgramu) vůči tolerančním mezím.

6 Proč využívat kombinaci indexů způsobilosti pro komplexnější vyhodnocení způsobilosti procesů? Zatímco na základě hodnot indexu C p by bylo v obou případech rozohdnuto o tom, že proces je potenciálně způsobilý, u indexu C pk by na základě jeho hodnot (0,33) byl proces vyhodnocen jako nezpůsobilý. To je způsobeno tím, že index C p porovnává pouze maximálně přípustnou variabilitu procesu (rozdíl USL a LSL) se skutečně dosahovanou variabilitou (6  ) a neposuzuje polohu vůči tolerančním mezím. Proto v obou případech vyšla stejná hodnota indexu C p i když z parvého obrázku je vidět, že proces není uvnitř tolerančního pole, tzn. že je nezpůsobilý.

7 Postup hodnocení způsobilosti procesů 1.Volba znaku jakosti. 3.Shromáždění údajů z probíhajícícho procesu. 4.Zobrazení rozdělení sledovaného znaku pomocí histogramu. 2.Analýza systému měření zvoleného znaku jakosti. 5.Posouzení statistické zvádnutosti procesu. 6.Ověření normality sledovaného znaku jakosti. 7.Výpočet indexů způsobilosti a jejich porovnání s požadovanými hodnotami. 8.Případný návrh a realizace opatření ke zlepšení procesu. Viz. hodnocení způsobilosti výrobních zařízení. Viz. histogram. Viz. regulační diagram. Viz. histogram a testy dobré shody.


Stáhnout ppt "Hodnocení způsobilosti procesů způsobilost procesu (Process Capability) je schopnost procesu trvale poskytovat produkty splňující požadovaná kritéria jakosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google