Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalita elektrické energie z pohledu distributora Martin Kašpírek E.ON Česká republika, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalita elektrické energie z pohledu distributora Martin Kašpírek E.ON Česká republika, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Kvalita elektrické energie z pohledu distributora Martin Kašpírek E.ON Česká republika, s.r.o.

2 Strana 2Téma Datum Oblast Aktuálnost problematiky kvality elektřiny  Ekonomický efekt - Sankce a slevy za nekvalitní dodávku  Právní efekt – zavazujeme se ke „kvalitě“ ve smlouvě o připojení

3 Strana 3Téma Datum Oblast Pojem „kvalita elektřiny“ technicky = parametry napětí  kmitočet sítě  velikost a odchylky napájecího napětí  velikost rychlých změn napětí  míra vjemu flikru  nesymetrie napájecího napětí  harmonická napětí  meziharmonická napětí  úrovně napětí signálů v napájecím napětí

4 Strana 4Téma Datum Oblast Kvalita elektřiny legislativně - Vyhláška 540/2005 Sb.  Napájecí napětí a frekvence  Lhůta na vyřízení reklamace na kvalitu elektřiny  Lhůta na odstranění příčin snížené kvality

5 Strana 5Téma Datum Oblast Zákon 458/2000 Sb. - Energetický zákon provozovatel distribuční soustavy má právo přerušit nebo omezit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny odběratelům při odběru elektřiny zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v neprospěch ostatních odběratelů a odběratel nevybavil tato odběrná zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů

6 Strana 6Téma Datum Oblast DS 110kV E.ON „západ“

7 Strana 7Téma Datum Oblast Archivace dat v DAM

8 Strana 8Téma Datum Oblast Vyhodnocení konkrétního týdne v Dasný T402

9 Strana 9Téma Datum Oblast Příklad průběhu napětí Dasný T402

10 Strana 10Téma Datum Oblast Stav tolerancí napětí z pohledu ČSN EN 50160 v DS

11 Strana 11Téma Datum Oblast Stav flikru z pohledu ČSN EN 50160 v DS

12 Strana 12Téma Datum Oblast Vyhodnocení tolerancí napětí dle ČSN EN 50160 na NN Za normálních provozních podmínek s vyloučením přerušení napájení musí být pro hladinu NN:  během každého týdne 95% průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut v rozsahu Un 10%  všechny průměrné efektivní hodnoty napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut v rozsahu Un +10%/-15%

13 Strana 13Téma Datum Oblast Algoritmus vyhodnocení tolerancí napětí na NN

14 Strana 14Téma Datum Oblast Vyhodnocení napětí na konci dlouhého vedení NN

15 Strana 15Téma Datum Oblast Schematické znázornění 1f zatížení na NN

16 Strana 16Téma Datum Oblast Fázorový diagram pro 1f zatížení na hladině NN

17 Strana 17Téma Datum Oblast Model úbytku napětí na přívodním fázovém vodiči

18 Strana 18Téma Datum Oblast Měření změny napětí v místě připojení 1f zátěže

19 Strana 19Téma Datum Oblast Průběh flikru Plt při měření na NN

20 Strana 20Téma Datum Oblast Prokázání nedovoleného příspěvku flikru

21 Strana 21Téma Datum Oblast Kdo za flikr může?  Pro potřeby posuzování očekávaných zpětných vlivů spotřebičů v sítích nn je definována vztažná impedance (ČSN IEC 60725 – převzato do PNE 33 3430-0). Pokud je v přípojném bodě dodržena hodnota vztažné impedance pro spořebiče do 16 A, respektive do 75 A, lze předpokládat, takovéhoto zařízení odpovídají příslušným normám (označení CE) nezpůsobí nepřípustnou úroveň rušení. V této studii byla proto uvažována vztažná impedance pro třífázově připojené spotřebiče:  do 16 AZvz = 0,24 + j 0,15 [  ],modul 0,283 [  ]  do 75 AZvz = 0,15 + j 0,15 [  ],modul 0,215 [  ]

22 Strana 22Téma Datum Oblast PNE 33 3430-0 definuje příspěvek z.v. pro 1 odběratele

23 Strana 23Téma Datum Oblast Odchylka a max. změna napětí

24 Strana 24Téma Datum Oblast Příčina změny napětí – změna zatížení

25 Strana 25Téma Datum Oblast Příčina změny napětí (poklesu) – porucha (OZ)

26 Strana 26Téma Datum Oblast Posouzení připojitelnosti AM

27 Strana 27Téma Datum Oblast Posouzení připojitelnosti TČ (flikr)

28 Strana 28Téma Datum Oblast Praktická ukázka flikru způsobeného rozběhy AM

29 Strana 29Téma Datum Oblast Šíření flikru, eliminace flikru posílením sítě

30 Strana 30Téma Datum Oblast Opatření ke snížení flikru na straně odběratele


Stáhnout ppt "Kvalita elektrické energie z pohledu distributora Martin Kašpírek E.ON Česká republika, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google