Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 1 Pozor !!! Tento soubor už se neudržuje. Hledej mezi semináři.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 1 Pozor !!! Tento soubor už se neudržuje. Hledej mezi semináři."— Transkript prezentace:

1 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 1 Pozor !!! Tento soubor už se neudržuje. Hledej mezi semináři.

2 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 2 Dimenzování vedení Ing. Jaroslav Bernkopf

3 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 3 Požadavky Průřez vodiče musí vyhovovat a)proudovému zatížení b)zkratovým proudům c)ochraně před úrazem d)dovolenému úbytku napětí e)z mechanického hlediska f)hospodárnosti

4 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 4 a)Proudové zatížení Průchodem proudu se vedení zahřívá. Vysoká teplota může poškodit izolaci nebo způsobit požár. Na oteplení má vliv proud teplota okolí uložení vodiče

5 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 5 b) Zkratové proudy Při zkratu se obvod rozpojí jističem nebo pojistkou. Do té doby ale vedením teče proud mnohokrát větší než jmenovitý. Zkratový proud namáhá vodiče mechanicky – vodiče protékané proudem na sebe působí silou tepelně – zahřátí může poškodit izolaci nebo způsobit požár

6 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 6 c) Ochrana před úrazem Průřez vedení musí být tak velký, aby impedance vypínací smyčky byla dostatečně malá a při poruše umožnila vypnutí ochranného prvku v požadované době. Je-li průřez malý, impedance velká, jistič nevypne včas.

7 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 7 d) Úbytek napětí Úbytek napětí na vedení způsobuje ztráty přenášeného výkonu snížení napětí na spotřebiči

8 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 8 e) Mechanické hledisko Vedení je mechanicky namáháno montáží pohybem za provozu (pohyblivé přívody) zkratovými proudy povětrností námrazou větrem

9 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 9 e) Mechanické hledisko Jádro z pozinkovaných ocelových drátů – mechanická pevnost Opletení z hliníkových drátů – elektrická vodivost

10 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 10 f) Hospodárnost Musí být co nejmenší náklady investiční (při stavbě) provozní (elektrické ztráty) Čím větší průřez, tím větší investice menší ztráty

11 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 11 Vedení má odpor. Na odporu vedení vzniká úbytek. zdroj napětí spotřebič vedení UZUZ U R V1 Na spotřebič se dostane menší napětí. P

12 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 12 Vedení má odpor R VC = R V1 + R V1 = 2 * R V1 Na odporu vedení vzniká úbytek ΔU = U Z - U Napětí U na spotřebiči je o ΔU menší než napětí U Z na zdroji.

13 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 13 Čím větší průřez S, tím menší (lepší) odpor.

14 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 14

15 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 15

16 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 16 Čím větší výkon rezistivita délka tím větší úbytek.

17 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 17 Čím větší napětí (při stejném výkonu) průřez tím menší úbytek.

18 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 18

19 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 19

20 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 20 Proudovou zatížitelnost vodičů ovlivňuje průřez počet zatížených žil izolace konstrukce kabelu způsob uložení teplota okolí seskupení kabelů

21 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 21 Zásobník teplé vody o příkonu P = 4kW je připojený jednofázovou přípojkou realizovanou třížilovým kabelem s izolací PVC délky l = 35 m. Kabel je uložen s dalšími kabely v instalačním kanálu. S ohledem na jmenovitou zatížitelnost vedení určete jmenovitý proud I n nadproudové ochrany a průřez S vodičů.

22 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 22

23 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 23 Najdeme typ uložení: Vícežilový kabel uložený v instalačním kanálu => B2.

24 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 24 Najdeme koeficient f 1 vyjadřující vliv teploty okolí: Pro teplotu okolí 25°C a izolaci PVC je f 1 = 1,06.

25 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 25 Najdeme koeficient f 2 vyjadřující vliv umístění s jinými kabely: Pro čtyři zatížená vedení seskupená v kanálu je f 2 = 0,65.

26 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 26

27 Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 27 Najdeme průřez S: Pro uložení B2, 2 zatížené vodiče v kabelu a jmenovitou zatížitelnost vedení I r = 29A je průřez vodičů S = 4mm 2.


Stáhnout ppt "Dimenzování vedení Energetická zařízení - Montér elektrických instalací 1 Pozor !!! Tento soubor už se neudržuje. Hledej mezi semináři."

Podobné prezentace


Reklamy Google