Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přístroje nízkého napětí. Něco úvodem Nebezpečí poškození elektrického zařízení * zkrat- dynamické účinky - tepelné účinky - pokles napětí * přetížení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přístroje nízkého napětí. Něco úvodem Nebezpečí poškození elektrického zařízení * zkrat- dynamické účinky - tepelné účinky - pokles napětí * přetížení."— Transkript prezentace:

1 Přístroje nízkého napětí

2 Něco úvodem Nebezpečí poškození elektrického zařízení * zkrat- dynamické účinky - tepelné účinky - pokles napětí * přetížení - tepelné účinky * přepětí a podpětí * zemní spojení * … Nebezpečí úrazu elektrickým proudem * poškození izolace * průraz na kostru * uvolněný vodič Jaké poruchové stavy mohou nastat ?

3 Mohou některé přístroje plnit jistící a ochrannou funkci zároveň ? Pojistky Pojistky Jističe

4 Jaké jsou základní parametry jistících přístrojů ? soustava soustava jmenovité napětí a frekvence jmenovité napětí a frekvence jmenovitý proud jmenovitý proud vypínací charakteristika vypínací charakteristika vypínací schopnost vypínací schopnost -maximální proud (výkon), jaký je pojistka schopna vypnout způsob připojení způsob připojení příslušenství příslušenství

5 Pojistky nízkého napětí Na jakém principu působí pojistka ? Pojistka pracuje na principu nejslabšího místa na vedení. Tavný vodič se při průtoku proudu působením Joulova tepla přeruší. Jak lze vyjádřit princip matematicky ? W=R*I 2 *t

6 Působení pojistky *citlivost – běžné pojistky – (1,3 – 1,6) In - pro polovodiče – (1,1 – 1,25) In  mají malou citlivost na nízké nadproudy  dobře působí při velkých přetíženích a zkratových proudech *některé pojistky mají ukazatel stavu *některé pojistky mají vybavovací zařízení, po přerušení jedné fáze se odpojí ostatní fáze

7 Charakteristiky pojistek gG - charakteristika pro normální použití aM - charakteristika pro motory gR -charakteristika pro polovodiče (zkrat a přetížení); aR –(pouze zkrat)

8 Tavná charakteristika PV22 gG 40A - t v =f(I p ) t v -doba tavení (s) I p - poruchový (předvídaný) proud (A) I p =200 A t v =0,5 s Jaká bude doba působení pro I p = 200 A I p = 200 A t v = 0,5 s

9 Rozdělení pojistek  Trubičkové pojistky – I vyp. – malý jištění koncových zařízení  Závitové pojistky- I vyp. – 8 kA starší rozvody, přípojkové skříně  Válcové pojistky- I vyp. – 120 kA moderní rozvody, možnost umístění na DIN lištu  Nožové pojistky- I vyp. – 120 kA přípojkové skříně, průmyslové rozvody  Pojistky pro polovodiče- I vyp. – 120 kA

10 Pojistky - závěr 1. Pojistky mají velmi dobré vlastnosti při zkratu rychlost omezující schopnost spolehlivost 2. Špatně chrání proti přetížení (malá citlivost) 3.Omezené využití v automatizovaných provozech 4.Tavná vložka se nesmí opravovat !!! 5.Jsou levné a spolehlivé

11 Instalační jističe Jak můžeme definovat funkci jističe ? Jistič je přístroj, který je schopen zapnout a vypnout obvod bez ohledu na velikost proudu až do své mezní vypínací schopnosti I cu. Funkce jističe: * ochrana obvodů proti zkratu a přetížení * ovládání při normálních stavech * ochrana osob před nebezpečných dotykem

12 Hlavní části jističe 1.Vypínací spouště *jsou jádrem jističem a zabezpečují rozpojení obvodu v případě nadproudu *současné jističe mají dvě nezávislé spouště, které působí podle velikosti nadproudu *konstrukce s jednou spouští se neosvědčily a nepoužívají se 2.Zhášecí komora – zhášení oblouku při vypnutí 3.Kontaktní systém – pevný a pohyblivý kontakt 4.Připojovací svorky – různé způsoby připojení 5.Ostatní konstrukční části

13 Působení jističe Tepelná spoušť - bimetal Je časově závislá a chrání proti přetížení Zkratová spoušť - elektromagnet Je časově nezávislá a chrání proti zkratu

14 Ideální charakteristika jističe Výsledná charakteristika je dána složením obou charakteristik oblast působení tepelné spouště oblast působení zkratové spouště

15 Charakteristiky jističe charakteristika B - jištění obvodů, které nezpůsobují proudové rázy, domovní rozvody charakteristika C - jištění obvodů, které způsobují běžné proudové rázy, všeobecné použití charakteristika D - jištění obvodů s velkými proudovými rázy, motory, transformátory charakteristika Z - elektronické obvody - charakteristika MA- nemá ochranu proti přetížení, ochrana motorů a transformátorů

16 Podmínky pro působení jističe Tepelná spoušť B, C, D pro I 1 hod.) pro I > 1,45I n - jistič musí vypnout (t <1 hod.) Tepelná spoušť Z pro I 2 hod.) pro I > 1,2I n - jistič musí vypnout (t <1 hod.) Zkratová spoušť (může se lišit podle výrobce) charakteristika B- (3–5) In charakteristika C- (5–10) In charakteristika D- (10–15) In charakteristika Z- (2–3) In

17 tolerance v působení jističe při přetížení. I=2*(I/In) t=(12-40) s ochrana vedení, bytové rozvody (zásuvky), dlouhá vedení, ochrana před nebezpečným dotykem univerzální jistič, běžné obvody, obvody s malými proudovými rázy obvody s velkými proudovými rázy - motory a transformátory Je-li I=2*(I/In)  doba vypnutí musí ležet v rozsahu 12 – 40 sekund

18 Ukázky jističů Eaton (Moeller) PL7 I cu =10 kA OEZ Letohrad LPE I cu =6 kA Schneider Electric C60L I cu =25 kA

19 Příslušenství C60 (Schneder Electric) SD – signalizace zapůsobení spouště OF – signalizace stavu jističe MX + OF – napěťová spoušť pro dálkové vybavení jističe + signalizační kontakt MN – podpěťová spoušť – vybaví při poklesu pod 70% U n, použití pro TOTAL STOP MNs – zpoždění 0,2 s; MNx – nevybaví při výpadku U Tm – dálkové ovládání jističe

20 Příslušenství C60 (Schneder Electric) Chráničová spoušť k jističi C60, připevňuje se na pravou stranu jističe jednofázový obvod trojfázový obvod

21 Materiály Katalogy firem na výrobu a prodej jističů a pojistek


Stáhnout ppt "Přístroje nízkého napětí. Něco úvodem Nebezpečí poškození elektrického zařízení * zkrat- dynamické účinky - tepelné účinky - pokles napětí * přetížení."

Podobné prezentace


Reklamy Google