Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrany vedení. Náhrada vedení  -článkem Netočivá impedance vedení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrany vedení. Náhrada vedení  -článkem Netočivá impedance vedení."— Transkript prezentace:

1 Ochrany vedení

2 Náhrada vedení  -článkem

3 Netočivá impedance vedení

4

5 Ochrany vedení A) Ochrany stupňovité - pro získání selektivního působení a vzájemného zálohování potřebují časové zpoždění - ochrana má jednak popudový člen a dále pak časový člen - k tomuto typu ochran patří ochrany nadproudové a distanční

6 Ochrany stupňovité

7 Ochrany vedení B) Ochrany srovnávací - pracují na principu srovnání daných fyzikálních veličin na vstupu a výstupu chráněného objektu - aby bylo možné porovnat veličiny, je nutné tyto ochrany nutné propojit pomocným vedením - pro případ poruchy pomocného spojovacího vedení je nutné je doplnit záložní ochranou - jsou velmi rychlé, protože chrání pouze „svůj“ objekt

8 Ochrany srovnávací R, r – dvě části rozdílové ochrany

9 Ochrany nadproudové - jsou jednoduché - reagují na (zvýšený) proud - používají se u méně důležitých vedení - používají se jako ochrany záložní

10 Ochrany nadproudové Typické charakteristiky • nezávislá • závislá • polozávislá • mžiková

11 Nezávislá charakteristika

12 Závislá charakteristika

13 Polozávislá charakteristika

14 Mžiková charakteristika

15 Nezávislé nadproudové ochrany nesměrové Radiální sítě vysokého napětí • řada úseků v sérii • na koncích úseků jsou málo rozdílné zkratové proudy

16 Nezávislé nadproudové ochrany

17 Nastavování nezávislých nadproudových ochran a) Stanovení stupně  t časové selektivity  t = t n – t n-1  t = t v(n-1) + t r(n-1) + t rn + t z t v(n-1) – doba vypnutí vypínače předcházejícího (n-1) úseku t r(n-1) – celková absolutní největší kladná chyba časového členu ochrany předcházejícího úseku t rn – celková absolutní nejvyšší záporná chyba časového členu následující ochrany t z – záložní čas zahrnující předchozí nepřesnosti předcházejících činitelů (cca 0,1 s)

18 b) Nastavení rozběhového proudu Nastavování nezávislých nadproudových ochran I kmin – nejmenší zkratový proud na konci chráněného úseku, kde konec chráněného úseku je dán stupněm (délkou) zálohování k c – koeficient citlivosti (volí se k c >= 1,5) p i – jmenovitý převod jisticích transformátorů proudu

19 b) Nastavení rozběhového proudu Nastavování nezávislých nadproudových ochran I n – největší dovolené zatížení vodičů vedení, popř. jiného chráněného objektu k p – přídržný poměr relé (u elektromechanických relé 0,85 – 0,95) k b – koeficient bezpečnosti (1,1 – 1,35) p i – jmenovitý převod jisticích transformátorů proudu

20 c) Koordinace proudového nastavení ochran řazených za sebou Nastavování nezávislých nadproudových ochran I rn, I r(n-1) – proudové nastavení ochrany v úseku n a n-1

21 Podpěťové blokování nadproudových ochran  ke zvýšení selektivity – ochrana vypíná tehdy, klesne-li napětí v místě jejího připojení pod nastavenou hodnotu

22 U r – rozběhová hodnota při zkratu na konci chráněného úseku o impedanci Z l Z s – náhradní impedance napájecí soustavy U i – vnitřní napětí napájecí soustavy

23 Podmínky pro rozběhové napětí U r :  Ochrana nesmí působit při minimálním pracovním napětí U min v místě jejího připojení  Musí spolehlivě pracovat při zkratech po celé délce chráněného úseku vedení Podpěťové blokování nadproudových ochran

24 k p – přídržný poměr ( k p = U r / U o ) k b – koeficient bezpečnosti (1,1-1,2) p n – převod měřícího transformátoru napětí Podpěťové blokování nadproudových ochran U kmax – největší napětí v místě připojení ochrany při zkratu na konci chráněného úseku k c – koeficient citlivosti ( >1,5 )

25 Nadproudové ochrany s podpěťovým blokováním  nepůsobí při přetíženích  vhodné pro elektricky krátká zatížená vedení  nepostačují citlivostně pro el. dlouhá vedení  nejsou vhodné pro sítě s velkými asynchronními motory

26 Závislé nadproudové ochrany  zkracuje se doba vypnutí na začátku vedení proti nezávislým nadproudovým ochranám - dáno jmenovitým proudem chráněného objektu - nastavení ochrany

27 Závislé nadproudové ochrany pro zjednodušení lze uvažovat

28  Z l musí být srovnatelné se Z s – splněno pro el. dlouhá vedení  nelze je na jednom paprsku kombinovat s nezávislými N.O. – kvůli možnosti křížení charakteristik  častěji se používají nezávislé N.O., kde je přesně definován vypínací čas a odpadají potíže se selektivitou Závislé nadproudové ochrany

29

30 IDMT charakteristiky: k – rozsah citlivosti (k = 0,05 – 1,0) a) Normálně inverzní a = 0,02 ; b = 0,14 b) Velmi inverzní a = 1,0 ; b = 13,5 c) Extrémně inverzní a = 2,0 ; b = 80,0 Závislé nadproudové ochrany

31 Směrové nadproudové ochrany  používají se v sítích, kde místo zkratu může být napájeno ze dvou stran • směrový článek je součinový měřící člen ( U. I ) • při zhroucení napětí (blízký zkrat) přestává pracovat • „mrtvé pásmo“ – udává se v % jmenovitého výkonu

32 Směrové nadproudové ochrany I2I2 I1I1 I3I3

33 Mžikové nadproudové ochrany  Nepatří ke stupňovým ochranám  Vhodné pro chránění el. dlouhých radiálních vedení s tvrdým napětím napáječe  Z důvodu selektivity nemohou chránit celý úsek vedení

34 Mžikové nadproudové ochrany I kmax – počáteční zkratový proud při trojpólovém zkratu na konci chráněného úseku vedení I kmin – nejmenší zkratový proud (při dvoufázovém zkratu) v místě ochrany k b – koeficient bezpečnosti ( pro vedení 1,4 – 1,5; pro digitální ochrany >1,2 ) k c – koeficient citlivosti ( doporučuje se >2; pro digitální ochrany >1,3 )

35 Mžikové nadproudové ochrany Problémy při sériovém řazení

36 Mžikové nadproudové ochrany Problémy při sériovém řazení


Stáhnout ppt "Ochrany vedení. Náhrada vedení  -článkem Netočivá impedance vedení."

Podobné prezentace


Reklamy Google