Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jištění vodičů s připojenými motory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jištění vodičů s připojenými motory"— Transkript prezentace:

1 Jištění vodičů s připojenými motory

2 Opakování: Příklady: Jaké jištění (pojistka) a průřez musí mít kabel AYKY uložený v zemi, který slouží pro připojení spotřebiče o výpočtovém proudu 95 A. Uložení: D, Počet zatížených vodičů : 3 Jmenovitý proud: In = 95, A  S = 25 mm2 Jištění pojistkou: Ip = 100 A

3 Příklady: Osm trojfázových kabelů CYKY je uloženo na vzduchu v seskupení (k=0,72). Určete pojistku a jistič a dovolené zatížení pro průřez kabelu 4 mm2. Uložení: E, Počet vodičů : 4 Jmenovitý proud kabelu: In = 33 A Jistič – dovolený proud Idov = In * k = 33 * 0,72 = 23,8 A, jistič 20 A Pojistka – dovolený proud Idov = In * k = 31 * 0,72 = 23,8 A, pojistka 20 A

4 Příklady: Čtyři trojfázové kabely 1-AYKY 4 x 50 mm2 jsou uloženy na perforované lávce v seskupení (k1=0,8). Určete pojistku a jistič a dovolené zatížení při teplotě 500C (k2=0,71). Uložení: J, Jmenovitý proud kabelu: In = 116 A Jistič – dovolený proud Idov = In*k1*k2 = 116*0,8*0,71 = 65,9 A, jistič 63 A Pojistka – dovolený proud Idov = In*k1*k2 = 116*0,8*0,71 = 65,9 A, pojistka 50 A

5 Jištění vodičů s motory - předpoklady:
1. Motor je napájen z rozváděče 2. Spínání je v místě uložení motoru 3. Jištění zahrnuje: * jištění motoru proti zkratu * jištění motoru proti přetížení * jištění napájecího vedení proti zkratu * jištění napájecího vedení proti přetížení Základní možnosti provedení: 1. Pojistka v rozváděči, u motoru jistič, jistič + tepelná ochrana nebo stykač + tepelná ochrana (ochrana motoru proti přetížení). 2. Jištění v rozváděči, u motoru pouze spínač (mechanický spínač, stykač nebo stykač + tepelná ochrana (ochrana motoru proti přetížení).

6 Určení proudu motoru: 1. Výpočtem: 2. Z tabulek:

7 Určení proudu kroužkového motoru:

8 Pojistka v rozváděči, jištění motoru u motoru
Pojistka v rozváděči chrání vedení pouze proti zkratu (na samotném vedení nemůže vzniknout přetížení). Jištění u motoru chrání motor proti zkratu a přetížení. Nastavení jističe ? - charakteristika D - jmenovitý proud jističe stejný jako jmenovitý proud motoru. Postup při výpočtu: 1. Určení proudu motoru 2. Určení pojistky v rozváděči Při volbě pojistky – Inp se musí brát ohled na záběrový proud motoru a na způsob rozběhu (lehký, střední, těžký) – pojistku lze určit z tabulky.

9

10 Postup při výpočtu: 3. Určení jištění kabelu proti zkratu
Protože na vedení nemůže vzniknout přetížení, lze průřez navrhnout na menší jmenovitý proud pojistky, než jaká je použita v rozváděči. Maximálně lze snížit jmenovitý proud o 3 pojistkové stupně. Dovolený proud - Idov, který odpovídá dané pojistce - Inp, musí být větší než proud motoru. Příklad: Motoru s kotvou nakrátko s normálním rozběhem 10 kW odpovídá proud 21 A. Podle tabulky volíme pojistku - Inp: a) normální Inp = 50 A, návrh napájecího kabelu lze provést na pojistku 25 A s dovoleným minimálním proudem 28 A („přeskočíme“ 40 a 32 A). b zpožděnou Inp = 40 A, návrh napájecího kabelu lze provést opět na pojistku 25 A (můžeme „přeskočit“ pouze 32 A, pro pojistku 20 A je minimální dovolený proud 23 A

11 4. Určení jmenovitého proudu kabelu
Základem pro výpočet je dovolený proud pro danou pojistku - Idov Z dovoleného proudu určíme požadovaný jmenovitý proud kabelu. Musíme respektovat vliv uložení, vnější teploty. In = Idov/k 5. Určení průřezu kabelu Podle vypočteného jmenovitého proudu kabelu určíme jeho průřez. Příklad: Navrhněte jištění a průřez pro napájení motoru s kotvou nakrátko s výkonem 20 kW a těžkým rozběhem. Jištění v rozváděči – pojistka, jištění u motoru jistič. Motor je napájen kabelem CYKY, uložení F, vliv teploty k1=0,8. Kabel je v souběhu s dalšími kabely, vliv uložení k2 = 0,9. 1. Proud motoru (z tabulky) – Im = 41 A 2. Pojistka v rozváděči (tabulka) – Inp = 80 A zpožděná 3. Jištění kabelu proti zkratu - můžeme uvažovat pojistku max. o 3 stupně nižší, uvažujeme pojistku 50 A s dovoleným min. proudem Idov = 54 A 4. Požadovaný jmenovitý proud vodiče In = 54/(0,8*0,9) = 75 A 5. Volíme průřez kabelu S = 16 mm2.

12

13 Jistič v rozváděči, vypínač u motoru
Jistič chrání vedení a motor proti zkratu a přetížení. V případě, že jmenovitý proud motoru je menší než jmenovitý proud jističe, je třeba použít pro motor tepelnou ochranu. Průřez vodiče se dimenzuje na jmenovitý proud jističe. Postup při výpočtu: 1. Určení proudu motoru 2. Určení jističe v rozváděči Volba jističe – Inj se musí brát ohled na záběrový proud motoru Jmenovitý proud jističe - ? měl by být stejný jako jmenovitý proud motoru (případně vyšší a použít tepelnou ochranu). Charakteristika jističe - ? D U těžkého rozběhu lze použít rozběhovou ochranu (jestliže rozběh není ukončen ve stanoveném čase, ochrana vypne motor od sítě).

14 Jistič v rozváděči, vypínač u motoru
3. Určení průřezu kabelu Dovolený proud kabelu Idov = Inj Z dovoleného proudu určíme jmenovitý proud kabelu: In = Idov/k Příklad: Navrhněte jištění a průřez pro napájení motoru s kotvou nakrátko s výkonem 20 kW a těžkým rozběhem. Jištění v rozváděči – jistič, u motoru vypínač. Motor je napájen kabelem CYKY, uložení F, vliv teploty k1=0,8. Kabel je v souběhu s dalšími kabely, vliv uložení k2 = 0,9. 1. Proud motoru (z tabulky) – Im = 41 A Varianta A: 2. Jistič v rozváděči – Inp = 40 A, charakteristika D (hrozí nebezpečí vypnutí jističe při jmenovité zátěži nebo krátkodobém přetížení). 3. Požadovaný jmenovitý proud vodiče In = 40/(0,8*0,9) = 55,6 A 4. Volíme průřez kabelu S = 10 mm2

15 Jistič v rozváděči, vypínač u motoru
Varianta B: 2. Jistič v rozváděči – Inp = 50 A, charakteristika D. Motor musí mít tepelnou ochranu nastavenou na 41 A 3. Požadovaný jmenovitý proud vodiče In = 50/(0,8*0,9) = 69,4 A 4. Volíme průřez kabelu S = 16 mm2 Příklad: Navrhněte jištění motoru a průřez přívodního kabelu pro motor. Pro návrh použijte různé varianty jištění. Výkon motoru - 7 kW, rozběh střední, kabel CYKY, uložení F, celkový koeficient pro vliv prostředí 0,75.

16 jistič a pojistka jistič b

17 Materiály František Fencl Průmyslový elektrický rozvod


Stáhnout ppt "Jištění vodičů s připojenými motory"

Podobné prezentace


Reklamy Google