Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Domovní rozvody * hlavní domovní vedení * * odbočky k elektroměrům *

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Domovní rozvody * hlavní domovní vedení * * odbočky k elektroměrům *"— Transkript prezentace:

1 Domovní rozvody * hlavní domovní vedení * * odbočky k elektroměrům *

2 Hlavní domovní vedení (HDV) *HDV je vedení od přípojkové skříně až k odbočce pro poslední elektroměr. *musí být provedeno v soustavě TNC. *v budovách s nejvýše 3 odběrateli není nutné zřizovat HDV. Jednotlivá vedení se vedou z přípojkové skříně přímo do elektroměrových skříní. *HDV musí být provedeno tak, aby byl znemožněn černý odběr *průřez vodičů musí být po celé délce stejný a se volí s ohledem na očekávané (výpočtové) zatížení. Minimální průřez se volí podle kategorie bytů. *HDV musí být provedeno tak, aby byla možnost výměny bez stavebních zásahů (trubky, kanály, ne plastové vkládací lišty). *HDV se jistí v přípojkové skříni.

3 Stupně elektrizace bytů * stupeň A-byty, v nichž se používají standardní spotřebiče do 16 A ke svícení, ohřev vody (mimo průtokové ohřívače) a pro běžné domácí spotřebiče připojené pevným nebo pohyblivým přívodem, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA. Minimální průřez AYKY 4x16 mm 2, CYKY 4x10 mm 2 * stupeň B-byty, s elektrickým vybavením jako stupeň A, k vaření a pečení se používají elektrické spotřebiče s příkonem nad 3,5kVA. Minimální průřez AYKY 4 x 16 mm 2, CYKY 4x10 mm 2 * stupeň C-byty, s elektrickým vybavením jako stupeň A a B, nichž se pro vytápěním (akumulace, přímotop, tepelné čerpadlo) nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče. * stupeň D-byty, s elektrickým vybavením jako stupeň A, B nebo C, které jsou vybaveny dalšími spotřebiči, které mohou ovlivnit chod sítě.

4 Výpočtové zatížení Výpočtové zatížení slouží pro vypočet průřezu HDV Pro určení výpočtového zatížení se vychází ze stupně elektrizace, na jehož základě se uvažuje příkon jednoho symbolického spotřebiče (soudobý příkon bytu): -pro stupeň elektrizace A … P b = 7 kW -pro stupeň elektrizace B … P b = 11 kW Výpočtové zatížení pro skupinu bytů: kde P bi je soudobý příkon jednoho bytu  je soudobost skupiny bytů (určena nejčastěji z tabulky podle počtu bytů) n je počet bytů (např. pro n = 15 je  = 0,41)

5 Hlavní domovní vedení (HDV)

6

7 Odbočky k elektroměrům -jsou vedení, která odbočují z HDV pro připojení jednotlivých měřících míst. -minimální průřez CYKY 6 mm 2 -odbočky delší než 3 metry musí být v místě odbočení samostatně jištěny -HDV musí být provedeno tak, aby byla možnost výměny bez stavebních zásahů (trubky, kanály, ne plastové vkládací lišty). -jednofázové odbočky musí být v soustavě TNC *stupeň elektrizace A *maximální soudobý příkon 5,5 kW *maximální jistič před elektroměrem In=25 A *je-li více odboček, pak musí být jednotlivé fáze prostřídány -trojfázové odbočky musí být v soustavě TNC

8 Elektroměrová skříň *Elektroměrová skříň je osazena do elektroměrového rozvaděče nebo do elektroměrových pilířů (může být společně s přípojkovou skříní). Musí být umožněn přístup provozovatele. *Elektroměry se nesmějí montovat do společných skříní s plynoměry *Přívod do skříně je v soustavě TN-C, vývod v soustavě TN-C nebo TN-C-S *Elektroměrová skříň může obsahovat: -jistič před elektroměrem -jistič ve spínacím obvodu (přijímač HDO), maximálně 6A -elektroměr -spínací prvek (přijímač HDO) -nulovou sběrna *Všechna zařízení musí být upravena k zaplombování (kryt rozvaděče).

9 Jištění před elektroměrem *proud jistícího prvku musí odpovídat soudobému příkonu (při rekonstrukcích lze změnit velikost jističe) *jistič musí mít charakteristiku B nebo C *jednofázové jističe mají maximální proud 25 A Elektroměr *pro přímé měření je maximální proud 80 A *průřez přívodu a vývodu musí být v rozsahu 6 – 16 mm 2 *v neměřených částech obvodu se musí použít pouze vodič PEN (společný ochranný a střední vodič)

10 Elektroměrový pilíř

11 Zapojení jednofázové elektroměru – jednoduchá sazba Jistič před elektroměrem Elektroměr Nulová sběrnice

12 Zapojení jednofázové elektroměru – dvousazbový odběr jistič před elektroměrem jištění HDO dvousazbový elektroměr přijímač HDO blokovací stykač cívka blokovacího stykače nulová sběrna

13 Platba za elektrickou energii * domácnosti (D) * Přehled tarifů: *standartD01-velký odběr D02-malý odběr *akumulace 8D25-velký odběr D26-malý odběr 8 hodin nízká sazba, 16 hodin vysoká sazba *akumulace 16D35 16 hodin nízká sazba, 8 hodin vysoká sazba *přímotopD45 20 hodin nízká sazba, 4 hodiny vysoká sazba *tepelné čerpadloD55-velký odběr D56-malý odběr 22 hodin nízká sazba, 2 hodiny vysoká sazba *víkendD61

14 Účet za elektrickou energii * domácnosti (D) * Ceník: *regulované platby za dopravu elektřiny -měsíční plat za jistič (stálá platba podle proudu jističe) -cena za odebranou elektrickou energii (Kč/MWh) -ostatní služby (Kč/MWh) Výše platby je dána a platby náleží vždy provozovateli sítě (ČEZ) *silová elektřina -pevná cena za měsíc (Kč) -cena za odebranou elektrickou energii (Kč/MWh) Tyto platby náleží obchodníku s elektřinou (ČEZ, GTS Novera, …), který si určuje i výši poplatků.

15 Regulované platby – stálá platba

16 Regulované platby – platba za odběr a ostatní služby Silová elektřina


Stáhnout ppt "Domovní rozvody * hlavní domovní vedení * * odbočky k elektroměrům *"

Podobné prezentace


Reklamy Google