Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOMOVNÍ a BYTOVÉ ROZVODY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOMOVNÍ a BYTOVÉ ROZVODY"— Transkript prezentace:

1 DOMOVNÍ a BYTOVÉ ROZVODY

2 Hlavní části domovního rozvodu
1. Elektrická přípojka připojení na veřejný rozvod přípojková skříň 2. Hlavní domovní vedení přípojková skříň odbočení k elektroměru 3. Odbočka k elektroměru odbočení od elektroměru elektroměrová skříň 4. Vedení od elektroměru elektroměrová skříň bytová rozvodnice 5. Bytový rozvod bytové rozvodnice rozvod ke spotřebičům

3 Elektrická přípojka - slouží k připojení odběrného elektrického zařízení odběratele k rozvodnému zařízení provozovatele distribuční soustavy. - vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. - vlastník přípojky je povinen zajistit provoz, údržbu a případné opravy. - jestliže je přípojka hrazena provozovatelem distribuční soustavy (PDS), určuje si podmínky pro připojení - PDS může v určitých případech odmítnout připojení (distribuční soustava je plně vytížena, zkratové důvody, zhoršení kvality pro ostatní uživatele, …) - u přípojek pro domácnosti hradí náklady provozovatel distribuční soustavy. Základní podmínkou je délka přípojky, která nesmí přesáhnout 50 m.

4 Rozdělení elektrických přípojek
Podle způsobu provedení: 1. Přípojky provedení venkovním vedením 2. Přípojky provedené kabelovým vedení 3. Přípojky provedené kombinací obou způsobů Počátek elektrické přípojky: - venkovní vedení – odbočení z veřejného rozvodu připojovací svorky pro přípojku jsou součástí přípojky - kabelové vedení * odbočení v rozpojovací skříni kabelového vedení z jedné, samostatné řady pojistek * T - odbočkou z distribuční sítě Konec elektrické přípojky: - přípojka končí v přípojkové skříni

5 Kabelová T-spojka

6 Provedení venkovní přípojky
50 metrů

7 Provedení venkovní přípojky
Závěsný kabel AYKYz Přípojková skříň

8 Umístění přepěťové ochrany
Přepěťová ochrana v neměřené části rozvodu v přípojkové skříni

9 Podmínky pro kabelové přípojky
Zasmyčkování – koncové připojení Zasmyčkování připojení do smyčky

10 Kabelová přípojka z venkovního rozvodu

11 Hlavní domovní vedení (HDV)
* HDV je vedení od přípojkové skříně až k odbočce pro poslední elektroměr. * musí být provedeno v soustavě TNC. * HDV musí být provedeno tak, aby byl znemožněn černý odběr * HDV se jistí v přípojkové skříni. * stupeň A - byty, v nichž se používají standardní spotřebiče do 16 A ke svícení, ohřev vody (mimo průtokové ohřívače) a pro běžné domácí spotřebiče * stupeň B - byty, s elektrickým vybavením jako stupeň A, k vaření a pečení se používají elektrické spotřebiče * stupeň C - byty, s elektrickým vybavením jako stupeň A a B, nichž se pro vytápěním (akumulace, přímotop, tepelné čerpadlo) nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče.

12 Elektroměrová skříň * Elektroměrová skříň může obsahovat:
* Elektroměrová skříň je osazena do elektroměrového rozvaděče nebo do elektroměrových pilířů (může být společně s přípojkovou skříní). Musí být umožněn přístup provozovatele. * Přívod do skříně je v soustavě TN-C, vývod v soustavě TN-C nebo TN-C-S * Elektroměrová skříň může obsahovat: - jistič před elektroměrem - jistič ve spínacím obvodu (přijímač HDO), maximálně 6A - elektroměr - spínací prvek (přijímač HDO) - nulovou sběrna * Všechna zařízení musí být upravena k zaplombování (kryt rozvaděče).

13 Jištění před elektroměrem
* proud jistícího prvku musí odpovídat soudobému příkonu (při rekonstrukcích lze změnit velikost jističe) * jistič musí mít charakteristiku B nebo C * jednofázové jističe mají maximální proud 25 A

14 Elektroměrový pilíř

15 Zapojení jednofázové elektroměru – jednoduchá sazba
Jistič před elektroměrem Elektroměr Nulová sběrnice

16 Platba za elektrickou energii * domácnosti (D) *
Přehled tarifů: * standart D01 - velký odběr D02 - malý odběr * akumulace 8 D25 - velký odběr D26 - malý odběr 8 hodin nízká sazba, 16 hodin vysoká sazba * akumulace 16 D35 16 hodin nízká sazba, 8 hodin vysoká sazba * přímotop D45 20 hodin nízká sazba, 4 hodiny vysoká sazba * tepelné čerpadlo D55 - velký odběr D56 - malý odběr 22 hodin nízká sazba, 2 hodiny vysoká sazba * víkend D61

17 Účet za elektrickou energii * domácnosti (D) *
Ceník: * regulované platby za dopravu elektřiny - měsíční plat za jistič (stálá platba podle proudu jističe) - cena za odebranou elektrickou energii (Kč/MWh) - ostatní služby (Kč/MWh) Výše platby je dána a platby náleží vždy provozovateli sítě (ČEZ) * silová elektřina - pevná cena za měsíc (Kč) Tyto platby náleží obchodníku s elektřinou (ČEZ, GTS Novera, …), který si určuje i výši poplatků.

18 Regulované platby – stálá platba

19 Regulované platby – platba za odběr a ostatní služby
Silová elektřina

20 Bytový rozvod – obecné informace
Bytový rozvod začíná v bytové rozvodnici Podle technologie lze rozdělit bytové rozvody: * klasické rozvody – ke každému spotřebiči ve vedeno pouze silové vedení * rozvody po sběrnici – ke spotřebiči je vedeno silové vedení, ovládání spotřebiče je po sběrnici, programování na řídícím modulu * radiofrekvečním signálem – ke spotřebiči je vedeno silové vedení, ovládání přes modul radiofrekvečním signálem. - programování přes centrální jednotku (počítač) - programování dílčích modulů

21 Technologie ukládání vodičů
1. Podpovrchové systémy (provedení rozvodu vychází z technologie stěn) Výhody - rozvod je skryt a není vidět. Nevýhody - problematické opravy a změny v rozvodu, zejména v případech, kdy není rozvod v trubkách. - pod omítku - do dutých stěn - do betonu - do podlahy 2. Povrchové systémy Výhody - možná variabilita, jednoduché a rychlé změny rozvodu bez stavebních zásahů. Nevýhody - rozvod je vidět a narušuje architekturu (moderní technologií je negativní vliv částečně snížen).

22 Hlavní obvody Silové obvody: 1. Světelné obvody 2. Zásuvkové obvody
3. Ostatní obvody * rozvody v koupelně * sporák * kuchyňská linka (dnes 2–3) obvody * boiler * akumulační kamna * přímotop * průtokový ohřívač Datové rozvody: 1. Sdělovací vedení 2. Internet, telekomunikace 3. Rozvody po sběrnici

23 Světelné obvody Základní zásady:
* na jeden světelná okruh lze připojit jen tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřekročil jmenovitý proud jistícího přístroje. * světelné zdroje se zvlášť nejistí * tam, kde je to účelné, je vhodné instalovat dva nezávislé světelné okruhy (pro případ poruchy). * spínače se umísťují u vchodových dveří na straně kliky ve výšce zhruba 150 cm (výjimky – vozíčkáři, dětská zařízení). * maximální proud jistícího prvku jednoho světelného okruhu je 25 A, pro běžné domovní rozvody je nejčastější jištění 10 A (starší rozvody 6 A).

24 * ovládání dvou obvodů z jednoho místa
Zapojení spínačů Vypínač – č. 1 Sériový přepínač – č. 5 * ovládání dvou obvodů z jednoho místa

25 * ovládání jednoho odvodu ze dvou míst *
Zapojení spínačů Střídavý přepínač (schodišťový) - č. 6 * ovládání jednoho odvodu ze dvou míst *

26 Zásuvkové obvody Základní zásady:
* na jeden zásuvkový obvod lze připojit 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka je jeden vývod). * do obvodu lze připojit spotřebiče do výkonu 2 kVA * zásuvky se připojují do obvodu paralelně smyčkováním. * u trojfázových zásuvek musí mít v jednom obvodu všechny zásuvky stejný jmenovitý proud * každý zásuvkový obvod je samostatně jištěn proti přetížení i proti zkratu. * maximální příkon připojených spotřebičů musí odpovídat proudu jistícího prvku. - jištění 10 A P = U * I = 230*10 = 2300 W - jištění 16 A P = U * I = 230*16 = 3680 W

27 Jmenovitý proud jističe
Průřezy a jištění Obvod Jmenovitý proud jističe Průřez vodiče Cu světelný 10 A 1,5 mm2 zásuvkový 16 A 2,5 mm2 pračka 16 bytové jádro sporák do 10 kW průtokový ohřívač do 6 kW 10 akumulační kamna do 6 kW

28 Energetická náročnost spotřebičů – platnost od 2011
Předepsané spotřebiče musí obsahovat štítky, které určují jejich energetickou náročnost. Původní předpisy dnes již nevyhovují, požadavky na energetickou úsporu se zvyšují. Snižují se předepsané hodnoty pro spotřebu a zvyšují se počty spotřebičů, u kterých se štítkování vyžaduje. Význam štítkování: * orientace pro spotřebitele při nákupu nového spotřebiče, možnost porovnání z pohledu spotřeby a dalších provozních parametrů * tlak na výrobce přizpůsobit se současným trendům v oblasti úspor spotřeby energie v domácnosti * hledání a zavádění nových úsporných technologií

29 Rozsah štítkování Štítkování se vztahuje: Stupnice:
* chladící a mrazící spotřebiče * pračky a sušičky * myčky * světelné zdroje * klimatizační jednotky * elektrické trouby nově * televizory (listopad 2011) Stupnice: * stará norma - rozsah stupnice A – G (devět tříd) * nová norma - rozsah stupnice 7 tříd (začátek stupnice individuální, například A++) * mění se i informace na štítku, je jazykově neutrální, musí být součástí i internetových nabídek

30 Příklad - Mrazničky, chladničky a jejich kombinace

31 Mrazničky, chladničky a jejich kombinace
Další změny: * od 7/2010 mohou být uváděny na trh pouze spotřebiče o třídě A a vyšší * od 7/2012 mohou být uváděny na trh pouze spotřebiče o třídě A+ a vyšší * výrobci si prosadily zachování současného systému označování (pomocí +), proto se způsob označení neliší od současného stavu. Doporučení pro spotřebitele: * správné umístění v místnosti * pravidelné odmrazování * nastavení optimální teploty * pravidelná kontrola těsnění

32 Inteligentní bytové rozvody
Hlavní typy jednotek: - spínání - stmívání osvětlení - řízení rolet a žaluzií - regulace vytápění a klimatizace - … Podle ovládání se inteligentní rozvody dělí: 1. Rozvody s ovládáním po sběrnici (napájení zpravidla malým bezpečným napětím) - dvouvodičový systém (pouze ovládání) - čtyřvodičový systém - možnost prosvětlení tlačítek 2. Radiofrekvenční systémy (868,3 MHz) - s centrálním řídícím systémem (Home a Room Manager) - s místním ovládáním

33 Produkty, realizace rozvodu
RF systém Sběrnice NIKOBUS KLASICKÁ domovní elektroinstalace

34 Radiofrekvenční systém
Systém umožňuje pomocí bezdrátové komunikace ovládání a regulaci elektrických spotřebičů v budovách. V základním režimu je vhodný pro spínání a stmívání osvětlení, řízení žaluzií a regulaci vytápění. Umožňuje lokální i centrální funkce (např. při odchodu z domu). Vhodný u nových staveb, ve stávajících rozvodech a při rekonstrukcích, aktory jsou umístěny v instalačních krabicích nebo přímo ve spotřebičích, senzory jsou napájeny baterií. Vysoká flexibilita, možnost změn bez stavebních zásahů. Možnost místního (základního) nebo centrálního (komfortního) řízení. V rozlehlých budovách možnost směrování systému (routimg).

35 Základní části systému
Spínací aktor Roletový aktor Stmívací aktor Dvojitý binární vstupy – 230 V

36 * Stmívání aktor pro LED 250W/230 V
Senzor spotřeby (v různém provedení) Analogový aktor 1–10 V * zátěž 8A/230V * řídící výstup 1-10V/10mA * napájení elektronických předřadníků Přenosná zásuvka se spínacím aktorem – 230 V * stejné parametry jako u spínacího aktoru

37 Dvojitý binární vstup bateriový
* Pro připojení klasických přístrojů a spínačů (okenní kontakt, …) * 4 režimy (podle vstupu kombinace tlačítka a vypínače) Dvojitý binární vstup bateriový Pokojový termostat s vlhkoměrem * možnost nastavení základní a ekonomické teploty * rozsah měření teplot 0–400C, vlhkost 10-95% * možnost nastavení hystereze a offsetu teploty

38 Detektor pohybu Dálkové ovládání
* 2 kanály – A osvětlení, B bezpečnostní funkce * základem je PIR senzor, lze nastavit počet impulsů pro sepnutí * kanál A – spíná v závislosti na pohybu, osvětlení, lze nastavit dobu zpožděného vypnutí * kanál B – spíná v závislosti na pohybu, nezávisle na intenzitě venkovního osvětlení, aktivace zhruba 2,5 minuty * napájení bateriové nebo z vnějšího zdroje Detektor pohybu * 4 navigační tlačítka a jedno potvrzovací * 12 kanálů * popis ovládaných obvodů * reálný datum a čas * 3 časové funkce (týdenní program) Dálkové ovládání

39 Neomezený počet aktorů pro routing
Routing- přenos signálu při zhoršeném prostupu signálu 1 3 2 4 5 6 ms zpoždění max. 13 cest Neomezený počet aktorů pro routing

40 RF Room manager * 3 místnosti pro vytápění a chlazení, časové funkce
Alarm „Okno otevřeno“ Bluetooth „Vytápění ZAP“ * 3 místnosti pro vytápění a chlazení, časové funkce * 10 vstupů pro vnější čidla * možnost nastavení světelných scén * měření a zobrazené spotřeby energie * bluethoot komunikace * bezpečnostní funkce – zaplavení, požár, narušení objektu, vítr, … * ovládání dotykovým kolečkem a 4 dotykovými tlačítky

41 Přiklad zapojení v bytě
Room Manager Roletové aktory Pokojový termostat Home Manager Binární vstup Teplotní vstupy a senzory Stmívací aktory Spínací aktory Dvojitá tlačítka Jednoduchá tlačítka

42 Orientační útlum signálu
Prostupnost signálu Orientační útlum signálu

43 Ruční programování aktorů
4. Potvrzení na aktoru, ukončení programování 3. Přihlášení senzoru na aktivní aktor 1. Montáž aktoru do instalační krabice 2. Naprogramování příslušné funkce pomocí šroubováku

44 Aktor v instalační krabici pro zapuštěnou montáž
Aktor v krabici spotřebiče Aktor v liště

45 Komfortní režim Komfortní režim umožňuje další funkce systému:
signál senzor – aktor je utlumen stěnou přesměrování signálu přes jiný aktor Komfortní režim umožňuje další funkce systému: * časové funkce pro vytažení rolet * časové zpoždění vypnutí/zapnutí spotřebičů * nastavení parametrů stmívání + světelné scény * dovoluje programování pomocí Home Manageru s možným výstupem na PC s příslušným softwarem (ručně naprogramované aktory se automaticky přečtou do systému) * umožňuje směrování signálu

46 Sběrnicový systém Nikobus
Základní prvky systému: * senzory - sběrnicová tlačítka, sběrnicové nebo modulové převodníky * aktory - řídící jednotky pro: spínání ovládání rolet a žaluzií stmívání Propojení: dvouvodičové vedení (sběrnicový kabel) Ke každému sběrnicovému tlačítku (binárnímu vstupu) se přiřadí požadovaná funkce.

47 Možnosti Ovládací prvky – senzory (tlačítka, detektory, spínače)
Řídící prvky – aktory (spínání, stmívání, rolety) Výstupy - silové obvody (světla, rolety …) Další možnosti ovládání (telefon, radiofrekvenční nebo infračervené ovládání)

48 Charakteristika systému
Funkce systému: * ovládání osvětlení a libovolných spotřebičů * stmívání osvětlení a vytváření světelných scén * rolety, žaluzie, markýzy, garážová vrata, brány, … * vytápění, větrání, chlazení * logické ovládání a časové funkce * simulace přítomnosti * ozvučení místnosti Programování systému: * místně pomocí šroubováku * pomocí počítače místně přes síť (Internet)

49 Spínací jednotka svorky pro připojení sběrnice + osvětlení tlačítek
12 spínací kontaktů a 1 přepínací svorky pro připojení sběrnice tlačítka pro místní programování nastavení časových funkcí napájení

50 Spínací jednotka - mini

51 Sběrnicová tlačítka

52


Stáhnout ppt "DOMOVNÍ a BYTOVÉ ROZVODY"

Podobné prezentace


Reklamy Google