Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOMOVNÍ a BYTOVÉ ROZVODY. Hlavní části domovního rozvodu 1.Elektrická přípojkapřipojení na veřejný rozvod přípojková skříň 2.Hlavní domovní vedenípřípojková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOMOVNÍ a BYTOVÉ ROZVODY. Hlavní části domovního rozvodu 1.Elektrická přípojkapřipojení na veřejný rozvod přípojková skříň 2.Hlavní domovní vedenípřípojková."— Transkript prezentace:

1 DOMOVNÍ a BYTOVÉ ROZVODY

2 Hlavní části domovního rozvodu 1.Elektrická přípojkapřipojení na veřejný rozvod přípojková skříň 2.Hlavní domovní vedenípřípojková skříň odbočení k elektroměru 3.Odbočka k elektroměruodbočení od elektroměru elektroměrová skříň 4.Vedení od elektroměruelektroměrová skříň bytová rozvodnice 5.Bytový rozvodbytové rozvodnice rozvod ke spotřebičům

3 Elektrická přípojka -slouží k připojení odběrného elektrického zařízení odběratele k rozvodnému zařízení provozovatele distribuční soustavy. -vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. -vlastník přípojky je povinen zajistit provoz, údržbu a případné opravy. -jestliže je přípojka hrazena provozovatelem distribuční soustavy (PDS), určuje si podmínky pro připojení -PDS může v určitých případech odmítnout připojení (distribuční soustava je plně vytížena, zkratové důvody, zhoršení kvality pro ostatní uživatele, …) - u přípojek pro domácnosti hradí náklady provozovatel distribuční soustavy. Základní podmínkou je délka přípojky, která nesmí přesáhnout 50 m.

4 Rozdělení elektrických přípojek Podle způsobu provedení: 1.Přípojky provedení venkovním vedením 2.Přípojky provedené kabelovým vedení 3.Přípojky provedené kombinací obou způsobů Počátek elektrické přípojky: - venkovní vedení – odbočení z veřejného rozvodu připojovací svorky pro přípojku jsou součástí přípojky -kabelové vedení * odbočení v rozpojovací skříni kabelového vedení z jedné, samostatné řady pojistek * T - odbočkou z distribuční sítě Konec elektrické přípojky: -přípojka končí v přípojkové skříni

5 Kabelová T-spojka

6 Provedení venkovní přípojky 50 metrů

7 Provedení venkovní přípojky Přípojková skříň Závěsný kabel AYKYz

8 Umístění přepěťové ochrany Přepěťová ochrana v neměřené části rozvodu v přípojkové skříni

9 Podmínky pro kabelové přípojky Zasmyčkování – koncové připojení Zasmyčkování připojení do smyčky

10 Kabelová přípojka z venkovního rozvodu

11 Hlavní domovní vedení (HDV) * HDV je vedení od přípojkové skříně až k odbočce pro poslední elektroměr. *musí být provedeno v soustavě TNC. * HDV musí být provedeno tak, aby byl znemožněn černý odběr *HDV se jistí v přípojkové skříni. * stupeň A-byty, v nichž se používají standardní spotřebiče do 16 A ke svícení, ohřev vody (mimo průtokové ohřívače) a pro běžné domácí spotřebiče * stupeň B- byty, s elektrickým vybavením jako stupeň A, k vaření a pečení se používají elektrické spotřebiče * stupeň C-byty, s elektrickým vybavením jako stupeň A a B, nichž se pro vytápěním (akumulace, přímotop, tepelné čerpadlo) nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče.

12 Elektroměrová skříň * Elektroměrová skříň je osazena do elektroměrového rozvaděče nebo do elektroměrových pilířů (může být společně s přípojkovou skříní). Musí být umožněn přístup provozovatele. *Přívod do skříně je v soustavě TN-C, vývod v soustavě TN-C nebo TN-C-S * Elektroměrová skříň může obsahovat: -jistič před elektroměrem -jistič ve spínacím obvodu (přijímač HDO), maximálně 6A -elektroměr -spínací prvek (přijímač HDO) -nulovou sběrna *Všechna zařízení musí být upravena k zaplombování (kryt rozvaděče).

13 Jištění před elektroměrem *proud jistícího prvku musí odpovídat soudobému příkonu (při rekonstrukcích lze změnit velikost jističe) *jistič musí mít charakteristiku B nebo C *jednofázové jističe mají maximální proud 25 A

14 Elektroměrový pilíř

15 Zapojení jednofázové elektroměru – jednoduchá sazba Jistič před elektroměrem Elektroměr Nulová sběrnice

16 Platba za elektrickou energii * domácnosti (D) * Přehled tarifů: *standartD01-velký odběr D02-malý odběr *akumulace 8D25-velký odběr D26- malý odběr 8 hodin nízká sazba, 16 hodin vysoká sazba *akumulace 16D35 16 hodin nízká sazba, 8 hodin vysoká sazba *přímotopD45 20 hodin nízká sazba, 4 hodiny vysoká sazba *tepelné čerpadloD55-velký odběr D56-malý odběr 22 hodin nízká sazba, 2 hodiny vysoká sazba *víkendD61

17 Účet za elektrickou energii * domácnosti (D) * Ceník: *regulované platby za dopravu elektřiny -měsíční plat za jistič (stálá platba podle proudu jističe) -cena za odebranou elektrickou energii (Kč/MWh) -ostatní služby (Kč/MWh) Výše platby je dána a platby náleží vždy provozovateli sítě (ČEZ) *silová elektřina -pevná cena za měsíc (Kč) -cena za odebranou elektrickou energii (Kč/MWh) Tyto platby náleží obchodníku s elektřinou (ČEZ, GTS Novera, …), který si určuje i výši poplatků.

18 Regulované platby – stálá platba

19 Regulované platby – platba za odběr a ostatní služby Silová elektřina

20 Bytový rozvod – obecné informace Bytový rozvod začíná v bytové rozvodnici Podle technologie lze rozdělit bytové rozvody: *klasické rozvody – ke každému spotřebiči ve vedeno pouze silové vedení *rozvody po sběrnici – ke spotřebiči je vedeno silové vedení, ovládání spotřebiče je po sběrnici, programování na řídícím modulu *radiofrekvečním signálem – ke spotřebiči je vedeno silové vedení, ovládání přes modul radiofrekvečním signálem. - programování přes centrální jednotku (počítač) -programování dílčích modulů

21 Technologie ukládání vodičů 1.Podpovrchové systémy (provedení rozvodu vychází z technologie stěn) Výhody-rozvod je skryt a není vidět. Nevýhody-problematické opravy a změny v rozvodu, zejména v případech, kdy není rozvod v trubkách. - pod omítku - do dutých stěn - do betonu - do podlahy 2.Povrchové systémy Výhody-možná variabilita, jednoduché a rychlé změny rozvodu bez stavebních zásahů. Nevýhody-rozvod je vidět a narušuje architekturu (moderní technologií je negativní vliv částečně snížen).

22 Hlavní obvody Silové obvody: 1.Světelné obvody 2.Zásuvkové obvody 3.Ostatní obvody* rozvody v koupelně *sporák *kuchyňská linka (dnes 2–3) obvody *boiler *akumulační kamna *přímotop *průtokový ohřívač Datové rozvody: 1.Sdělovací vedení 2.Internet, telekomunikace 3.Rozvody po sběrnici

23 Světelné obvody Základní zásady: *na jeden světelná okruh lze připojit jen tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřekročil jmenovitý proud jistícího přístroje. *světelné zdroje se zvlášť nejistí *tam, kde je to účelné, je vhodné instalovat dva nezávislé světelné okruhy (pro případ poruchy). *spínače se umísťují u vchodových dveří na straně kliky ve výšce zhruba 150 cm (výjimky – vozíčkáři, dětská zařízení). *maximální proud jistícího prvku jednoho světelného okruhu je 25 A, pro běžné domovní rozvody je nejčastější jištění 10 A (starší rozvody 6 A).

24 Zapojení spínačů Vypínač – č. 1 Sériový přepínač – č. 5 * ovládání dvou obvodů z jednoho místa

25 Zapojení spínačů Střídavý přepínač (schodišťový) - č. 6 * ovládání jednoho odvodu ze dvou míst *

26 Zásuvkové obvody Základní zásady: *na jeden zásuvkový obvod lze připojit 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka je jeden vývod). *do obvodu lze připojit spotřebiče do výkonu 2 kVA *zásuvky se připojují do obvodu paralelně smyčkováním. *u trojfázových zásuvek musí mít v jednom obvodu všechny zásuvky stejný jmenovitý proud *každý zásuvkový obvod je samostatně jištěn proti přetížení i proti zkratu. *maximální příkon připojených spotřebičů musí odpovídat proudu jistícího prvku. - jištění 10 AP = U * I = 230*10 = 2300 W - jištění 16 AP = U * I = 230*16 = 3680 W

27 Průřezy a jištění Obvod Jmenovitý proud jističe Průřez vodiče Cu světelný10 A1,5 mm 2 zásuvkový16 A2,5 mm 2 pračka162,5 mm 2 bytové jádro162,5 mm 2 sporák do 10 kW162,5 mm 2 průtokový ohřívač do 6 kW101,5 mm 2 akumulační kamna do 6 kW101,5 mm 2

28 Energetická náročnost spotřebičů – platnost od 2011 Předepsané spotřebiče musí obsahovat štítky, které určují jejich energetickou náročnost. Původní předpisy dnes již nevyhovují, požadavky na energetickou úsporu se zvyšují. Snižují se předepsané hodnoty pro spotřebu a zvyšují se počty spotřebičů, u kterých se štítkování vyžaduje. Význam štítkování: *orientace pro spotřebitele při nákupu nového spotřebiče, možnost porovnání z pohledu spotřeby a dalších provozních parametrů *tlak na výrobce přizpůsobit se současným trendům v oblasti úspor spotřeby energie v domácnosti *hledání a zavádění nových úsporných technologií

29 Rozsah štítkování Štítkování se vztahuje: *chladící a mrazící spotřebiče *pračky a sušičky *myčky * světelné zdroje *klimatizační jednotky *elektrické trouby nově *televizory (listopad 2011) Stupnice: *stará norma -rozsah stupnice A – G (devět tříd) *nová norma-rozsah stupnice 7 tříd (začátek stupnice individuální, například A ++ ) *mění se i informace na štítku, je jazykově neutrální, musí být součástí i internetových nabídek

30 Příklad - Mrazničky, chladničky a jejich kombinace

31 Další změny: *od 7/2010 mohou být uváděny na trh pouze spotřebiče o třídě A a vyšší *od 7/2012 mohou být uváděny na trh pouze spotřebiče o třídě A + a vyšší *výrobci si prosadily zachování současného systému označování (pomocí +), proto se způsob označení neliší od současného stavu. Mrazničky, chladničky a jejich kombinace Doporučení pro spotřebitele: *správné umístění v místnosti *pravidelné odmrazování *nastavení optimální teploty *pravidelná kontrola těsnění

32 Inteligentní bytové rozvody Hlavní typy jednotek: -spínání -stmívání osvětlení -řízení rolet a žaluzií -regulace vytápění a klimatizace -… Podle ovládání se inteligentní rozvody dělí : 1.Rozvody s ovládáním po sběrnici (napájení zpravidla malým bezpečným napětím) -dvouvodičový systém (pouze ovládání) -čtyřvodičový systém - možnost prosvětlení tlačítek 2.Radiofrekvenční systémy (868,3 MHz) -s centrálním řídícím systémem (Home a Room Manager) -s místním ovládáním

33 Produkty, realizace rozvodu RF systém Sběrnice NIKOBUS KLASICKÁ domovní elektroinstalace

34 Radiofrekvenčn í syst é m Systém umožňuje pomocí bezdrátové komunikace ovládání a regulaci elektrických spotřebičů v budovách. V základním režimu je vhodný pro spínání a stmívání osvětlení, řízení žaluzií a regulaci vytápění. Umožňuje lokální i centrální funkce (např. při odchodu z domu). Vhodný u nových staveb, ve stávajících rozvodech a při rekonstrukcích, aktory jsou umístěny v instalačních krabicích nebo přímo ve spotřebičích, senzory jsou napájeny baterií. Vysoká flexibilita, možnost změn bez stavebních zásahů. Možnost místního (základního) nebo centrálního (komfortního) řízení. V rozlehlých budovách možnost směrování systému (routimg).

35 Z á kladn í č á sti syst é mu Spínací aktor Stmívací aktor Roletový aktor Dvojitý binární vstupy – 230 V

36 * Stmívání aktor pro LED 250W/230 V Senzor spotřeby (v různém provedení) Přenosná zásuvka se spínacím aktorem – 230 V * stejné parametry jako u spínacího aktoru Analogový aktor 1–10 V * zátěž 8A/230V *řídící výstup 1-10V/10mA *napájení elektronických předřadníků

37 * Pro připojení klasických přístrojů a spínačů (okenní kontakt, …) *4 režimy (podle vstupu kombinace tlačítka a vypínače) Pokojový termostat s vlhkoměrem * možnost nastavení základní a ekonomické teploty *rozsah měření teplot 0–40 0 C, vlhkost 10-95% *možnost nastavení hystereze a offsetu teploty Dvojitý binární vstup bateriový

38 * 2 kanály – A osvětlení, B bezpečnostní funkce *základem je PIR senzor, lze nastavit počet impulsů pro sepnutí *kanál A – spíná v závislosti na pohybu, osvětlení, lze nastavit dobu zpožděného vypnutí *kanál B – spíná v závislosti na pohybu, nezávisle na intenzitě venkovního osvětlení, aktivace zhruba 2,5 minuty *napájení bateriové nebo z vnějšího zdroje *4 navigační tlačítka a jedno potvrzovací *12 kanálů *popis ovládaných obvodů *reálný datum a čas *3 časové funkce (týdenní program) Detektor pohybu Dálkové ovládání

39 1 1 3 24 5 6 10 - 100 ms zpoždění max. 13 cest Routing- přenos sign á lu při zhor š en é m prostupu sign á lu Neomezený počet aktorů pro routing

40 RF Room manager *3 místnosti pro vytápění a chlazení, časové funkce *10 vstupů pro vnější čidla *možnost nastavení světelných scén *měření a zobrazené spotřeby energie *bluethoot komunikace *bezpečnostní funkce – zaplavení, požár, narušení objektu, vítr, … * ovládání dotykovým kolečkem a 4 dotykovými tlačítky Alarm „Okno otevřeno“ Bluetooth „Vytápění ZAP“

41 Přiklad zapojen í v bytě Home Manager Spínací aktory Stmívací aktory Roletové aktory Jednoduchá tlačítkaDvojitá tlačítka Binární vstup Pokojový termostat Teplotní vstupy a senzory Room Manager

42 Prostupnost sign á lu Orientačn í ú tlum sign á lu

43 Ručn í programov á n í aktorů 1.Montáž aktoru do instalační krabice 2. Naprogramování příslušné funkce pomocí šroubováku 4. Potvrzení na aktoru, ukončení programování 3. Přihlášení senzoru na aktivní aktor

44 Aktor v instalační krabici pro zapuštěnou montáž Aktor v krabici spotřebiče Aktor v liště

45 Komfortn í režim Komfortní režim umožňuje další funkce systému: *časové funkce pro vytažení rolet *časové zpoždění vypnutí/zapnutí spotřebičů *nastavení parametrů stmívání + světelné scény *dovoluje programování pomocí Home Manageru s možným výstupem na PC s příslušným softwarem (ručně naprogramované aktory se automaticky přečtou do systému) *umožňuje směrování signálu signál senzor – aktor je utlumen stěnou přesměrování signálu přes jiný aktor

46 Sběrnicový syst é m Nikobus Základní prvky systému: *senzory- sběrnicová tlačítka, sběrnicové nebo modulové převodníky *aktory- řídící jednotky pro:spínání ovládání rolet a žaluzií stmívání Propojení:dvouvodičové vedení (sběrnicový kabel) Ke každému sběrnicovému tlačítku (binárnímu vstupu) se přiřadí požadovaná funkce.

47 Možnosti Ovládací prvky – senzory (tlačítka, detektory, spínače) Řídící prvky – aktory (spínání, stmívání, rolety) Výstupy - silové obvody (světla, rolety …) Další možnosti ovládání (telefon, radiofrekvenční nebo infračervené ovládání)

48 Charakteristika syst é mu Funkce systému: *ovládání osvětlení a libovolných spotřebičů *stmívání osvětlení a vytváření světelných scén *rolety, žaluzie, markýzy, garážová vrata, brány, … *vytápění, větrání, chlazení *logické ovládání a časové funkce *simulace přítomnosti *ozvučení místnosti Programování systému: * místně pomocí šroubováku *pomocí počítačemístně přes síť (Internet)

49 Sp í nac í jednotka 12 spínací kontaktů a 1 přepínací napájení tlačítka pro místní programování nastavení časových funkcí svorky pro připojení sběrnice svorky pro připojení sběrnice + osvětlení tlačítek

50 Sp í nac í jednotka - mini

51 Sběrnicov á tlač í tka

52


Stáhnout ppt "DOMOVNÍ a BYTOVÉ ROZVODY. Hlavní části domovního rozvodu 1.Elektrická přípojkapřipojení na veřejný rozvod přípojková skříň 2.Hlavní domovní vedenípřípojková."

Podobné prezentace


Reklamy Google