Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvody v bytě. Obecné informace Bytový rozvod začíná v bytové rozvodnici Podle technologie lze rozdělit bytové rozvody: *klasické rozvody – ke každému.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvody v bytě. Obecné informace Bytový rozvod začíná v bytové rozvodnici Podle technologie lze rozdělit bytové rozvody: *klasické rozvody – ke každému."— Transkript prezentace:

1 Rozvody v bytě

2 Obecné informace Bytový rozvod začíná v bytové rozvodnici Podle technologie lze rozdělit bytové rozvody: *klasické rozvody – ke každému spotřebiči ve vedeno pouze silové vedení *rozvody po sběrnici – ke spotřebiči je vedeno silové vedení, ovládání spotřebiče je po sběrnici, programování na řídícím modulu *radiofrekvečním signálem – ke spotřebiči je vedeno silové vedení, ovládání přes modul radiofrekvečním signálem. - programování přes centrální jednotku (počítač) -programování dílčích modulů

3 Technologie ukládání vodičů 1.Podpovrchové systémy (provedení vychází zejména z technologie stěn) Výhody-rozvod je skryt a není vidět. Nevýhody-problematické opravy a změny v rozvodu, zejména případech, kdy není rozvod v trubkách. - pod omítku- cihlová zástavba. Lze u nových rozvodů i při rekonstrukci. - do dutých stěn-nejčastěji sádrokarton, nutná příprava při stavební činnosti - do betonu-nutná příprava při odlévání panelů - do podlahy-vhodné pro duté podlahy 2.Povrchové systémy Výhody-možná variabilita, jednoduché a rychlé změny rozvodu bez stavebních zásahů. Nevýhody-rozvod je vidět a narušuje architekturu (moderní technologií je negativní vliv částečně snížen).

4 Instalační zóny na stěnách pro podpovrchovou instalaci

5 Hlavní obvody Silové obvody: 1.Světelné obvody 2.Zásuvkové obvody 3.Ostatní obvody * rozvody v koupelně *sporák *kuchyňská linka (dnes 2–3) obvody *boiler *akumulační kamna *přímotop *průtokový ohřívač Datové rozvody: 1.Sdělovací vedení 2.Internet, telekomunikace 3.Rozvody po sběrnici

6

7

8 Světelné obvody Základní zásady: *na jeden světelná okruh lze připojit jen tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřekročil jmenovitý proud jistícího přístroje. *světelné zdroje se zvlášť nejistí *tam, kde je to účelné, je vhodné instalovat dva nezávislé světelné okruhy (pro případ poruchy). *spínače se umísťují u vchodových dveří na straně kliky ve výšce zhruba 150 cm (výjimky – vozíčkáři, dětská zařízení). *maximální proud jistícího prvku jednoho světelného okruhu je 25 A, pro běžné domovní rozvody je nejčastější jištění 10 A (starší rozvody 6 A) *u výbojových zdrojů světla – proud spínače by měl odpovídat 25% proudu svítidla (spékání kontaktů) *na světelný obvod lze připojit max. 1 zásuvku v místnosti

9 Zapojení spínačů Vypínač – č. 1 Sériový přepínač – č. 5 * ovládání dvou obvodů z jednoho místa

10 Zapojení spínačů Střídavý přepínač (schodišťový) - č. 6 * ovládání jednoho odvodu ze dvou míst *

11 Zapojení spínačů Střídavý + střídavý přepínač - č. 6 + 6 * ovládání dvou odvodu ze dvou míst *

12 Zapojení spínačů Střídavý + jednopólový přepínač - č. 6 + 1 * ovládání jednoho odvodu ze dvou míst + vypínač druhého obvodu z jednoho místa *

13 Zapojení spínačů Křížový přepínač - č. 7 * ovládání jednoho odvodu ze třech a více míst *

14 Klasické zapojení zářivky S U Kompenzační kondenzátorStartér Zářivková trubice Tlumivka

15 Zásuvkové obvody Základní zásady: * na jeden zásuvkový obvod lze připojit 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka je jeden vývod). *do obvodu lze připojit pevně spotřebiče do celkového příkonu 2 kVA *zásuvky se připojují do obvodu paralelně smyčkováním. *u trojfázových zásuvek musí mít v jednom obvodu všechny zásuvky stejný jmenovitý proud *každý zásuvkový obvod je samostatně jištěn proti přetížení i proti zkratu *zásuvky do 16A včetně musí odpovídat české normě, musí mít ochranný kolík *vícenásobná zásuvka musí být připojena na jeden obvod

16 Zásuvkové obvody * zásuvky s jištěním do 20A musí mít proudový chránič s rozdílovým proudem do 30mA. Platí i pro 3fázové zásuvky *pro spotřebiče o výkonu větším než 2kW musí být samostatný obvod * maximální příkon připojených spotřebičů musí odpovídat proudu jistícího prvku. - jištění 10 AP = U * I = 230*10 = 2300 W - jištění 16 AP = U * I = 230*16 = 3680 W Obvod Minimální počet obvodů v bytech velikostní kategorie* nebo užitné plochy I. do 50m 2 II. až IV. do 75m 2 V. až VIII. do 100m 2 do 125m 2 nad 125m 2 světelný1 (0)11 (2)22 zásuvkový12 (1)3 (2) 4 (3) pro bytové jádro (1)

17 Průřezy a jištění Obvod Jmenovitý proud jističe, charakteristika B Průřez vodiče Cu (pozor na uložení) světelný, mraznička, chladnička10 A1,5 mm 2 zásuvkový16 A2,5 mm 2 pračka, myčka16 A2,5 mm 2 bytové jádro16 A2,5 mm 2 sporák do 10 kW16 A2,5 mm 2 průtokový ohřívač do 6 kW10 A1,5 mm 2 akumulační kamna do 6 kW10 A1,5 mm 2

18 Koupelny Klasifikace zón v koupelnách a sprchách (zjednodušeno): Zóna 0 - vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany Zóna 1-je prostor nad koupací nebo sprchovou vanou do výše 2,25 m nad podlahou Zóna 2-je prostor vedle koupací nebo sprchové vany do vzdálenosti 0,6 m a nad zónou 1 do výše 3 m Zóna 3-je prostor vně zóny 2 do vzdálenosti 2,4 m od zóny 2 a ve výšce nad 3 m

19

20 Koupelny

21 Ochrana před úrazem v koupelnách Místní doplňující pospojování: - všechny ochranné vodiče spojené s neživými částmi v zónách 0–3 - ochranné vodiče zásuvek v zóně 0 - 3 - kovové trubky (voda, plyn, napájení) - kovové trubky topení - ostatní vodivé předměty, na kterých by se mohl objevit potenciál Minimální průřez ochranného vodiče pro pospojení je: - 2,5 mm 2 – je-li chráněn před mechanickým poškozením - 4 mm 2 – není-li chráněn před mechanickým poškození V zóně pospojování nemusí být: - kovové zárubně dveří a okenní rámy se nepovažují za stavební prvky budovy -je-li kovová vana spolehlivě izolována od stavebních a ostatních kovových prvků

22 Ochrana před úrazem v koupelnách (zjednodušeno) 1.Spotřebiče-v jednotlivých zónách lze používat pouze spotřebiče, které jsou pro tuto zónu (nebo vyšší) určeny. Většinou se jedná o spotřebiče, které jsou pevně připojeny a napájeny malým bezpečným napětím (zóny 0 a 1) 2.Vedení-v jednotlivých zónách může být pouze vedení, které je určeno pro napájení pevných spotřebičů v těchto zónách 3. Spínací a řídící zařízení -v zóně 0 – 2 nesmí být žádným spínač s výjimkami: -v zóně 1 spínač obvodů SELV nebo PELV do 25 V. -v zóně 2 viz zóna 1 + zásuvky pro napájení holících strojků -v zóně 3 mohou být zásuvky, které jsou chráněny: *oddělovacím transformátorem *obvody SELV *proudovým chráničem s I r do 30 mA

23 Ochrana před úrazem v koupelnách (zjednodušeno) 4.Ostatní upevněná zařízení - v zóně 1*ohřívač vody *sprchové čerpadlo *jiné zařízení, které je vhodné do této zóny a je chráněno proudovým chráničem s I r =30 mA -v zóně 2*zařízení, která jsou povolena v zóně 1 *svítidla, ventilátory, topná zařízení, která jsou chráněna proudovým chráničem s I r = 30 mA

24 Umývací prostor

25

26 a)Zásuvky a spínače mohou být pouze vně umývacího prostoru. Jsou-li umístěny alespoň 1,2 m nad podlahou, pak mohou být umístěny těsně u hranice umývacího prostoru. Jsou li umístěny níže, musí být vzdáleny svým nejbližším okrajem alespoň 0,2 m od hranice umývacího prostoru. b) Zásuvky a spínače mohou být umístěny v umývacím prostoru, jsou- li splněny předepsané podmínky norem a v montážním návodu je výslovně uvedeno, že je toto zařízení určené do umývacího prostoru. c) Krytí elektrického zařízení musí odpovídat vnějším vlivům v místnosti, kde je umývací prostor umístěn. d) Zásuvky a spínače mohou být umístěny pouze vně umývacího prostoru. Jsou-li umístěny spodním okrajem ve výši alespoň 1,2 m nad podlahou, mohou být umístěny těsně u hranice umývacího prostoru. Jsou-li umístěny níže, musí být vzdáleny svým nejbližším okrajem alespoň 0,2 m od hranice umývacího prostoru

27 Umývací prostor e) V umývacím prostoru musí být svítidlo umístěno tak, aby jeho spodní okraj byl alespoň 1,8 m nad podlahou. Svítidlo musí být kryto ochranným sklem a všechny části, které jsou níže jak 2,5 m nad podlahou, musí být z trvanlivého izolantu. Je-li svítidlo umístěno níže než 1,8 m nad podlahou, musí být chráněno před mechanickým poškozením a musí mít krytí IP X1. Spodní okraj svítidla nesmí být níže než 0,4 m nad horním okrajem umývadla nebo dřezu. f) Ve školních učebnách se zásuvky u umývadel nesmějí umísťovat blíže než 1,5 m od umývacího prostoru. To se netýká školních laboratoří a odborných učeben.

28 Energetická náročnost spotřebičů – platnost od 2011 Předepsané spotřebiče musí obsahovat štítky, které určují jejich energetickou náročnost. Původní předpisy dnes již nevyhovují, požadavky na energetickou úsporu se zvyšují. Snižují se předepsané hodnoty pro spotřebu a zvyšují se počty spotřebičů, u kterých se štítkování vyžaduje. Význam štítkování: *orientace pro spotřebitele při nákupu nového spotřebiče, možnost porovnání z pohledu spotřeby a dalších provozních parametrů *tlak na výrobce přizpůsobit se současným trendům v oblasti úspor spotřeby energie v domácnosti *hledání a zavádění nových úsporných technologií

29 Rozsah štítkování Štítkování se vztahuje: *chladící a mrazící spotřebiče *pračky a sušičky *myčky * světelné zdroje *klimatizační jednotky *elektrické trouby nově *televizory (listopad 2011) Stupnice: *stará norma -rozsah stupnice A – G (devět tříd) *nová norma-rozsah stupnice 7 tříd (začátek stupnice individuální, například A ++ ) *mění se i informace na štítku, je jazykově neutrální, musí být součástí i internetových nabídek

30 Mrazničky, chladničky a jejich kombinace

31 Další změny: *od 7/2010 mohou být uváděny na trh pouze spotřebiče o třídě A a vyšší *od 7/2012 mohou být uváděny na trh pouze spotřebiče o třídě A + a vyšší *výrobci si prosadily zachování současného systému označování (pomocí +), proto se způsob označení neliší od současného stavu. Mrazničky, chladničky a jejich kombinace Doporučení pro spotřebitele: *správné umístění v místnosti *pravidelné odmrazování *nastavení optimální teploty *pravidelná kontrola těsnění

32 Pračky

33 Další změny: *od 1. 12. 2011 mohou být uváděny na trh jen pračky energetické třídy A a vyšší, od 1. 12. 2013 třídy A + *nová omezení ve spotřebě vody *od 1. 12. 2013 možnost praní ve studené vodě (20 0 C) *všechny pračky s kapacitou nad 3kg mají povinnou účinnost praní A Pračky Doporučení pro spotřebitele: *používat nejnižší doporučenou teplotu *kvalitní prášky snižují potřebnou teplotu vody *využívat plnou kapacitu pračky *využívat optimální program režimu praní

34 Sušičky prádla (zatím platí původní štítek) Elektrické trouby (zatím platí původní štítek)

35 Myčky nádobí

36 Další změny: *štítek neuvádí mycí účinnost, všechny myčky jsou v kategorii A *od 1. 12. 2011 lze uvádět na trh pouze myčky energetické třídy A a lepší, výjimečně B *od 1. 12. 2013 lze uvádět na trh pouze myčky energetické třídy A + a lepší, výjimečně A Myčky nádobí Doporučení pro spotřebitele: *myčku zapínat, až když je zaplněna *u málo špinavého nádobí lze snížit teplotu vody *odstranit z nádobí zbytky jídla *po ukládání špinavého nádobí myčku zavírat, aby nádobí nezaschlo

37 Další změny: *od 2014 bude rozsah stupnice A + - F *od 1. 1. 2010 je maximální výkon standby 2W *od 1. 8. 2011 je maximální výkon standby 1W Televizory Doporučení pro spotřebitele: *vybírat televizory s podsvícením LED (nižší spotřeba) *omezit maximálně provoz televize v režimu standby

38 Štítek je dán zatím českou legislativou Bojler Doporučení pro spotřebitele: *přesný výpočet požadovaného množství vody *ekonomická teplota pro teplou vodu je 65 0 C *umístění bojleru u místa spotřeby

39 Vliv stáří spotřebiče na úsporu energie

40 Pohotovostní režim - standby Roční náklady na provoz spotřebičů v pohotovostním režimu SpotřebičNáklady (Kč) Přenosný počítač239 Stolní počítač239 LCD monitor v režimu spořiče1315 LCD monitor v režimu spánku40 Tiskárna239 Kopírka (Al-in-one)638 Televize (CRT obrazovka)239 Video298 DVD159 Hi-fi minivěž120 Rádio80 Reproduktory (5+1)399 Satelitní souprava239 Set top box239 Mikrovlnná trouba (displej)120 Nabíječka baterií40

41 Rozložení spotřeby energie Platí následující přepočet: 1 GJ = 277,8 kWh = 29,9 m3 zemního plynu = 43,4 kg briket = 55,6 kg hnědého uhlí = 32,7 kg černého uhlí = 36,6 kg koksu

42 Materiály webové stránkywww.infoBYDLENI.czwww.infoBYDLENI.cz


Stáhnout ppt "Rozvody v bytě. Obecné informace Bytový rozvod začíná v bytové rozvodnici Podle technologie lze rozdělit bytové rozvody: *klasické rozvody – ke každému."

Podobné prezentace


Reklamy Google