Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvody v bytě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvody v bytě."— Transkript prezentace:

1 Rozvody v bytě

2 Bytový rozvod začíná v bytové rozvodnici
Obecné informace Bytový rozvod začíná v bytové rozvodnici Podle technologie lze rozdělit bytové rozvody: * klasické rozvody – ke každému spotřebiči ve vedeno pouze silové vedení * rozvody po sběrnici – ke spotřebiči je vedeno silové vedení, ovládání spotřebiče je po sběrnici, programování na řídícím modulu * radiofrekvečním signálem – ke spotřebiči je vedeno silové vedení, ovládání přes modul radiofrekvečním signálem. - programování přes centrální jednotku (počítač) - programování dílčích modulů

3 Technologie ukládání vodičů
1. Podpovrchové systémy (provedení vychází zejména z technologie stěn) Výhody - rozvod je skryt a není vidět. Nevýhody - problematické opravy a změny v rozvodu, zejména případech, kdy není rozvod v trubkách. - pod omítku - cihlová zástavba. Lze u nových rozvodů i při rekonstrukci. - do dutých stěn - nejčastěji sádrokarton, nutná příprava při stavební činnosti - do betonu - nutná příprava při odlévání panelů - do podlahy - vhodné pro duté podlahy 2. Povrchové systémy Výhody - možná variabilita, jednoduché a rychlé změny rozvodu bez stavebních zásahů. Nevýhody - rozvod je vidět a narušuje architekturu (moderní technologií je negativní vliv částečně snížen).

4 Instalační zóny na stěnách pro podpovrchovou instalaci

5 Hlavní obvody Silové obvody: Datové rozvody: 1. Světelné obvody
2. Zásuvkové obvody 3. Ostatní obvody * rozvody v koupelně * sporák * kuchyňská linka (dnes 2–3) obvody * boiler * akumulační kamna * přímotop * průtokový ohřívač Datové rozvody: 1. Sdělovací vedení 2. Internet, telekomunikace 3. Rozvody po sběrnici

6

7

8 Světelné obvody Základní zásady:
* na jeden světelná okruh lze připojit jen tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřekročil jmenovitý proud jistícího přístroje. * světelné zdroje se zvlášť nejistí * tam, kde je to účelné, je vhodné instalovat dva nezávislé světelné okruhy (pro případ poruchy). * spínače se umísťují u vchodových dveří na straně kliky ve výšce zhruba 150 cm (výjimky – vozíčkáři, dětská zařízení). * maximální proud jistícího prvku jednoho světelného okruhu je 25 A, pro běžné domovní rozvody je nejčastější jištění 10 A (starší rozvody 6 A) * u výbojových zdrojů světla – proud spínače by měl odpovídat 25% proudu svítidla (spékání kontaktů) * na světelný obvod lze připojit max. 1 zásuvku v místnosti

9 * ovládání dvou obvodů z jednoho místa
Zapojení spínačů Vypínač – č. 1 Sériový přepínač – č. 5 * ovládání dvou obvodů z jednoho místa

10 * ovládání jednoho odvodu ze dvou míst *
Zapojení spínačů Střídavý přepínač (schodišťový) - č. 6 * ovládání jednoho odvodu ze dvou míst *

11 Zapojení spínačů Střídavý + střídavý přepínač - č. 6 + 6
* ovládání dvou odvodu ze dvou míst *

12 Zapojení spínačů Střídavý + jednopólový přepínač - č. 6 + 1
* ovládání jednoho odvodu ze dvou míst + vypínač druhého obvodu z jednoho místa *

13 * ovládání jednoho odvodu ze třech a více míst *
Zapojení spínačů Křížový přepínač - č. 7 * ovládání jednoho odvodu ze třech a více míst *

14 Klasické zapojení zářivky
Tlumivka Kompenzační kondenzátor Startér Zářivková trubice S U

15 Zásuvkové obvody Základní zásady:
* na jeden zásuvkový obvod lze připojit 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka je jeden vývod). * do obvodu lze připojit pevně spotřebiče do celkového příkonu 2 kVA * zásuvky se připojují do obvodu paralelně smyčkováním. * u trojfázových zásuvek musí mít v jednom obvodu všechny zásuvky stejný jmenovitý proud * každý zásuvkový obvod je samostatně jištěn proti přetížení i proti zkratu * zásuvky do 16A včetně musí odpovídat české normě, musí mít ochranný kolík * vícenásobná zásuvka musí být připojena na jeden obvod

16 Zásuvkové obvody * zásuvky s jištěním do 20A musí mít proudový chránič s rozdílovým proudem do 30mA. Platí i pro 3fázové zásuvky * pro spotřebiče o výkonu větším než 2kW musí být samostatný obvod * maximální příkon připojených spotřebičů musí odpovídat proudu jistícího prvku. - jištění 10 A P = U * I = 230*10 = 2300 W - jištění 16 A P = U * I = 230*16 = 3680 W Obvod Minimální počet obvodů v bytech velikostní kategorie* nebo užitné plochy I. do 50m2 II. až IV. do 75m2 V. až VIII. do 100m2 do 125m2 nad 125m2 světelný 1 (0) 1 1 (2) 2 zásuvkový 2 (1) 3 (2) 4 (3) pro bytové jádro (1)

17 Jmenovitý proud jističe, charakteristika B
Průřezy a jištění Obvod Jmenovitý proud jističe, charakteristika B Průřez vodiče Cu (pozor na uložení) světelný, mraznička, chladnička 10 A 1,5 mm2 zásuvkový 16 A 2,5 mm2 pračka, myčka bytové jádro sporák do 10 kW průtokový ohřívač do 6 kW akumulační kamna do 6 kW

18 Koupelny Klasifikace zón v koupelnách a sprchách (zjednodušeno):
Zóna vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany Zóna 1 - je prostor nad koupací nebo sprchovou vanou do výše 2,25 m nad podlahou Zóna 2 - je prostor vedle koupací nebo sprchové vany do vzdálenosti 0,6 m a nad zónou 1 do výše 3 m Zóna 3 - je prostor vně zóny 2 do vzdálenosti 2,4 m od zóny 2 a ve výšce nad 3 m

19

20 Koupelny

21 Ochrana před úrazem v koupelnách
Místní doplňující pospojování: - všechny ochranné vodiče spojené s neživými částmi v zónách 0–3 - ochranné vodiče zásuvek v zóně 0 - 3 - kovové trubky (voda, plyn, napájení) - kovové trubky topení - ostatní vodivé předměty, na kterých by se mohl objevit potenciál Minimální průřez ochranného vodiče pro pospojení je: - 2,5 mm2 – je-li chráněn před mechanickým poškozením - 4 mm2 – není-li chráněn před mechanickým poškození V zóně pospojování nemusí být: - kovové zárubně dveří a okenní rámy se nepovažují za stavební prvky budovy - je-li kovová vana spolehlivě izolována od stavebních a ostatních kovových prvků

22 Ochrana před úrazem v koupelnách (zjednodušeno)
1. Spotřebiče - v jednotlivých zónách lze používat pouze spotřebiče, které jsou pro tuto zónu (nebo vyšší) určeny. Většinou se jedná o spotřebiče, které jsou pevně připojeny a napájeny malým bezpečným napětím (zóny 0 a 1) 2. Vedení - v jednotlivých zónách může být pouze vedení, které je určeno pro napájení pevných spotřebičů v těchto zónách 3. Spínací a řídící zařízení - v zóně 0 – 2 nesmí být žádným spínač s výjimkami: - v zóně 1 spínač obvodů SELV nebo PELV do 25 V. - v zóně 2 viz zóna 1 + zásuvky pro napájení holících strojků - v zóně 3 mohou být zásuvky, které jsou chráněny: * oddělovacím transformátorem * obvody SELV * proudovým chráničem s Ir do 30 mA

23 Ochrana před úrazem v koupelnách (zjednodušeno)
4. Ostatní upevněná zařízení - v zóně 1 * ohřívač vody * sprchové čerpadlo * jiné zařízení, které je vhodné do této zóny a je chráněno proudovým chráničem s Ir =30 mA - v zóně 2 * zařízení, která jsou povolena v zóně 1 * svítidla, ventilátory, topná zařízení, která jsou chráněna proudovým chráničem s Ir = 30 mA

24 Umývací prostor

25 Umývací prostor

26 Umývací prostor a) Zásuvky a spínače mohou být pouze vně umývacího prostoru. Jsou-li umístěny alespoň 1,2 m nad podlahou, pak mohou být umístěny těsně u hranice umývacího prostoru. Jsou li umístěny níže, musí být vzdáleny svým nejbližším okrajem alespoň 0,2 m od hranice umývacího prostoru. b) Zásuvky a spínače mohou být umístěny v umývacím prostoru, jsou-li splněny předepsané podmínky norem a v montážním návodu je výslovně uvedeno, že je toto zařízení určené do umývacího prostoru. c) Krytí elektrického zařízení musí odpovídat vnějším vlivům v místnosti, kde je umývací prostor umístěn. d) Zásuvky a spínače mohou být umístěny pouze vně umývacího prostoru. Jsou-li umístěny spodním okrajem ve výši alespoň 1,2 m nad podlahou, mohou být umístěny těsně u hranice umývacího prostoru. Jsou-li umístěny níže, musí být vzdáleny svým nejbližším okrajem alespoň 0,2 m od hranice umývacího prostoru

27 Umývací prostor e) V umývacím prostoru musí být svítidlo umístěno tak, aby jeho spodní okraj byl alespoň 1,8 m nad podlahou. Svítidlo musí být kryto ochranným sklem a všechny části, které jsou níže jak 2,5 m nad podlahou, musí být z trvanlivého izolantu. Je-li svítidlo umístěno níže než 1,8 m nad podlahou, musí být chráněno před mechanickým poškozením a musí mít krytí IP X1. Spodní okraj svítidla nesmí být níže než 0,4 m nad horním okrajem umývadla nebo dřezu. f) Ve školních učebnách se zásuvky u umývadel nesmějí umísťovat blíže než 1,5 m od umývacího prostoru. To se netýká školních laboratoří a odborných učeben.

28 Energetická náročnost spotřebičů – platnost od 2011
Předepsané spotřebiče musí obsahovat štítky, které určují jejich energetickou náročnost. Původní předpisy dnes již nevyhovují, požadavky na energetickou úsporu se zvyšují. Snižují se předepsané hodnoty pro spotřebu a zvyšují se počty spotřebičů, u kterých se štítkování vyžaduje. Význam štítkování: * orientace pro spotřebitele při nákupu nového spotřebiče, možnost porovnání z pohledu spotřeby a dalších provozních parametrů * tlak na výrobce přizpůsobit se současným trendům v oblasti úspor spotřeby energie v domácnosti * hledání a zavádění nových úsporných technologií

29 Rozsah štítkování Štítkování se vztahuje: Stupnice:
* chladící a mrazící spotřebiče * pračky a sušičky * myčky * světelné zdroje * klimatizační jednotky * elektrické trouby nově * televizory (listopad 2011) Stupnice: * stará norma - rozsah stupnice A – G (devět tříd) * nová norma - rozsah stupnice 7 tříd (začátek stupnice individuální, například A++) * mění se i informace na štítku, je jazykově neutrální, musí být součástí i internetových nabídek

30 Mrazničky, chladničky a jejich kombinace

31 Mrazničky, chladničky a jejich kombinace
Další změny: * od 7/2010 mohou být uváděny na trh pouze spotřebiče o třídě A a vyšší * od 7/2012 mohou být uváděny na trh pouze spotřebiče o třídě A+ a vyšší * výrobci si prosadily zachování současného systému označování (pomocí +), proto se způsob označení neliší od současného stavu. Doporučení pro spotřebitele: * správné umístění v místnosti * pravidelné odmrazování * nastavení optimální teploty * pravidelná kontrola těsnění

32 Pračky

33 Pračky Doporučení pro spotřebitele: Další změny:
* od mohou být uváděny na trh jen pračky energetické třídy A a vyšší, od třídy A+ * nová omezení ve spotřebě vody * od možnost praní ve studené vodě (200C) * všechny pračky s kapacitou nad 3kg mají povinnou účinnost praní A Doporučení pro spotřebitele: * používat nejnižší doporučenou teplotu * kvalitní prášky snižují potřebnou teplotu vody * využívat plnou kapacitu pračky * využívat optimální program režimu praní

34 Sušičky prádla (zatím platí původní štítek)
Elektrické trouby (zatím platí původní štítek)

35 Myčky nádobí

36 Myčky nádobí Doporučení pro spotřebitele: Další změny:
* štítek neuvádí mycí účinnost, všechny myčky jsou v kategorii A * od lze uvádět na trh pouze myčky energetické třídy A a lepší, výjimečně B * od lze uvádět na trh pouze myčky energetické třídy A+ a lepší, výjimečně A Doporučení pro spotřebitele: * myčku zapínat, až když je zaplněna * u málo špinavého nádobí lze snížit teplotu vody * odstranit z nádobí zbytky jídla * po ukládání špinavého nádobí myčku zavírat, aby nádobí nezaschlo

37 Televizory Doporučení pro spotřebitele: Další změny:
* od 2014 bude rozsah stupnice A+ - F * od je maximální výkon standby 2W * od je maximální výkon standby 1W Doporučení pro spotřebitele: * vybírat televizory s podsvícením LED (nižší spotřeba) * omezit maximálně provoz televize v režimu standby

38 Bojler Doporučení pro spotřebitele:
Štítek je dán zatím českou legislativou Doporučení pro spotřebitele: * přesný výpočet požadovaného množství vody * ekonomická teplota pro teplou vodu je 650C * umístění bojleru u místa spotřeby

39 Vliv stáří spotřebiče na úsporu energie

40 Pohotovostní režim - standby
Roční náklady na provoz spotřebičů v pohotovostním režimu Spotřebič Náklady (Kč) Přenosný počítač 239 Stolní počítač LCD monitor v režimu spořiče 1315 LCD monitor v režimu spánku 40 Tiskárna Kopírka (Al-in-one) 638 Televize (CRT obrazovka) Video 298 DVD 159 Hi-fi minivěž 120 Rádio 80 Reproduktory (5+1) 399 Satelitní souprava Set top box Mikrovlnná trouba (displej) Nabíječka baterií

41 Rozložení spotřeby energie
Platí následující přepočet: 1 GJ = 277,8 kWh = 29,9 m3 zemního plynu = 43,4 kg briket = 55,6 kg hnědého uhlí = 32,7 kg černého uhlí = 36,6 kg koksu

42 Materiály webové stránky


Stáhnout ppt "Rozvody v bytě."

Podobné prezentace


Reklamy Google