Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ SYSTÉMY BUDOV 2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ SYSTÉMY BUDOV 2"— Transkript prezentace:

1 ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ SYSTÉMY BUDOV 2
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ SYSTÉMY BUDOV 2 5.Cvičení Elektroinstalace bytové jednotky letní semestr Ing. arch. Martin Kny

2 5.cvičení: Elektroinstalace bytové jednotky
Obsah: Úvod do elektroinstalace Zadání 5. úlohy – Elektroinstalace bytové jednotky

3 Používané sítě Vždy: AC 50 Hz, 400V TN-C TN-C-S TN-S Zapojení zásuvky
PEN TN-C L1 TN-C-S N L1 P PE TN-S N L1 P PE Zapojení zásuvky

4 ELEKTRICKÉ ROZVODY BYTOVÝCH DOMŮ
Jsou možné variantní kombinace… TS - trafostanice (VN na NN - 400V) PS- přípojková skříň (Hlavní jistič) HR - hlavní rozvaděč (jističe obvodů) PR-patrový rozvaděč (jištění obvodů, případně elektroměry) BR-bytový rozvaděč (jištění jednotlivých obvodů-zásuvkové, světelné, spotřebičové…)

5 Varianty řešení rozvodů v bytovém domě

6 Rozdělení bytů podle stupně elektrizace
Se zřetelem k rozsahu elektrického zařízení v bytech a k rozsahu použití elektřiny se rozlišují tyto tři stupně elektrizace bytů: stupeň A - byty, v nichž se elektřiny používá k osvětlení a pro domácí elektrické spotřebiče připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA (hlavní jistič pro tři fáze – 16A, pro jednu 25A) stupeň B - byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně „A“ a v nich se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA (hlavní jistič pro tři fáze – 25A) stupeň C - byty s elektrickým vybavením jako byty stupně elektrizace „A“ nebo „B“ a v nich se pro vytápění nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče, jejichž spotřeba je měřena u jednotlivých odběratelů. (hlavní jistič pro tři fáze – dle výpočtu)

7 Části elektrického zařízení v objektu.
Přívodní vedení (též Hlavní domovní vedení HDV ) se vede z přípojkové skříně k elektroměrové rozvodnici. Je kabelové, o průřezu nejméně 10 mm2 AL nebo 6 mm2 Cu, uložené tak, aby byl ztížen nedovolený odběr (v kovové trubce, v kanálech, v dutinách). Ne elektroměrové rozvodnici smí být pouze jistič před elektroměrem, nulová svorkovnice (nulový můstek), elektroměr a sazbový spínač…Všechny tyto přístroje i živé části neměřeného rozvodu před elektroměrem musí být zakryty a zaplombovány Na bytové rozvodnici se umísťují přístroje pro bytový rozvod, (jističe, pojistky, relé, zvonkový transformátor apod.). V RD může být bytová rozvodnice bezprostředně u elektroměrové rozvodnice, popř. i ve společné skříni. Dimenze HDV podle počtu připojených bytů

8 Části elektrického zařízení v objektu.
Odbočky od elektroměrů k bytovým rozvodnicím se provádějí převážně jednofázové nebo trojfázové. Jednofázové odbočky elektroměrům lze provést u zařízení do soudobého příkonu 5,5 kW u bytů stupně elektrizace „A“(jištění 25A). V ostatních případech musí být odbočky k elektroměrům trojfázové se všemi vodiči proudové soustavy. Odbočka k elektroměru delší než 3 m musí být jištěna u hlavního domovního vedení v témž podlaží, kde je elektroměr. Místnosti kde se předpokládá existence zařízení s větším příkonem či její vybavení vyžaduje samostatné jištění budou připojeny přes samostatné rozvodnice. Jedná se hlavně o výtahy (buď strojovna či výtahový stroj v nejvyšším podlaží), kotelny, strojovny, garáže, Dimenze odbočky k elektroměru

9 Části elektrického zařízení v objektu.
Elektroměrové rozvaděče. Vedení od elektroměru k podružným rozvaděčům se provede tak, že se od každého elektroměru zřídí samostatná odbočka k podružnému rozvaděči (rozvodnici). Taková to odbočka se dimenzuje stejně jako klasická odbočka. Její provedení je rovněž stejné jako klasická odbočka. Přívody do bytů se mají provést tak, aby jejich výměna v případě poruchy byla možná bez stavebních úprav. V budovách se mají elektroměrové rozvaděče a jádra umístit na chodbě nebo na schodišti, avšak nikoli na rameni schodiště; elektroměry mohou být i v podzemním podlaží. Dále mohou být elektroměry umístěny v samostatných místnostech, volně přístupné z vnitřní veřejné komunikace, nebo mohou být osazeny na hlavním rozvaděči objektu. U rodinných domů, u rekreačních chat, garáží, lze umístit elektroměrový rozvaděč na vnější straně objektu, pod podmínkou, že elektroměry budou chráněny před vlivy prostředí.

10 nejmenší dovolený průřez jader vodičů [mm2]
Vedení v bytech Rozvod za elektroměrem Je-i přívodní vedení trojfázové, nutno jednotlivé jednofázové obvody v zařízení za elektroměrem uspořádat tak, aby všechny fáze přívodního vedení (odbočky k elektroměru) byly pokud možno rovnoměrně zatěžovány. Vedení za elektroměrem musí mít takové průřezy, aby nebylo překročeno dovolené zatížení, jednotlivých větví při pravděpodobném největším proudu připojených spotřebičů. Úbytek napětí od rozvaděče (rozvodnice) za elektroměrem ke spotřebitelům nemá přesáhnout: - u světelných obvodů 2% - u obvodů pro vařidla a topidla 3% - u ostatních obvodů 5% Vedení nejmenší dovolený průřez jader vodičů [mm2] + Al Cu v trubkách a lištách 2,5 1 z můstkových, páskových nebo jednožilových vodičů uložených v omítce z kabelů z jednožilových vodičů uložených na podpěrách vzdálených méně než 1m 1,5 vzdálených více než 1m 4

11 Vedení v bytech ELEKTROINSTALAČNÍ OBVODY Světelné obvody.
Světelné obvody slouží zásadně pro napájení svítidel. Na jeden světelný obvod se smí připojit tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřekročil jmenovitý proud jistícího přístroje obvodu. (většinou 10A) Jmenovitý proud svítidel se stanoví z maximálního příkonu, pro který jsou svítidla typována. Ovládací prvky se osazují tak, aby jejich horní okraj byl přibližně 1,2 m, avšak ne výše než 1,4 m nad podlahou. Pro ovládání slouží vypínače, střídavé nebo křížové přepínače (vyz ukázky výkresů a schemata zapojení) V bytech běžných velikostí postačí dva světelné obvody. Světelné obvody se zakreslují červeně. Značení ve výkresech

12 Schémata světelných obvodů
ovládání svítidla z jediného místa V - jednopólový vypínač (pokoj, ložnice, pracovna, WC, koupelna...) ovládání svítidla ze dvou míst SP - střídavý přepínač (schodiště, chodby...) ovládání svítidla ze tří a více míst SP - střídavý přepínač KP - křížový přepínač (umístění jednoho či více křížových přepínačů mezi dva střídavé přepínače)

13 Počet zásuvkových vývodů
Zásuvkové obvody Slouží k připojení spotřebičů vidlicí (zástrčkou) do zásuvky. Ne jeden jednofázový zásuvkový obvod lze připojit nejvýš 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod). Celkový příkon spotřebičů v zásuvkovém obvodu nesmí překročit 3520 VA při jištění 16 A, nebo 2200 VA při jištění 10 A. Na zásuvkové obvody lze podle potřeby pevně připojit jednoúčelové spotřebiče pro krátkodobé použití do celkového příkonu 1200 VA. Místnost Počet zásuvkových vývodů samostatná kuchyň 3 kuchyňský kout 2 obývací pokoj obytná hala ložnice koupelna 1 Zásuvky se umísťují v obytných místnostech min. 20cm nad podlahou (střed zásuvky), v kuchyních a místnostech pro domácí práce 1,1m nad podlahou Pozor na kuchyně – spotřebyče s vysokým příkonem, nutno více obvodů Min. počty zásuvek v místnostech Jednofázové obvody se kreslí modře, trojfázové zeleně

14 V trubkách nebo lištách
Spotřebičové obvody Každý pevně připojený spotřebič musí mít svůj samostatný jištěný obvod. Zřizují se pro jednofázové spotřebiče o příkonu nad 1200 W (el. ohřívač vody, pračka, myčka, sušička apod.) a trojfázové do 15 kW (sporák apod.). Elektrická akumulační kamna s příkonem větším než 2kW musí být připojena trojfázově s rovnoměrným zatížením fází. Trojfázové zásuvky Trojfázová zásuvka musí mít samostatný jištěný obvod. (pro sporáky, kotle, ohřívače TUV…). Trojfázových zásuvek může být i více na jediném obvodu. Specifikace obvodu Jmenovitý proud jističe nebo pojistky A Průřez jader vodičů vedení mm2 V trubkách nebo lištách V omítce nebo z kabelů Al Cu Jedno-fázový světelný 10 2,5 1,5 zásuvkový 16 4,0 pro pračku pro bytové jádro zásobníkový zvonky, domácí telefon 4 1,0 Troj-fázový kuchyňský sporák do 10 kW akumulační kamna do 6 kW akumulační kamna do 10 kW Jednofázové obvody se kreslí modře, trojfázové zeleně Dimenze vodičů pro jednotlivé obvody

15 Elektrický rozvod v koupelnách
zóna 0 uvnitř vany – jen zařízení pro tuto zónu určená, nebo zařízení napájené malým napětím 12V (síťové zdroje tohoto napětí však musí být mimo zónu 0 ) zóna 1 zde mohou být ohřívače vody, sprchová čerpadla, zařízení vyrobená pro tuto zónu a zařízení jejichž obvody jsou vybaveny proudovým chráničem 30mA zóna 2 zde mohou být zařízení povolená v zóně 1 a dále svítidla, ventilátory, zařízení pro vířivé vany, pokud vyhovují podmínkám tohoto prostoru a jsou vybaveny proudovým chráničem 30mA zóna 3 - v této zóně mohou být instalovány vypínače a zásuvky (při dodržení umístění těchto zařízení v umývacím prostoru – viz dále), jejichž obvody jsou vybaveny proudovým chráničem 30mA

16 Ochrana obvodů Jističe a pojistky (ochrana před nadproudy)
Při zkratu dojde k odpojení obvodu. Dimenzovýny na určitý proud: 10A,16A, 25A… Proudová chrániče Princip proudových chráničů je založen na sčítání proudů ve všech pracovních vodičích, kde okamžitý součet všech proudů v bezporuchovém stavu je nulový. Pokud tomu tak není, obvod se přeruší. Hodnoty rozdílového proudu pak udávají tzv. citlivost proudového chrániče (kdy chránič rozepne). Hodnoty jsou např. 15mA, 30mA (použití v koupelnách), 100mA … Proudové chrániče dnes nutné pro všechny zásuvkové obvody a světelný obvod v koupelně

17 Instalační zóny pro vedení vodičů
instalační zóna na stěně bez oken a dveří instalační zóna na stěně s dveřmi instalační zóna na stěně s oknem Při ukládání vodičů na vnitřních stěnách pod omítku se zásadně kladou vodiče ve vodorovných či svislých tazích a využívá se přitom instalačních zón

18 Bytový rozvaděč (rozvodnice)
Bytové rozvaděče jsou napojeny z patrových elektroměrových rozvodnic, kde jsou umístěny elektroměry jednotlivých bytů. Bytové rozvaděče jsou součástí interiéru bytu a odtud jsou i přístupné. Rozvaděč obsahuje jištění jednotlivých obvodů, proudové chrániče, transformátory pro obvody s jiným napětím, ovládání tarifů pomocí HDO, apod. Pozor - proudový chránič dnes na všech zásuvkových okruzích a světelném v koupelně!

19 Zadání 5. úlohy Pro zadaný byt z úlohy č. 2 (bytové větrání) vypracujte: 1) projekt vnitřních silnoproudých elektroinstalací Nutno zakreslit: zásuvkové, světelné a spotřebičové obvody včetně všech spínačů a svítidel Pro návrh uvažujte vybavení bytu elektrickým sporákem s troubou, myčkou, veškerými standardními kuchyňskými spotřebiči (mikrovlnka, konvice, lednice apod.), pračkou a zásobníkovým ohřevem teplé vody v koupelně (HDO). Veškeré spotřebiče zakreslete do půdorysu a do legendy. Respektujte zásady umístění elektrických zařízení v prostoru koupelny. 2) Pro zadaný byt a zakreslené obvody vypracujte schéma bytové rozvodnice (viz strana 18) 3) Krátkou textovou zprávu popisující návrh Rozvody kreslete podle smluvených barev, a hlavně zřetelně!

20 Ukázka výkresu elektroinstalace
Dodržujte logické číslování obvodů a k nim náležících prvků

21 Pokračování za 14 dní…


Stáhnout ppt "ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ SYSTÉMY BUDOV 2"

Podobné prezentace


Reklamy Google