Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

× ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • Soustava více zdrojů harmonického napětí v jednom obvodu – obecně nemusí mít zdroje stejnou frekvenci – analogové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "× ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • Soustava více zdrojů harmonického napětí v jednom obvodu – obecně nemusí mít zdroje stejnou frekvenci – analogové."— Transkript prezentace:

1 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • Soustava více zdrojů harmonického napětí v jednom obvodu – obecně nemusí mít zdroje stejnou frekvenci – analogové telekomunikační přenosy • Vícefázová soustava – Harmonická napětí téže frekvence se stálým fázovým posuvem vůči sobě • Trojfázová soustava –Tři harmonická napětí téže frekvence se stálým fázovým posuvem vůči sobě

2 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • Symetrická 3 fázová soustava – používá se pro rozvod elektrické energie – 3 zdroje harmonického napětí stejného kmitočtu a amplitudy – stejný fázový posun - 2π/3

3 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • napětí trojfázové soustavy – časový průběh jednotlivých fázových napětí

4 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • napětí trojfázové soustavy – zápis pomocí fázorů rotující fázor – maximální hodnoty fázor – efektivní hodnoty hodnoty běžné sítě v Evropě

5 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • napětí trojfázové soustavy –zavedení pomocného komplexního čísla –součet fázových napětí

6 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • 3 fázová soustava - fázorový diagram – - fázory fázových napětí – - fázory sdružených napětí

7 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • 3 fázová soustava - schéma fázova svorka R fázova svorka S fázova svorka T střední svorka N

8 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • 3 fázová soustava – sdružená napětí • použití koeficientu • moduly sdružených a fázových napětí

9 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody – poměr modulů sdruženého a fázového napětí - odvození výpočet modulu

10 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • pro symetrické napájení – všechna efektivní napětí jsou stejná, rozdíl fází je 2/3π (120°) – fázové napětí – sdružené napětí

11 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • zapojení zdroje do hvězdy, označení Y – jeden konec zapojen do jednoho bodu – napájené obvody je možné připojit 3 nebo 4 vodiči (možné vynechat spojení s nulovým vodičem

12 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • zapojení zdroje do trojúhelníku, označení D – zdroje zapojeny do uzavřené smyčky – nutné dbát na orientaci zdrojů, je možné – napájené obvody je možné připojit jen 3 vodiči podmínka realizace v případě nerovnosti - nevyváženost – vznik vnitřního proudu ve smyčce

13 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • zapojení zdroje do trojúhelníku – z 1. Kirchhoffova zákona vyplývá (smyčku lze označit jako řez) – ze zdroje vycházejí fázové proudy

14 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • zapojení spotřebičů do hvězdy – s připojeným středním vodičem – proud středním vodičem (při znázorněné orientaci proudu)

15 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • zapojení spotřebičů do hvězdy – s odpojeným středním vodičem – referenční uzel – 0 – existence napětí mezi středem spotřebičů a středem napájení

16 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • zapojení spotřebičů do hvězdy – výpočet napětí U N vychází z 1. Kirchhoffova zákona – po úpravě, U N se vyřeší z rovnice:

17 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • zapojení spotřebičů do trojúhelníka – síťové proudy – na přívodech – fázové proudy – v zátěži

18 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • zapojení spotřebičů do trojúhelníka – symetrická zátěž – vztah mezi fázovým a síťovým proudem (proud

19 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • výkon při zapojení do hvězdy – počítá se součet výkonů na jednotlivých větvích komplexní výkon činný, jalový a zdánlivý výkon

20 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • Výkon pro symetrickou zátěž – platí podmínka, sdružené napětí: – obvod je napájen fázovým proudem – stejný fázový úhel – zařízení připojená třífázově se velmi často konstruují jako symetrická (asynchronní motor)

21 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • Výkon pro symetrickou zátěž – činný výkon – jalový výkon – zdánlivý výkon

22 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • Výkon pro zapojení do trojúhelníka – komplexní výkon – pro každou impedanci zvlášť – činný, jalový a zdánlivý výkon

23 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • Zapojení do trojúhelníka – symetrický zátěž – výkon na každé větvi trojúhelníka je stejný – činný výkon – jalový výkon – zdánlivý výkon

24 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • změna výkonu na zátěži při přepínání hvězda/trojúhelník – jeden konec zapojen do jednoho bodu – na stejné zátěži změna napájení napětí fázové/napětí sdružené – podobné odvození pro komplexní výkon – poměr činného výkonu (příkonu) na spotřebiči:

25 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • měření výkonu na třífázovém obvodu – symetrické napájení a zátěž – činný výkon měřen wattmetrem, stačí připojit na jednu fázi, násobeno 3 krát – nesymetrické napájení – nutné měřit napětí i proud na každé fázi zvlášť – s odpojeným nulovým vodičem – Aaronovo zapojení – pomocí symetricky zapojené impedanční hvězdy (kondenzátory – kompenzují) vytvořit umělou nulu

26 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • měření výkonu na třífázovém obvodu – nulovým vodičem teče proud

27 × ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • měření výkonu na třífázovém obvodu – Aaronovo zapojení – vyplývá z 1 Kirchhoffova zákona -


Stáhnout ppt "× ELEKTRICKÉ OBVODY Trojfázové obvody • Soustava více zdrojů harmonického napětí v jednom obvodu – obecně nemusí mít zdroje stejnou frekvenci – analogové."

Podobné prezentace


Reklamy Google