Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘÍDAVÉ PROUDY Ing. Vladislav Bezouška Prof. Ing. Karel Pokorný, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘÍDAVÉ PROUDY Ing. Vladislav Bezouška Prof. Ing. Karel Pokorný, CSc."— Transkript prezentace:

1 STŘÍDAVÉ PROUDY Ing. Vladislav Bezouška Prof. Ing. Karel Pokorný, CSc.

2 Vznik sinusového průběhu

3 VZNIK JEDNOFÁZOVÉHO STŘÍDAVÉHO PROUDU i, u – okamžité hodnoty Um, Im – maximální hodnoty U,I – efektivní hodnoty

4 DRUHY HODNOT STŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ Střední hodnota:Efektivní hodnota :

5 Efektivní hodnota Pro sinusový průběh i = Im sin  t platí Efektivní hodnota: je rovna stejnosměrnému proudu, který za dobu 1 periody T vyvine na rezistoru stejný tepelný výkon jako proud sinusový.

6 GRAFICKÉ A MATEMATICKÉ OPERACE S HARMONICKÝMI VELIČINAMI a 1 = I cos  a 2 = I sin  + I

7 Souvislost fázoru popsaného komplexním číslem se sinusovým průběhem Násobení fázoru kladnou imaginární jednotkou lze v komplexní rovině interpretovat jako pootočení fázoru o φ - fázový posun mezi U a I při jiném než čistě odporovém zatížení.

8 PASIVNÍ PRVKY V OBVODECH STŘÍDAVÉHO PROUDU Každou část střídavého obvodu lze tedy nahradit vhodnou kombinací prvků R, L, C R  L  H  C  F  ideální rezistorANONE ideální cívkaNEANONE ideální kondenzátor  NEANO

9 IDEÁLNÍ CÍVKA + u=u L

10 → → X L se nazývá indukční reaktance Pro vyjádření vztahu mezi U a I v SKM, se zapíší obě veličiny (U, I) jako fázory a fázový posun proudu o se vyjádří vynásobením proudu imaginární jednotkou SKM :

11 IDEÁLNÍ KONDENZÁTOR + A – Integrační konstanta za čas 1 periody je rovna 0 =

12 → SKM : Pro vyjádření vztahu mezi rotujícími fázory v komplexní rovině (SKM), se zapíše dle Ohmova zákona přímá úměra fázorů a fázový posun napětí o se vyjádří násobením imaginární jednotkou je kapacitní reaktance

13 IDEÁLNÍ REZISTOR SKM : = +

14 DRUHY VÝKONŮ JEDNOFÁZOVÉHO STŘÍDAVÉHO PROUDU p = u.i  W; V, A . Výkon na ideálním rezistoru Činný výkon

15 Ideální cívka - kondenzátor Jalový výkon

16 Obecná zátěž Zdánlivý výkon

17

18 účiník cos  Činný výkon P: charakterizuje užitečnou skutečnou práci vykonanou spotřebičem Jalový výkon Q: nekoná užitečnou práci. Je ale nutný pro vznik magnetického toku, točivého magnetického pole, apod. Zdánlivý výkon S: nemá fyzikální význam. Je rozhodující pro dimenzování el. strojů a el. zařízení.

19 Impedanční trojúhelník

20 Příklad řešení 1f.stř. obvodů SKM Obvod na obr. řešte pomocí SKM. R1R1 R2R2 L C A B U AB I I1I1 I2I2 U, f

21 Trojfázová střídavá soustava Okamžité hodnoty napětí Fázory napětí

22 Zapojení Trojfázové soustavy do hvězdy Y Fázová napětí (tj. napětí mezi fází a středním vodičem) sdružená napětí (tj. napětí mezi 2 fázemi ) 1 druh proudu 2 druhy napětí PEN L1 L2 L3

23 Proud tekoucí středním vodičem Při zcela souměrném zatížení všech tří fází (co do velikosti i do fázového posunu) Je proud středním vodičem roven nule. Je-li : pak platí :

24 Zapojení trojfázové soustavy do trojůhelníka (  ) Fázové proudy (proudy ve fázích zátěží) Sdružené (síťové) proudy (proudy od zdroje k zátěži) 1 druh proudu 2 druhy proudů L1 L2 L3 A B C

25 Výkony trojfázového proudu při souměrném zatížení A1 zapojení do hvězdy: A) Činný výkon A2 zapojení do trojúhelníka:

26 B) Jalový výkon (pro spojení hvězda i trojúhelník) B) Zdánlivý výkon (pro spojení hvězda i trojúhelník)


Stáhnout ppt "STŘÍDAVÉ PROUDY Ing. Vladislav Bezouška Prof. Ing. Karel Pokorný, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google