Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava,"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava,
příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Elektrické stroje a přístroje, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Elektrické přístroje Sada číslo: ICT-82 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 05 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-82-05 Téma vzdělávacího: Jistič Druh učebního materiálu: Digitální učební materiál, prezentace Autor: Ing. Karel Stacha Anotace: DUM objasňuje princip, konstrukci, parametry, druhy a návrh nadproudové ochrany jističem; potřebné zařízení - interaktivní pracoviště, vzorky přístrojů, kalkulačka Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obory technické Vytvořeno: Ověření ve výuce:

2 Jistič Jistič je přístroj patřící do skupiny ochranných přístrojů
Slouží jako základní ochrana elektrického obvodu Chrání vodiče nebo spotřebiče před nadproudem (přetížení, zkrat) Oproti pojistce lze jeho funkčnost obnovit

3 Konstrukce jistič 7 1,5 - přívodní šroubové svorky
2 - elektromagnetická spoušť 3 - kontakt 4 - bimetalová spoušť 6 - zhášecí komůrka 7 - ruční ovládací páčka

4 Parametry jističe Jmenovitý proud, vyvolená řada hodnot, barevné značení Vypínací charakteristiky, závislost doby vypnutí na velikosti poruchového proudu Vypínací schopnost, největší poruchový proud bezpečně odpojitelný Třída omezení zkratového proudu Jmenovité napětí, stejnosměrné, střídavé Počet pólů, použití jednofázové, třífázové

5 Jmenovitý proud Barvy terčíků jsou v souladu s barvami závitových
pojistkových vložek. In [A] Barva 2 růžová 4 hnědá 6 zelená 10 červená 13 písková 16 šedá 20 modrá 25 žlutá 32 fialová 40 černá 50 bílá 63 měděná

6 Vypínací charakteristika
Dle ČSN EN Charakteristika B: pro jištění vedení el. obvodů se zařízeními, která nezpůsobují proudové rázy (světelné a zásuvkové obvody apod.). Zkratová spoušť nastavena na (3 ÷ 5) In. Charakteristika C: pro jištění vedení elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují proudové rázy (žárovkové skupiny, motory apod. Univerzální jistič. Zkratová spoušť nastavena na (5 ÷ 10) In . Charakteristika D: pro jištění vedení elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují vysoké proudové rázy, především transformátory, 2 pólové motory apod. Zkratová spoušť nastavena na (10 ÷ 20) In. Časově závislá přetížení oblast zkraty Časově nezávislá

7 Max. impedance poruchové smyčky* - podle ČSN 33 2000-4-41
Jmenovitý proud jističe In Impedance poruchové smyčky Zs=U0/Ia [ Ω] Charakteristika B Charakteristika C Charakteristika D 1 46,0 23,0 11,5 2 5,7 4 2,8 6 7,6 3,8 1,92 8 1,44 10 4,6 2,3 1,15 13 3,5 1,77 0,88 16 2,88 0,72 20 2,30 0,58 25 1,84 0,95 0,46 32 0,36 40 0,29 50 0,92 0,23 63 0,73 0,18 *uvažujeme síť TN, Uo=230V a tedy dobu odpojení 0,4s Maximální proud jističe Ia=Ivk, kde k=1,25. Iv je největší vypínací proud zvoleného jističe, např. pro jistič B10 je Iv=50A Změřená impedance smyčky Zsm≤(2/3)xUo/Ia Vypočtená impedance smyčky Zsv≤0,8xUo/Ia, raději Zsv≤(0,8/1,5)xUo/Ia

8 Vypínací schopnost a třída omezení
Omezovací schopnost jisticího přístroje je dána hodnotou proudu iD, přístroj vypíná dříve než zkratový proud dosáhne své vrcholové hodnoty iP. Čas vypnutí tvyp je součtem doby zpoždění reakce vypínací spouště a doby hoření el. oblouku. Uvádí se jako třída omezení. Pojistky obecně mají lepší omezovací schopnost než jističe. Vypínací schopností jisticího přístroje Icu (Ics, Icn, I1) je schopen vypnout předpokládaný zkratový proud maximálně se rovnající hodnotě ID bez poškození a opakovaně.

9 Vypínací schopnost a třída omezení
dle ČSN EN A 7

10 Jouleův integrál I2t Používá se pro dimenzování vedení na zkrat.
Charakteristika umožňuje odečíst velikost energie propuštěné Q=UI2t jisticím prvkem pro předpokládaný proud Ip při jmenovitém napětí. I2t[A2s] Ip [A]

11 Motorový jistič Jisticí přístroj speciálně navrženy pro motory.
Umožňuje jištění. Umožňuje časté zapínání. Kromě nadproudové spouště umožňuje připojit další spouště: podpěťovou, tepelnou, hlídání otáček, výpadek napětí jedné fáze, apod. Nadproudová spoušť je nastavitelná v dílčích částech vypínací charakteristiky

12 Úkoly Jaký je rozdíl mezi pojistkou a jističem?
Jakými nadproudovými spouštěmi jsou jističe vybaveny? Co se myslí nadproudem? Která spoušť reaguje na zkrat? Která spoušť reaguje na přetížení? Popiš konstrukci jističe. Jaké parametry charakterizují vlastnosti jističe. Co je to jmenovitý proud jističe? Jak se nazývá typ jističe B, C, D? Jak je definována vypínací schopnost? Co znamená omezovací schopnost? Který nadproudový jisticí přístroj má větší omezovací schopnost? K čemu složí vypínací charakteristika? Která část vypínací charakteristiky je časově nezávislá? Která část vypínací charakteristiky je časově závislá? K čemu složí charakteristika I2t? Proč se používají motorové jističe?

13 Doporučená literatura
TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2002, 561 s. ISBN Zdroje: Obrázky, tabulky, grafy: archiv autora


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google