Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Elektrická měření, 2. ročník - elektro, 3. ročník - mechanik Název sady vzdělávacích materiálů: Elektrická měření Sada číslo: ICT-72A Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 10 Označení vzdělávacího materiálu:VY_32_INOVACE_ICT-72A-10 Téma vzdělávacího materiálu: Měření rezistance, revizní měření odporu izolace Druh učebního materiálu: Digitální učební materiál, prezentace Autor: Ing. Karel Stacha Anotace: DUM popisuje základní pojmy a vztahy elektrotechniky; potřebná zařízení - interaktivní pracoviště, kalkulačka, měřicí přístroje Metodické poznámky: materiál je vhodný pro učební obory technické Vytvořeno: Ověření ve výuce:

2 Měření odporu izolace Izolace používané v elektrotechnické praxi mají konečnou rezistanci, propouštějí tedy určitý proud - svodový proud Svodový proud se může zvětšit vlivem různých provozních vlivů: teplota vlhkost stárnutí el. napětí Měření odporu izolace musí tyto vlivy respektovat, měření se musí provádět za stejných podmínek – temperování. Měření odporu izolace se provádí současně s namáháním izolace zvýšeným napětím, toto napětí se pak uvádí jako parametr elektrického zařízení - elektrická pevnost.

3 Měření odporu izolace Odpor izolace ve stejnosměrném obvodu
Izolací protéká činný proud, který je způsobený nedokonalostí izolace- konečný odpor izolace, porucha izolace Odpor izolace ve střídavém obvodu Kromě činného proudu protéká izolací rovněž kapacitní proud- izolace se chová jako dielektrikum kondenzátoru. Kvalitní izolace tedy nesmí mít vysokou hodnotu relativní permitivity Poznámka: Vzduch má hodnotu blízkou 1, proto se pro venkovní vedení pokud možno používá holé vedení

4 Měření odporu izolace Měření izolačních odporů izolantu
Galvanometr měří pouze proud tekoucí izolantem, povrchový proud je z izolace odveden tak , aby neprotékal galvanometrem. Svodový proud protékající mezi vodičem a stíněním nemá na výsledek měření vliv, protože se neuzavírá přes měřidlo proudu (obvykle galvanometr), a pouze zatěžuje napájecí zdroj.

5 Měření odporu izolace Měření povrchového odporu
Měříme proud procházející po povrchu izolace, proud protékající izolací je veden mimo galvanometr.Galvanometr i přívody k němu jsou odstíněny.

6 Měření odporu izolace Postup a metody měření izolačního stavu elektrického zařízení stanoví norma ČSN Výsledky měření musí vyhovovat minimálním hodnotám určeným touto normou. Postup měření: Měření izolačního odporu navzájem mezi pracovními vodiči, postupně vždy dva mezi sebou (testování izolace mezifázové). Propojení fází nutno rozpojit. 12 – RVW 13 – RUW 34 – RUV

7 Měření odporu izolace Postup měření:
2. Měření izolačního odporu mezi každým pracovním vodičem a zemí (testování izolace mezi fází a zemí). Propojení fází nutno rozpojit, propojení PE a N není třeba rušit. 12 - RPEN-W 13 - RPEN-V 14 - RPEN-U

8 Jmenovité napětí zařízení
Měření odporu izolace Minimální hodnoty izolačního odporu Jmenovité napětí zařízení Zkušební napětí ss [V] Izolační odpor [MΩ] SELV a PELV, je-li napájeno z bezpečnostního tranformátoru 250 ≥0,25 Do 500V včetně, kromě SEV a PELV 500 ≥0,5 Nad 1000V 1000 ≥1 Poznámky: Zkušební napětí musí být stejnosměrné. Při měření zařízení, které obsahuje elektronické obvody se provede měření pouze mezi zemí a navzájem propojenými vodiči fázovými a středním.

9 Měření odporu izolace Postup měření izolačního stavu přístrojem Eurotest 61557 Přístroj je v poloze Riso Zkušební napětí lze zvolit v hodnotách 50,100, 250, 500 a 1000 V.

10 Měření odporu izolace Postup měření odporu podlahy nebo zdí přístrojem Eurotest 61557 Přístroj se nastaví do polohy Riso. Kovová elektroda by měla mít rozměry 25x25 cm.

11 Měření odporu izolace Postup měření odporu podlahy nebo zdí přístrojem Eurotest 61557 Přístroj se nastaví do polohy Riso. Měření nutno provádět do doby ustálení hodnot.

12 Doporučená literatura Elektrotechnická měření. 1. vyd
Doporučená literatura Elektrotechnická měření. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2002, 255 s. ISBN Zdroje Obrázky: archív autora


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google