Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Riziko a významnost v auditu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Riziko a významnost v auditu"— Transkript prezentace:

1 Riziko a významnost v auditu
ISA 315 Znalost účetní jednotky a jejího prostředí a vyhodnocení rizik výskytu významné nesprávnosti ISA 320 Významnost z hlediska auditu ISA 330 Postupy prováděné auditorem v reakci na vyhodnocená rizika

2 Cílem auditu účetní závěrky je umožnit auditorovi vyjádřit názor, zda byla účetní závěrky vyhotovena v souladu s příslušným účetním rámcem.

3 Auditorské riziko Auditorské riziko spočívá v tom, že auditor může vydat neodpovídající výrok o účetní závěrce, obsahující významnou nesprávnost

4 Auditorské riziko Přirozené riziko Kontrolní riziko Zjišťovací riziko
(přirozené a kontrolní – riziko významné nesprávnosti)

5 Auditorské riziko Model auditorského rizika AR = PR x KR x ZR
ZR = AR / (PR x KR)

6 Auditorské riziko Matematický model v. verbální model
Riziko vysoké, střední a nízké

7 Významná nesprávnost Významná nesprávnost je takové nesprávné uvedení nebo neuvedení informace, které jednotlivě nebo kumulovaně může ovlivnit rozhodování přiměřeně informovaného uživatele účetních informací.

8 Významná nesprávnost Auditor posuzuje významnost:
pro určení povahy, časového rozvržení a rozsahu auditorských postupů - hodnocení dopadu nesprávností

9 Významná nesprávnost Odhalení pomocí testů
Vyšší pravděpodobnost vzniku nesprávnosti na rozhraní účetních období Plánovaná hladina významnosti

10 Nepřímá úměra mezi významností a auditorským rizikem.
Významné – relevantní ve vztahu k rozhodování Problém více uživatelů

11 Neexistuje pravidlo, pouze doporučení.
Vztahová veličina Kvantita vztahové veličiny: zisk 5-10 % Aktiva, obrat, max. 1,5%

12 Testování: testy spolehlivosti kontrol testy věcné správnosti

13 Testy věcné správnosti:
analytické postupy detailní testy věcné správnosti

14 Důkazní informace ISA 500 Dostatečnost je měřítkem množství důkazních informací Vhodnost je měřítkem kvality důkazních informací

15 Hierarchie spolehlivosti důkazních informací
Nezávislé zdroje mimo účetní jednotku Vnitřní zdroje za předpokladu efektivnosti kontrol Získané auditorem Písemné (ve formě dokumentu)

16 Postupy získávání důkazních informací
Inspekce záznamů a dokumentů Pozorování Dotazování Potvrzování (konfirmace) Přepočet Opakované provedení Analytické postupy

17 Tvrzení Transakce Zůstatky Prezentace

18 Elektronické důkazní informace
Posoudit spolehlivost Ověřit v čase kdy existují, nebo požádat o jejich zachování do doby auditu Použití CAAT Zvážit nutnost využití experta (ISA 620)

19 Účast při inventuře zásob
Povinná pokud: zásoby jsou významné - účast je možná Účast při inventuře slouží jako: test spolehlivosti kontrol test věcné správnosti

20 Výběr vzorků Druhy detailních testů: test 100 % souboru
test vybraných položek test vzorku

21 Vyhodnocení chyb Zjištěné x projektované chyby Výběrové riziko
Kvalitativní vyhodnocení: příčina chyby dopad na závěry ohledně spolehlivosti kontrol

22 Vyhodnocení chyb – pokr.
posouzení rizika podvodu ISA 240 Postup auditorů při posuzování možných podvodů při auditu účetní závěrky

23 ISA 240 Charakteristika podvodu
(zpronevěra majetku, podvodné účetní výkaznictví) Odpovědnost vedení Přirozená omezení auditu Odpovědnost auditora za odhalení významných nesprávnosti způsobených podvodem


Stáhnout ppt "Riziko a významnost v auditu"

Podobné prezentace


Reklamy Google