Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ekolabeling.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ekolabeling."— Transkript prezentace:

1 Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Ekolabeling

2 Co je ekolabeling? (dle www.cenia.cz/_C12571B20041F1F4.nsf/index.html)
Systém pro označování výrobků (a služeb), které jsou v průběhu celého životního cyklu šetrnější k živ. prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Pravidla ekolabelingu (systému environmentálního značení typu I), jakož i pravidla mezinárodní normy ISO definují ekolabeling jako „dobrovolný program třetí strany založený na základě uplatnění více kritérií, který uděluje licence opravňující k používání env. Značek na výrobcích, které ukazují, v rámci určité výrobkové kategorie, na celkovou největší vhodnost výrobku z env. hlediska s ohledem na životní cyklus (dle

3 Význam ekolabelingu Spotřební zboží a služby se označují logem, které spotřebiteli slouží jako jasná a srozumitelná informace, že u označeného výrobku (služby) bylo provedeno hodnocení nezávislou stranou. Pro každou výrobkovou kategorii se stanovují env. kritéria (požadavky) určující chování výrobků z hlediska živ. prostředí, které musí výrobek splňovat, aby mohl obdržet značku ekolabelingového programu. Ekolabeling ovlivňuje ty výrobce, pro jejichž výrobky jsou v ekolabelingovém programu stanoveny výrobkové kategorie.

4 Význam ekolabelingu ekolabeling je tržně orientovaný nepřímý nástroj, který je založen na motivaci, jejíž podkladem je dobrá informovanost o problematice ŽP, odpovědnost za jeho stav, výrobek, který usiluje o získání ochranné známky, musí splňovat určité předpisy, uvedené v tzv. směrnici, přínosem ekolabelingových programů je zlepšení informovanosti spotřebitelů, že výrobek inzerované vlastnosti skutečně má, přínosem ekolabelingu, je jeho vliv na celý dodavatelský řetězec.

5 Agentura pro ekologicky šetrné výrobky
Je výkonným a odpovědným orgánem Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků v souladu s ČSN ISO Environmentální značení a prohlášení, typ I. Náplní činnosti je: Přijímání návrhů výrobců, dovozců, poskytovatelů služeb aj. o vydávání písemného stanoviska navrhovatelům zajišťování přípravy a zpracování technických zpráv a směrnic poskytování přihlášek, informací a pokynů žadatelům, registrace přihlášek a jejích vyřízení, zpracování zpráv o výrobcích na základě rozhodnutí ministra ŽP uzavření licenční smlouvy s žadatelem vedení evidence expertů a odb. stanovišť provádění kontroly dodržování podmínek pro propůjčení ochranné známky u držitele ekoznačky

6 Ochranná známka Ekoznačka „Ekologicky šetrný výrobek“ je uznávaným dokladem o kvalitách výrobku u nás i v zahraničí + zelený bod.

7 Co ochranná známka přináší?
Srozumitelnou informaci spotřebiteli o provedeném ekologickém hodnocení výrobku a jeho vlastnostech. Snadnější orientaci v široké škála téměř rovnocenných výrobků. Doklad, že u označeného výrobku byly minimalizovány nepříznivé vlivy jak na životní prostředí, tak na zdraví spotřebitele. Výrobce získá státem garantované tvrzení vyšší užitné hodnoty na základě toho, že prošel přísnými testy prokazujícími splnění ekologických požadavků. Zařadí se mezi prioritně nakupované zboží. Doporučení zákazníkům od řady ekologických nevládních organizací aj.

8 Příklady značek Jednotné logo pro bioprodukty (od ) dle EU v rámci Produktů ekologického zemědělství Je možné též používat „národní loga“, např.v ČR se jedná o:

9 Příklady různých značek v Evropě a ve světě
EU Německo Belgie Holandsko Slovensko Další značky ze světa (orientačně)

10 Příklady dalších různých značek ze světa

11 Další (užitečné) značky související s ekologií


Stáhnout ppt "Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ekolabeling."

Podobné prezentace


Reklamy Google