Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz."— Transkript prezentace:

1 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz

2 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh Návrh Evropské komise

3 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví „Nový přístup“ není zcela vhodným postupem přípravy právních předpisů k zajištění volného oběhu a použití stavebních výrobků Evropská komise

4 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Zrušit stávající předpis Revidovat směrnici Zachovat dosavadní stav Hledat nové pojetí Vydat nový předpis Možná řešení

5 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 26. května 2008 ▼ směrnice Rady 89/106/EHS ▲ nařízení EP a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh Evropský parlament a Rada

6 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Postup dle „Nového přístupu“ Akreditace Dozor nad trhem Nařízení o stavebních výrobcích nesmí jít nad společný evropský legislativní rámec („Nový přístup“)

7 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Společný technický jazyk: hEN a EAD Nezbytný nástroj pro popis a posuzování vyžadovaných charakteristik stavebních výrobků Vnitrostátní orgány: umožnit provádění kontrol dotčených výrobků Uživatelé: usnadnit výběr vhodných stavebních výrobků

8 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví CE / CPR: zvláštní význam Osvědčuje, že informace připojené k výrobku byly získány v souladu s navrhovaným nařízením, a proto musí být považovány za přesné a spolehlivé.

9 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Vnitrostátní i celoevropské právní předpisy týkající se staveb by měly být sloučeny v navrhovaných základních požadavcích na stavby (BWR) Společný technický jazyk harmonizovaných technických specifikací má zajistit nezbytné nástroje pro popis a posuzování vyžadovaných charakteristik stavebních výrobků. Jeho používání má vnitrostátním orgánům umožnit provádění kontrol dotčených výrobků a stavitelům má usnadnit výběr vhodných stavebních výrobků. Tento společný technický jazyk by měl být používán při stanovení vlastností výrobků orgány členských států nebo při jejich uvádění výrobci v prohlášení.

10 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Při používání základních požadavků na stavby musí být vzaty v úvahu zejména strategie související s udržitelným rozvojem, aby mohly být návazně základem pro formulování technických specifikací pro stavební výrobky. Společný technický jazyk nutný ke správnému fungování vnitřního trhu tak může sloužit i jako účinný nástroj v oblasti souvisejících politik Unie a členských států zaměřených na životní prostředí.

11 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví SIPRES, FRPRES, CZPRES, SEPRES, ESPRES Převzatá agenda: první čtení paragrafového znění Návrhu. Klíčová ustanovení čl. 4-8: formulace podmínek pro vypracování Prohlášení o vlastnostech (dále také „PoV“), formulace obsahu a použití elektronických prostředků při distribuci a zveřejňování obsahu PoV čl. 26-28: zjednodušené postupy pro SME, pro individuální výrobky vyráběné neprůmyslovým způsobem a pro další zvláštní situace postupy pro vypracování evropského dokumentu pro posuzování („dále také EAD“), úloha a organizace orgánů odpovědných za vypracování těchto dokumentů vyjasnění obsahu nově zaváděného 7. požadavku na stavby: Udržitelné využívání přírodních zdrojů vyjasnění podmínek zřízení kontaktních míst pro výrobky a jejich role

12 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Hlavní cíle návrhu Nařízení zavedení společného technického jazyka definice základních pojmů (označení CE, Prohlášení o vlastnostech, Evropské technických schválení (ETA), systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností) snížení administrativní zátěže výrobců, zejména malých a středních podniků zajištění volného pohybu stavebních výrobků v rámci vnitřního trhu posílení důvěryhodnosti systému (nová a přísnější kritéria pro oznamování subjektů, které plní úkoly třetí strany při postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností) Specifikem oblasti stavebnictví je subsidiarita spočívající v tom, že členské státy nesou odpovědnost za navrhování a konstrukci staveb a předpisy EU mají zajišťovat „pouze“ vnitřní trh se stavebními výrobky.

13 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Cílem Nařízení je dosažení volného oběhu a používání stavebních výrobků na jednotném vnitřním trhu ES. Dopady: zjednodušení právního prostředí posílení významu společného technického jazyka snížení administrativní a ekonomické zátěže posílení významu označení CE

14 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpdrevision/cpd_revision_intro_en.htm

15 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Děkuji za pozornost simkovaa@unmz.cz


Stáhnout ppt "Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google