Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti Centra technické normalizace ČIA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti Centra technické normalizace ČIA"— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti Centra technické normalizace ČIA
Ing. Milan Badal Praha,

2 Obsah prezentace Proč CTN v ČIA? Činnost CTN Rozsah působnosti CTN
Používaná terminologie Zainteresované strany

3 Proč CTN v ČIA? Podílení se na tvorbě norem Gesce za překlad normy
Používání jednotné terminologie překladu pro stejný typ norem Zajištění účasti zainteresovaných stran (nejen akreditovaných subjektů, ale i odběratelů jejich výsledků) Zřízení odborného poradního výboru ředitele ČIA Příprava na požadavky nové normy již v etapě její tvorby

4 Proč CTN v ČIA? Informování akreditovaných subjektů již v etapě přípravy nové normy (nové požadavky v etapě FDIS) Přenášení požadavků na zákazníky akreditovaných subjektů v případě, že to je nutné

5 Činnost CTN ČIA Český institut pro akreditaci, o.p.s. uzavřel Rámcovou smlouvu s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví dne Činnost CTN ČIA je specifikována v příloze Rámcové smlouvy v rozsahu působnosti technické komise CEN/CLC/TC 1 Kritéria pro orgány posuzování shody.

6 Rozsah působnosti CTN ČIA vyplývá z přílohy k Rámcové smlouvě s ÚNMZ
ČSN EN ISO/IEC řady 17000, týkající se posuzování shody ČSN EN přechod na ISO/IEC Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků ČSN EN ISO Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost ČSN EN ISO Laboratorní medicína – Požadavky na referenční měřící laboratoře

7 5 základních dokumentů k terminologii v rámci CTN ČIA
ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník ČSN P ENV 13005 Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM) ČSN EN ISO/IEC 17000 Posuzování shody – Slovník a základní principy ČSN EN 45020 Normalizace a související činnosti – Všeobecný slovník TNI Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii (verze VIM3)

8 Zainteresované strany
Odborný Výbor Technické Normalizace CTN ČIA první jednání plánované na listopad 2009

9 Svaz průmyslu a dopravy ČR certifikace + inspekce Agrární komora ÚNMZ
organizace ČIA Hospodářská komora laboratoře + OPZZ Svaz průmyslu a dopravy ČR certifikace + inspekce Agrární komora ÚNMZ MPO Sdružení českých spotřebitelů Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČMI Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů MŽP

10 Řešení úkolů ve spolupráci s OV TN CTN ČIA
K jednotlivým úkolům technické normalizace (normám, připomínkování) je možno vytvořit ad hoc pracovní skupinu, ve které bude člen odborného výboru tajemníkem. V uvedených skupinách mohou být zástupci i dalších orgánů a organizací, které nejsou zastoupeni v odborném výboru.

11 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zkušenosti Centra technické normalizace ČIA"

Podobné prezentace


Reklamy Google