Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti Centra technické normalizace ČIA Ing. Milan Badal Praha, 6.10.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti Centra technické normalizace ČIA Ing. Milan Badal Praha, 6.10.2009."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti Centra technické normalizace ČIA Ing. Milan Badal Praha, 6.10.2009

2 Obsah prezentace •Proč CTN v ČIA? •Činnost CTN •Rozsah působnosti CTN •Používaná terminologie •Zainteresované strany

3 Proč CTN v ČIA? •Podílení se na tvorbě norem •Gesce za překlad normy •Používání jednotné terminologie překladu pro stejný typ norem •Zajištění účasti zainteresovaných stran (nejen akreditovaných subjektů, ale i odběratelů jejich výsledků) •Zřízení odborného poradního výboru ředitele ČIA •Příprava na požadavky nové normy již v etapě její tvorby

4 Proč CTN v ČIA? •Informování akreditovaných subjektů již v etapě přípravy nové normy (nové požadavky v etapě FDIS) •Přenášení požadavků na zákazníky akreditovaných subjektů v případě, že to je nutné

5 Činnost CTN ČIA -Český institut pro akreditaci, o.p.s. uzavřel Rámcovou smlouvu s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví dne 7.1. 2009. -Činnost CTN ČIA je specifikována v příloze Rámcové smlouvy v rozsahu působnosti technické komise CEN/CLC/TC 1 Kritéria pro orgány posuzování shody.

6 Rozsah působnosti CTN ČIA vyplývá z přílohy k Rámcové smlouvě s ÚNMZ ČSN EN ISO/IEC řady 17000, týkající se posuzování shody ČSN EN 45011 přechod na ISO/IEC 17065 Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost ČSN EN ISO 15195 Laboratorní medicína – Požadavky na referenční měřící laboratoře

7 5 základních dokumentů k terminologii v rámci CTN ČIA •ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník •ČSN P ENV 13005 Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM) •ČSN EN ISO/IEC 17000 Posuzování shody – Slovník a základní principy •ČSN EN 45020 Normalizace a související činnosti – Všeobecný slovník •TNI 01 0115 Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii (verze VIM3)

8 Zainteresované strany Odborný Výbor Technické Normalizace CTN ČIA první jednání plánované na listopad 2009

9 organizace ČIAHospodářská komora laboratoře + OPZZSvaz průmyslu a dopravy ČR certifikace + inspekceAgrární komora ÚNMZMPO Sdružení českých spotřebitelůSvaz podnikatelů ve stavebnictví ČMIKonfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů MŽP

10 Řešení úkolů ve spolupráci s OV TN CTN ČIA •K jednotlivým úkolům technické normalizace (normám, připomínkování) je možno vytvořit ad hoc pracovní skupinu, ve které bude člen odborného výboru tajemníkem. •V uvedených skupinách mohou být zástupci i dalších orgánů a organizací, které nejsou zastoupeni v odborném výboru.

11 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zkušenosti Centra technické normalizace ČIA Ing. Milan Badal Praha, 6.10.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google