Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivity EURACHEM-ČR Zbyněk Plzák Den ÚNMZ 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivity EURACHEM-ČR Zbyněk Plzák Den ÚNMZ 2010."— Transkript prezentace:

1 Aktivity EURACHEM-ČR Zbyněk Plzák Den ÚNMZ 2010

2 From the address by the EURACHEM Chair, KyriacosTsimillis:. „
From the address by the EURACHEM Chair, KyriacosTsimillis: . „....reminds us of the 20th Anniversary of the establishment of EURACHEM in During these two decades, Eurachem contributed extensively to the increase of awareness of quality issues and the reliability of analytical work in laboratories as well as the better understanding by the users of laboratory services“

3 Spolupráce s dalšími organizacemi
Den ÚNMZ 2010

4 zabezpečení kvality výsledků chemických analýz
EURACHEM-ČR je národní organizace evropské sítě EURACHEM zaměřené na podporu kvality analytických měření a metrologické návaznosti výsledků měření Nezávislá organizace vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru analytické chemie Cíle: zabezpečení kvality výsledků chemických analýz osvětová a edukační činnost přenos informací z evropských zemí a evropských organizací Den ÚNMZ 2010

5 Práci řídí osmičlenný výbor
EURACHEM-ČR Založena 1993 Práci řídí osmičlenný výbor Předseda: Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc. Universita J. E. Purkyně, Ústí n. Labem www stránky: Zpravodaj EURACHEM-ČR, 2-3x ročně již 45 čísel Den ÚNMZ 2010

6 jednodenní semináře, minimálně 1x za rok 17. června 2009
Vzdělávací činnost: kursy pro manažery jakosti chemických laboratoří, nyní ve spolupráci s GRADUA-CEGOS, s.r.o. jednodenní semináře, minimálně 1x za rok 17. června 2009 "Řízená dokumentace laboratoře v elektronické podobě" Den ÚNMZ 2010

7 KVALIMETRIE - Řada příruček pro laboratoře
Ediční činnost: KVALIMETRIE - Řada příruček pro laboratoře Editor Miloslav Suchánek vyšlo 15 svazků, prodáno více než výtisků! KVALIMETRIE 15 (2008) Použití informací o nejistotě k posuzování shody. Pokyn EURACHEM/CITAC (překlad anglického vydání Use of uncertainty information in compliance assessment z r. 2007). Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků. Příručka EURACHEM/CITAC/EUROLAB/Nordtest/UK RSC Analytical Methods Committee (překlad anglického vydání Measurement uncertainty arising from sampling z r. 2007). Den ÚNMZ 2010

8 Další významné: KVALIMETRIE 14: Návaznost chemických měření (2004)
KVALIMETRIE 13: Odhad nejistot chemických a mikrobiologických měření (2003) KVALIMETRIE 12: Průvodce jakostí v analytické chemii. Pomůcka k akreditaci (2003) KVALIMETRIE 11: Stanovení nejistoty analytického měření (2000, 2008) KVALIMETRIE 10: Jakost v analytické laboratoři Odpovědi manažerům jakosti (2000) KVALIMETRIE 9: Vhodnost analytických metod pro daný účel. Laboratorní příručka pro validaci metod a související činnosti (1999) Den ÚNMZ 2010

9 Metodické listy Metodický list 1 - Odhad nejistoty objemových operací
praktické rady v pdf souborech Editor: Zbyněk Plzák - ke stažení vystaveny tyto metodické listy: Metodický list 1 - Odhad nejistoty objemových operací Excelovský soubor k Metodickému listu 1 Metodický list 2 - Jak překládat precision, accuracy a trueness? Metodický list 3 - Porovnání výsledků s certifikovanou hodnotou CRM Metodický list 4 - Terminologie vzorkování Metodický list 5 - Mezilaboratorní experiment - proč a jak Den ÚNMZ 2010

10 Spolupráce s národními organizacemi
člen 4E-ČR (ČIA, ČMI, EUROLAB-CZ, EURACHEM-ČR) od května 2009 předsednictví bilaterární spolupráce s ČIA (smlouva) účast členů 4E-ČR v pracovní skupině pro překlad VIM členství v Radě pro metrologii členství v Radě pro technickou normalizaci Den ÚNMZ 2010

11 Mezinárodní aktivity:
EURACHEM-ČR organizoval 2x EURACHEM General Assembly (1996, 2004) Miloslav Suchánek je místopředsedou evropského EURACHEM pro období 2008 – 2010, v letech – 2012 bude předsedou EURACHEM těsná spolupráce s organizacemi okolních zemí (SRN, Slovensko, Polsko) spolupráce českých členů v rámci EURAMET a ISO/REMCO Den ÚNMZ 2010


Stáhnout ppt "Aktivity EURACHEM-ČR Zbyněk Plzák Den ÚNMZ 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google