Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz."— Transkript prezentace:

1 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz

2 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Revize Nového přístupu Principy legislativních změn Technické požadavky, posuzování shody, akreditace, označení CE Seminář v PSP Praha 15. května 2008 Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

3 Seminář PSP Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz 15. května 2008 Základní dokumenty Původní: Nový přístup  Usnesení Rady ze 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normám (85/C 136/01), tzv. Nový přístup Globální přístup  Usnesení Rady z 21. prosince 1989 o globálním přístupu k posuzování shody (90/C 10/01), tzv. Globální přístup Modulární koncepce  Rozhodnutí Rady z 22. července 1993 týkající se modulů pro různé fáze posuzování shody a pravidel pro připojování a používání označení CE, které jsou určeny k použití ve směrnicích pro technickou harmonizaci (93/465/EHS), tzv. Modulární koncepce.

4 Seminář PSP Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz 15. května 2008 Revize Nového přístupu Počáteční dokumenty: Posílení implementace směrnic Nového přístupu  Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze 7. května 2003: Posílení implementace směrnic Nového přístupu COM(2003)240 Posílení implementace směrnic Nového přístupu  Usnesení Rady z 10. listopadu 2003 o Sdělení Evropské komise „Posílení implementace směrnic Nového přístupu“ (2003/C 282/02)

5 Seminář PSP Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz 15. května 2008 Revize Nového přístupu Předložené návrhy:  Nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovící požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se obchodování s výrobky  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady stanovící požadavky o společném rámci pro obchodování s výrobky

6 Seminář PSP Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz 15. května 2008 Nařízení Zabývá se tématy:  Akreditace  Dozor nad trhem  Označení CE

7 Seminář PSP Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz 15. května 2008 Nařízení Rozsah působnosti: Akreditace  pro všechny výrobky  Dozor nad trhem  tam, kde nejsou konkrétní ustanovení ve zvláštních předpisech – použit princip lex specialis  mění příslušné ustanovení směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků

8 Seminář PSP Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz 15. května 2008 Akreditace Hlavní zásady:  Nanejvýš jeden národní akreditační orgán  Nezáleží na tom, zda jde o regulovanou nebo neregulovanou sféru  Přeshraniční akreditace jen ve stanovených případech  Národní akreditační orgány členy EA (European co-operation for accreditation)

9 Seminář PSP Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz 15. května 2008 Dozor nad trhem Hlavní cíle:  Posílení dozoru nad trhem jako nástroje pro ochranu trhu před výrobky, které nesplňují požadavky příslušné legislativy  Sjednocení pravidel pro výkon dozoru nad trhem v jednotlivých členských státech  Koordinace a posílení vzájemné spolupráce národních orgánů dozoru nad trhem

10 Seminář PSP Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz 15. května 2008 Nařízení Platnost a účinnost  Entry into force – 20. den po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.  Začne se používat od 1. ledna 2010.  Bude závazné jako celek a přímo aplikovatelné ve všech členských státech.

11 Seminář PSP Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz 15. května 2008 Rozhodnutí  Stanoví obecný rámec pro tvorbu budoucí evropské legislativy  Je rozhodnutím sui generis, tedy právním aktem, který má pro tvůrce budoucích evropských právních předpisů závazný charakter  Do budoucích právních předpisů bude Rozhodnutí přejímáno formou reprodukce textu, nikoli formou odkazů na Rozhodnutí  Odchylky v konkrétní sektorové legislativě možné budou, legislativec je však vždy bude muset řádně odůvodnit

12 Seminář PSP Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz 15. května 2008 Rozhodnutí Hlavní části a cíle  Definice  sjednocení definic v právních předpisech  Povinnosti hospodářských subjektů  stanovení povinnosti a odpovědnosti  informační povinnosti  zvýšení sledovatelnosti výrobku

13 Seminář PSP Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz 15. května 2008 Rozhodnutí Hlavní části a cíle - pokračování  Shoda výrobků  předpoklad shody – harmonizované normy  prohlášení o shodě a označení CE  Oznámené subjekty (notifikované osoby)  sjednocení požadavků na oznámené subjekty  akreditace prioritní formou posouzení technické způsobilosti  požadavky na pobočky a subdodavatele

14 Seminář PSP Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz 15. května 2008 Rozhodnutí Hlavní části a cíle - pokračování  Moduly posuzování shody  uvedeny v Příloze I  Akreditované laboratoře - novinka  nejsou třetí stranou  mohou být využity pouze vlastní výrobcovy laboratoře

15 Seminář PSP Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz 15. května 2008 Označení CE  Je viditelnou formou prohlášení výrobce o tom, že výrobek splňuje ustanovení všech právních předpisů, které se na výrobek vztahují a které označení CE stanoví nebo umožňují.  Je jediným označením, které osvědčuje shodu výrobku s požadavky příslušných komunitárních právních předpisů.  Členské státy musí zajistit rádné zavedení a fungování systému označení CE a musí přijmout sankce pro případ jeho porušování.

16 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google