Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 1 Nový holandský zákon o metrologii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 1 Nový holandský zákon o metrologii."— Transkript prezentace:

1 TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 1 Nový holandský zákon o metrologii

2 TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 2 Předmět přednášky Stručný historický přehled Legislativní systém Východiska nového zákona Přehled týkající se obsahu zákona o metrologii Volba měřidel, na která se vztahuje regulace

3 TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 3 Historický vývoj 1815 – Vytvoření Nizozemského království 1816 – První zákon o vahách a mírách –v účinnosti od roku 1820 –zavedení metrického systému (metr a kilogram) 1939 – Nový zákon vahách a mírách –v účinnosti od roku 1942 –zahrnuje měřidla 1968 – Rozsáhlý doplněk k zákonu –zavedení schválení typu u měřidel –ustavení ústředních laboratoří 1989 – Rozsáhlý doplněk k zákonu –privatizace metrologické služby –založení a ustavení NMi (Nederlands Meetinstituut) 2006 – Nový zákon o metrologii –Zavedení/uplatnění MID (Směrnice 2004/22/EC)

4 TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 4 Legislativní Systém (1) SMLOUVY ÚSTAVA PRÁVNÍ PŘEDPISY Uplatnění Pravidel / Směrnic Závazná rozhodnutí EU

5 TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 5 Legislativní Systém (2): Legislativa ZÁKONY nařízení / královské dekrety ministerské vyhlášky / příkazy krajské / obecní předpisy ParlamentVláda ParlamentVláda Ministr kraj / obce + +

6 TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 6 Uplatnění MID (1) Směrnice EU 2004/22/EC Zákon o metrologii Nařízení / Královský dekret Ministerské vyhlášky / příkazy Uplatnění pravidel/směrnic

7 TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 7 Uplatnění MID (2) Zákon o metrologii Základní struktura Delegování zmocnění Zapovězené věci a sankce Nařízení Regulované oblasti měření Regulované měřidla Požadavky MID Ministerské vyhlášky Pravidla a postupy pro orgány posuzující shodu Doplňková ustanovení Ministerská rozhodnutí Jmenování orgánů posuzujících shodu a výkonných orgánů

8 TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 8 Nařízení k zákonu o měření Jednotky měření a etalony Měřidla I (MID) Měřidla II (národní úprava) Orgány posuzující shodu

9 TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 9 Východiska k novému zákonu Regulovat jen to, co je nezbytně nutné Omezit náklady spojené s administrativní zátěží Maximální harmonizace existujících přístupů a postupů Regulovat na vysoké úrovni abstrakce Jednoznačné oddělení kontroly (inspekce) a notifikovaných orgánů

10 TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 10 Přehled obsahu zákona o metrologii Kapitola 1: Definice Kapitola 2: Jednotky měření a státní etalony Kapitola 3: Měřidla Kapitola 4: Posuzování shody Kapitola 5: Dozor a kontrola (inspekce) Kapitola 6: Zapovězené věci a sankce Kapitola 7: Ostatní

11 TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 11 Kapitola 2: jednotky měření a státní etalony Deleguje zmocnění jmenovat subjekty pro tvorbu a uchovávání etalonů (správce etalonů) Základní ustanovení směrnice 80/181/EHS o jednotkách měření Stanovuje podmínky pro činnost poradního orgánu pro etalony

12 TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 12 Kapitola 3: měřidla Základy týkající se stanovení, že měřidlo spadá pod legální metrologickou kontrolu Základní technické a metrologické požadavky Požadavky pro umísťování měřidel na trh Pravidla pro označování měřidel označením

13 TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 13 Kapitola 4: posuzování shody Deleguje pravomoc jmenovat orgány posuzující shodu Základy postupů posuzování shody Základy sazebníku Zavádí pro notifikované orgány informační povinnost Akceptace jiných notifikovaných orgánů působících v rámci EU

14 TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 14 Kapitola 5: dozor/inspekce (kontrola) Deleguje zmocnění jmenovat dozorový orgán Stanovuje úkoly dozorového orgánu Dává ministerstvu oprávnění k pokynům Zavádí pro dozorový orgán informační povinnost

15 TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 15 Kapitola 6: zapovězené věci a sankce Upravuje: –Používání jednotek měření –Uvádění na trh –Používání měřidel spadajících do regulace Poskytuje dozorovému orgánu prostředky k uplatnění zákona

16 TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 16 Rozhodovací model Problém s použitím měřidla ? V důsledku: - zamezení konkurence (monopol) - Informační asymetrie - vnějších vlivů - nesprávných tržních závěrů N ic se neděje ! Samoregulace neexistuje, možná a/nebo žádoucí. Potřeba pro zakročení z důvodu - složitosti? - informační asymetrie? - společenských nákladůs? - efektivity? - fiskálních důvodů? Existující samoregulace, možná a/nebo žádoucí ? Podmínkys: - rovná úroveň způsobilosti - základy samoregulace - stupeň organizace Legislativa požadována Nový zákon o metrologii Dostateční samoregulace: - podmínky splněny -systém funguje Samoregulace možná: - podmínky ještě nesplněny - možný zásah A NeNe NeNe Ano Možná Ne

17 TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 17 MID-regulovaná měřidla Plynoměry a přepočítávače množství plynu MI-002 Elektroměry k měření činné energie MI-003 Měřidla pro měření kapalin MI-005 Váhy s automatickou činností MI-006 Taxametry MI-007 Vícerozměrová měřicí zařízení MI-009 Analyzátory výfukových plynů MI-010


Stáhnout ppt "TWL Czech Rep 2006-04-01New Dutch Law on Metrology 1 Nový holandský zákon o metrologii."

Podobné prezentace


Reklamy Google