Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bc. Jana Darmopilová, H2IGE1 LS 2014 PŘEDPISY A NORMY PRO INŽENÝRSKOU GEODÉZII 17.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bc. Jana Darmopilová, H2IGE1 LS 2014 PŘEDPISY A NORMY PRO INŽENÝRSKOU GEODÉZII 17."— Transkript prezentace:

1 Bc. Jana Darmopilová, H2IGE1 LS 2014 PŘEDPISY A NORMY PRO INŽENÝRSKOU GEODÉZII 17

2 Rozdělení předpisů  3 hlavní kategorie předpisů  Zákony, vyhlášky a nařízení vlády právně závazné pro všechny občany ČR  Normy (ČSN, ISO, EN), které by měly zaručit potřebnou kvalitu, ale nejsou závazné, pokud jejich dodržování není předepsáno vyššími právními předpisy  Technologické předpisy a pravidla, návody

3 I. kategorie - zákony  Zákony, vyhlášky a nařízení vlády jsou předpisy mající obecnou právní závaznost, jejich porušení je trestné  Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a jeho prováděcí Vyhláška č. 31/1995 Sb. ČÚZK ve znění pozdějších předpisů  Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání

4 I. kategorie – další důležité zákony  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě  Zákon č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech  Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)  Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)  Vyhláška č. 358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí

5 I. kategorie – další důležité zákony  Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii  Zákon č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví  Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření  Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu  Vyhláška MPO č. 264/2000 Sb. o základních měřících jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování

6 II. kategorie - normy  Norma = kvalifikované doporučení, které má zajistit, aby materiály, výrobky a služby vyhovovaly danému účelu a splňovaly za určitých podmínek základní kvalitativní požadavky.  Povinně vyžadovány u veřejných zakázek  Národní normy – ČSN (Česká státní norma)  Mezinárodní normy – ISO, EN  Po vstoupení do EU – harmonizace českých norem s mezinárodními (ISO) a evropskými normami  EN musí být zavedeny na národní úrovni a respektovány

7 II. kategorie - normy  Technické normy dříve uvedené v příloze 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb. (dnes zrušeno)  ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.  ČSN 73 0401 – Názvosloví v geodézii a kartografii.  ČSN 73 0405 – Měření posunů stavebních objektů.  ČSN 73 0415 – Geodetické body.  ČSN 73 0416 – Měřické značky stabilizovaných bodů v geodézii.  ČSN 73 0420 – Přesnost vytyčování staveb.  ČSN 73 2611 – Úchylky rozměrů a tvaru ocelových konstrukcí.  ČSN 73 3050 – Zemní práce. Všeobecná ustanovení.  ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy.  ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.  ČSN 73 5130 – Jeřábové dráhy.

8 II. kategorie - normy  Normy ČSN ISO:  ČSN ISO 17123 – Optika a optické přístroje – Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů  ČSN ISO 4463 – Měřící metody ve výstavbě – Vytyčování a měření (část 1, 2, 3)  ČSN ISO 8322 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřících přístrojů.

9 III. kategorie - Technologické předpisy a pravidla, návody  Mají omezenou platnost jen na určitý rezort, organizaci či technologii  Návody vydávají např.:  ČÚZK, platí v rámci resortu geodézie  Ministerstvo dopravy – předpisy pro geodetické práce na železnici

10 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Bc. Jana Darmopilová, H2IGE1 LS 2014 PŘEDPISY A NORMY PRO INŽENÝRSKOU GEODÉZII 17."

Podobné prezentace


Reklamy Google