Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYTYČENÍ POLOHY - METODIKA, PŘESNOST Bc. Jana Darmopilová, H2IGE1 LS 2014 46.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYTYČENÍ POLOHY - METODIKA, PŘESNOST Bc. Jana Darmopilová, H2IGE1 LS 2014 46."— Transkript prezentace:

1 VYTYČENÍ POLOHY - METODIKA, PŘESNOST Bc. Jana Darmopilová, H2IGE1 LS 2014 46

2 Vytyčování horizontální polohy  = zřízení vytyčovací značky bodu podle jeho projektovaných souřadnic vzhledem k primárnímu systému stavby (vytyčovací síti)  Vytyčení stavebního díla = jeho umístění v terénu a vyznačení jeho projektovaného rozměru a tvaru  Prostorové vytyčení stavby se provádí  Podle vytyčovacích výkresů  V souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením

3 Vytyčování horizontální polohy  Potřebné údaje pro vytyčení => vytyčovací výkres  Vytyčovací výkresy a výsledky vytyčení musí být ověřeny ÚOZI  Geodetické práce při vytyčování:  Vybudování vytyčovací sítě  Vytyčení prostorové polohy objektu  Podrobné vytyčení  Vytyčování horizontální polohy pomocí polohové vytyčovací sítě  Měřická přímka, polygonový pořad, trojúhelníkový řetězec nebo plošná síť  Připojení na S-JTSK

4 Kontroly vytyčení  Měření kontrolních prvků (vždy)  Opakované vytyčení nezávisle stejnou metodou se stejnou přesností  Opakované vytyčení nezávisle jinou metodou se stejnou přesností  Opakované vytyčení s vyšší přesností

5 Přesnost vytyčování  Přesnost vytyčování dle doporučených ČSN:  ČSN 73 0420: Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení.  ČSN 73 0421: Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou.  ČSN 730422: Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů.  V normách stanoveny:  Mezní vytyčovací odchylky pro vytyčení prostorové polohy i podrobné vytyčení jednotlivých druhů => směrodatné odchylky => metody vytyčování, přístroje, pomůcky apod.

6 Vytyčení polárními souřadnicemi  Bod vytyčován jako průsečík kružnice a přímky  Přímka dána orientovaným směrem:  Přímo (gyroskopicky, astronomicky, magneticky)  Nepřímo vzhledem k orientačnímu bodu  Vytyčovací prvky se vypočtou ze známých souřadnic  délka d  polární úhel ω  Vytyčovaná délka nesmí být delší, než nejvzdálenější orientace

7 Vytyčení pravoúhlými souřadnicemi  Body jsou dány staničením a kolmicí  Vytyčení paty kolmic  Vytyčení pravých úhlů na patách kolmic a doměření kolmic  Úhly měřeny v jedné poloze dalekohledu nebo pentagonem  Délky měřeny pásmem

8 Protínání vpřed z orientovaných směrů  Poloha bodu jako průsečík dvou orientovaných směrů vytyčovaných ze dvou výchozích bodů  Orientace směrů:  Přímo  Nepřímo pomocí jiných daných bodů  Potřebujeme dva teodolity (nejefektivnější)  Musí být přehledný terén  Úloha nemá řešení pro body ležící na spojnici výchozích bodů

9 Protínání vpřed z úhlů  Obdobná úloha jako protínání vpřed z orientovaných směrů, ale orientace směrů se získává nepřímo s využitím spojnice obou výchozích bodů  Vysoce přesná metoda  Vhodné pro rovinný terén  Úhel sevřený záměrami by měl být blízký úhlu pravému

10 Protínání z délek  Bod vytyčován jako průsečík dvou kružnic  Vhodné pro vytyčování blízkých bodů do délky jednoho kladu pásma  Úhel ω nesmí být příliš ostrý  Úloha nemá řešení pro body ležící na přímce procházející výchozími body

11 Protínání zpět  Bod vytyčován jako průsečík dvou kružnic – měří se dva úhly na vytyčovaném bodě mezi třemi známými body  Přesnost závisí na konfiguraci výchozích bodů  Nejlepší podmínky – vytyčovaný bod v blízkosti těžiště tří výchozích bodů  Nejhorší podmínky – vytyčovaný bod leží v blízkosti kritické kružnice procházející třemi výchozími body

12 Protínání z úhlu a délky  Bod získán jako průsečík dvou kružnic 1. Střed v daném bodě, poloměr = vytyčovaná délka 2. Její tětiva je spojnicí daných bodů, středový úhel tětivy je dvojnásobek vytyčovaného úhlu  Kritická přímka = kolmice na spojnici výchozích bodů procházející bodem B (nebyla k němu měřena délka)

13 Volný polygonový pořad  = vícenásobný/postupný rajón, bod je vytyčován jako koncový bod pořadu  Při přímém pořadu je pro délkovou chybu rozhodující délkové měření, pro chybu v příčném směru úhlové měření  Přesnost klesá s délkou pořadu  Trojpodstavcová soustava  Využití zejména v tunelech

14 Vytyčení průsečíkovým způsobem  Zvláštní způsob vytyčení polohy bodu jako průsečíku dvou přímek daných spojnicemi stabilizovaných bodů  Pro snadné opakované přesné polohové vytyčení  Uplatnění pro  Stavební lavičky  Složité základové konstrukce  Mostní stavitelství

15 Vytyčení pomocí GNSS  Použití diferenciálních (relativních) metod  Statická pro budování vytyčovacích sítí vysoké přesnosti a při měření posunů (1 – 5 mm)  Rychlá statická pro určování polohy bodu a budování vytyčovacích sítí (5 – 10 mm)  Stop & Go při kontrolních měřeních a zatěžovacích zkouškách (10 – 15 mm)  Kinematická pro kontrolu geometrických parametrů staveb (10 – 20 mm)  RTK pro vytyčování, ověřovací a kontrolní měření (15 – 25 mm)

16 Použitá literatura Švábenský, Vitula, Bureš: Inženýrská geodézie II, Analýza přesnosti vytyčení polohy Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "VYTYČENÍ POLOHY - METODIKA, PŘESNOST Bc. Jana Darmopilová, H2IGE1 LS 2014 46."

Podobné prezentace


Reklamy Google