Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejstarší - nejstarší fotogrammetrická metoda renesance - digitální systémy  „renesance“ metody principprotínání ( tj. jednoduchá geodetická úloha ) -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejstarší - nejstarší fotogrammetrická metoda renesance - digitální systémy  „renesance“ metody principprotínání ( tj. jednoduchá geodetická úloha ) -"— Transkript prezentace:

1 nejstarší - nejstarší fotogrammetrická metoda renesance - digitální systémy  „renesance“ metody principprotínání ( tj. jednoduchá geodetická úloha ) - princip  protínání ( tj. jednoduchá geodetická úloha ) 8Průseková metoda ZTI – fotogrammetrie UK PřF

2 Princip metody co?prostorová poloha co? - prostorová poloha bodů objektu jak?protínání vpřed jak? - prostorové protínání vpřed z úhlů z čeho?snímkové souřadnice z čeho?- měřené snímkové souřadnice bodů 8.1Matematické základy Snímky konvergence - konvergence os záběru překryt - překryt základny - z dlouhé základny (b) dva - dva a více ZTI – fotogrammetrie UK PřF

3 obr.: vhodná konfigurace snímků

4 Matematické řešení dříve geodetická měření - přímá geodetická měření jednoduché  jednoduché výpoč. vztahy Matematické základy dnes analytické řešení přímého vztahu - analytické řešení - vychází z přímého vztahu neznámých PVniO a PVO iteračně - výpočet neznámých PVniO a PVO  iteračně (nutno zadat vstupní hodnoty neznámých) vícesnímkovévyrovnání - vícesnímkové (blokové) vyrovnání ZTI – fotogrammetrie UK PřF

5 obr.: průseková metoda - princip

6 Práce v terénu pořízení snímků pořízení snímků počet snímků počet snímků ► členitost objektu + kontrola 8.2Technologie - vstupy, výstupy geodetické měření geodetické měření vlícovací body (VB) signalizace - signalizace  umělá, přirozená počet min. počet 3 - počet  charakter + rozsah objektu; min. počet 3 rozmístění - rozmístění  rovnoměrnost délka nižší přesnost  stačí měř. délka náčrty + dokumentace měření náčrty + dokumentace měření ZTI – fotogrammetrie UK PřF

7 obr.: sada snímků + náčrt snímkování

8 obr.: průseková metoda – vstupní data

9 obr.: vhodné rozmístění zaměřených vlícovacích bodů

10 obr.: měřené hodnoty – vlícovací body v. měřené délky+svislice

11 Práce v laboratoři přípravné práce přípravné práce - geod. výpočty.. úpravy snímků Technologie - vstupy, výstupy fotogrammetrické zpracování fotogrammetrické zpracování a) inicializace projektu kamera (kalibrace), snímky … b) spojení snímků - orientace I. vznik 3D modelu - SB.. II. měřítko a orientace - VB I. vznik 3D modelu - SB.. II. měřítko a orientace - VB vícesnímkové vyrovnání vícesnímkové vyrovnání spojovací body spojovací body (SB).. cca 6-10 bodů voleny na snímcích; neměřeny geodeticky!!; cca 6-10 bodů c) podrobné vyhodnocení c) podrobné vyhodnocení - body, linie, plochy … editace dat (CAD) + výstupy + kontrola kvality editace dat (CAD) + výstupy + kontrola kvality ZTI – fotogrammetrie UK PřF

12 obr.: úpravy snímků před zpracováním

13 obr.: vstupní data – výsledky kalibrace = prvky vnitřní orientace

14 obr.: orientace – tvorba modelu

15 obr.: orientace – tvorba modelu – vhodné rozmístění spojovacích bodů

16 obr.: výpočet modelu (tj. určení prvků vnější orientace snímků) + kontrola

17 obr.: podrobné fotogrammetrické vyhodnocení

18 obr.: výstupy bodového vyhodnocení

19 obr.: výstupy liniového vyhodnocení

20 obr.: další zpracování liniových dat

21 obr.: další zpracování bodových dat

22 A. Použití průsekové FM 8.3Použití, přesnost, systémy Pozemní aplikace převažují Pozemní aplikace dnes převažují 3D modelůvizualizacepresentace - tvorba 3D modelů, vizualizace, presentace památkové objekty; DMT - lomy, údolí; … medicína... ► ZTI – fotogrammetrie UK PřF

23 Letecké aplikace výjimečně Letecké aplikace spíše výjimečně družicové, letecké - družicové, letecké skenující systémy příprava dat příprava dat pro stereovyhodnocení Použití, přesnost, systémy Technické systémy vysoká přesnost - vysoká přesnost (v řádu 0,1 mm)  laboratoř kontrola kvality výroby - průmysl kontrola kvality výroby - průmysl (tvar + velikost dílců..) památková péče ZTI – fotogrammetrie UK PřF

24 obr.: technický systém – přesná kontrola výroby

25 B. Přesnost průsekové FM závisí hlavně na : počtu a konfiguraci snímků - počtu a konfiguraci snímků počtu a rozložení vlícovacích bodů - počtu a rozložení vlícovacích bodů počtu a rozložení spojovacích bodů - počtu a rozložení spojovacích bodů monokulární měření identifikací bodů umělá signalizace monokulární měření  problémy s identifikací bodů  řešení - umělá signalizace význačných bodů Použití, přesnost, systémy +jednoduchost, rychlost, přesnost -problémy s identifikací, nárůst počtu snímků u složitých objektů ZTI – fotogrammetrie UK PřF

26 obr.: problémy s identifikovatelností bodů na snímcích

27

28 C. Systémy Komplexní systémy Komplexní systémy … reseau kamera + software RolleiMetric CDW např. RolleiMetric CDW (Německo)Software PhotoModeler např. PhotoModeler (Kanada) jednoduchý + levný Použití, přesnost, systémy ZTI – fotogrammetrie UK PřF

29 obr.: SW pro průsekovou metodu

30 ZTI - fotogrammetrie závěr Shrnutí Průseková metoda nejstarší FM metoda, obroda.... výstup – 3D data jednoduchá technologie různé úrovně přesnosti

31 Průseková metoda přednášející Jindřich Hodač Jindřich Hodač Získávání topografické informace ZTI - fotogrammetrie


Stáhnout ppt "Nejstarší - nejstarší fotogrammetrická metoda renesance - digitální systémy  „renesance“ metody principprotínání ( tj. jednoduchá geodetická úloha ) -"

Podobné prezentace


Reklamy Google