Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fotogrammetrie a DPZ 1 Základní pojmy snímek obraz bez přesného měřítka a orientace překreslený snímek obraz s přesným měřítkem a orientací fotomozaika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fotogrammetrie a DPZ 1 Základní pojmy snímek obraz bez přesného měřítka a orientace překreslený snímek obraz s přesným měřítkem a orientací fotomozaika."— Transkript prezentace:

1 Fotogrammetrie a DPZ 1 Základní pojmy snímek obraz bez přesného měřítka a orientace překreslený snímek obraz s přesným měřítkem a orientací fotomozaika spojení několika překreslených snímků fotoplán fotomozaika upravená do podoby ML (např. výřez) fotomapa fotoplán doplněný o atributy mapy (rámové údaje aj.) 3.4Jednosnímková metoda

2 Fotogrammetrie a DPZ 2 Základ - vztah dvou rovin  rovina snímku (  )  rovina území (  )  rovina mapy (  ) 3.4.1Matematické základy Ideální případ svislý snímek + rovinné území  podobnost s mapou  liší se pouze měřítkem  zvětšení snímku do měřítka mapy využití  méně přesné práce  např. interpretace Reálný případ skloněný snímek  proměnné měřítko na snímku

3 Fotogrammetrie a DPZ skloněný snímek  obraz perspektivně zkreslen území výškově členité  radiální posuny bodů rovina snímku + rovina území  projektivní vztah Matematické základy 3 geometrické vyjádření  Pappova věta : Dvojpoměr čtveřice bodové nebo paprskové zůstává v rovinách snímku, mapy i terénu zachován.

4 Fotogrammetrie a DPZ matematické vyjádření  kolineární transformace viz dříve 8 parametrů  4 vlícovací body Matematické základy 4

5 Fotogrammetrie a DPZ 5 Technologie - dříve opticko-mechanické překreslení  překreslovač - laboratorní zařízení - různé konstrukce (robustní) - analogie zvětšovacího př. 3.4.2Technologie - výstup v grafické podobě (zvětšenina) - montáž fotoplánu na čepy - nižší přesnost (cca 0,4 mm) - zastaralé, pracné - dnes se nepoužívá

6 Fotogrammetrie a DPZ 6 Technologie - dnes digitální zpracování obrazu  speciální SW (překreslení, digitální překreslení, rektifikace obrazu) technologický postup - jednoduchý Technologie

7 Fotogrammetrie a DPZ 7 pořízení snímků - jeden či více snímků území, více snímků  překryt (cca 20 - 40 %) vlícovací body - min. 4 VB pro jeden snímek, lépe více (cca 6 - 10) - volba, signalizace a zaměření  dle požadované přesnosti výstupů  viz dříve a cvičení - využití existující mapy (časté) - souřadnice VB - rovinné! digitalizace snímků - viz skenování transformace snímků - SW umožňující kolineární transformaci, viz dále Technologie

8 Fotogrammetrie a DPZ 8 Rozložení vlícovacích bodů - příklad Technologie

9 Fotogrammetrie a DPZ 9 úpravy překreslených snímků - maskování + retuš - mozaikování - výřez ……. vektorizace, kontrola kvality, výstupy (tisk, export ) Technologie SouhrnSouhrn

10 Fotogrammetrie a DPZ 10 Předpoklad - území dokonale rovinné - realita  území výškově členité Důsledek - vznik rozdílu  pravoúhlý průmět (mapa) v. středový průmět (snímek) - tj. vznik radiálních posunů výškov. bodů  snížení přesnosti fotoplánu Řešení - stanovení očekávané přesnosti fotoplánu - výpočet maxim. hodnot výškových rozdílů 3.4.3Vliv výškového členění na přesnost

11 Fotogrammetrie a DPZ 11 Vliv výškového členění - odvození Vliv výškového členění na přesnost

12 Fotogrammetrie a DPZ 12 Vliv výškového členění - příklad měřítko fotoplánu M f = 1 : m f = 1 : 1000 požadovaná přesnostgrafická  0,3 mm komora - normální OÚf = 305 mm snímek 23 x 23 cmr´ max  150 mm Vliv výškového členění na přesnost území zobrazené na snímku (při m s  3 500) cca 800 x 800 m  0,65 km 2 maximální přípustné výškové členění  h max  60 cm !!

13 Fotogrammetrie a DPZ 13 Závěry - výhodnější komory s menším obr. úhlem - ojedinělé výškové rozdíly  ve středu sn. - požadavky na rovinnost poměrně vysoké - požadovaná přesnost  přání objednatele; obecně např.  grafické přesnosti (0,3 mm) Další vlivy na přesnost - počet a rozmístění vlícovacích bodů - počet a rozmístění snímků - přesnost určení souřadnic vlícovacích bodů - rozlišení digitálních obrazových dat …….. Vliv výškového členění na přesnost

14 Fotogrammetrie a DPZ 14 Využití: dokumentační práce - např. záplavy, sesuvy, polomy aj. interpretační práce - vojenství, životní prostředí (např. AOPK ČR - podklad pro práce v terénu - maloplošná CHÚ) rovinatá území - práce s nižší požad. přesností 3.4.4Využití, systémy + rychlost, jednoduchost, malé nároky na vybavení - nižší přesnost, požadavek rovinnosti

15 Fotogrammetrie a DPZ 15 Systémy umožňující - práci s obrazovými daty - kolineární transformaci (či jiné typy transformací) Typy systémů pro DPZ; pro GIS; geodetické; CAD... Příklady TopoL …… GIS + fotogrammetrie (CZ) Kokeš …… GIS + geodézie (CZ) IRAS/C ….. nadstavba CAD (MicroStation) Využití, systémy


Stáhnout ppt "Fotogrammetrie a DPZ 1 Základní pojmy snímek obraz bez přesného měřítka a orientace překreslený snímek obraz s přesným měřítkem a orientací fotomozaika."

Podobné prezentace


Reklamy Google