Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3.4 Jednosnímková metoda Základní pojmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3.4 Jednosnímková metoda Základní pojmy"— Transkript prezentace:

1 3.4 Jednosnímková metoda Základní pojmy
snímek obraz bez přesného měřítka a orientace překreslený snímek obraz s přesným měřítkem a orientací fotomozaika spojení několika překreslených snímků fotoplán fotomozaika upravená do podoby ML (např. výřez) fotomapa fotoplán doplněný o atributy mapy (rámové údaje aj.) 1 Fotogrammetrie a DPZ

2 3.4.1 Matematické základy Základ - vztah dvou rovin  rovina snímku ()  rovina území ()  rovina mapy () Ideální případ svislý snímek + rovinné území  podobnost s mapou  liší se pouze měřítkem  zvětšení snímku do měřítka mapy využití  méně přesné práce  např. interpretace Reálný případ skloněný snímek  proměnné měřítko na snímku 2 Fotogrammetrie a DPZ

3 Matematické základy skloněný snímek  obraz perspektivně zkreslen území výškově členité  radiální posuny bodů rovina snímku + rovina území  projektivní vztah geometrické vyjádření  Pappova věta : Dvojpoměr čtveřice bodové nebo paprskové zůstává v rovinách snímku, mapy i terénu zachován. 3 Fotogrammetrie a DPZ

4 Matematické základy matematické vyjádření  kolineární transformace viz dříve parametrů  vlícovací body 4 Fotogrammetrie a DPZ

5 3.4.2 Technologie Technologie - dříve
opticko-mechanické překreslení  překreslovač - laboratorní zařízení různé konstrukce (robustní) - analogie zvětšovacího př. - výstup v grafické podobě (zvětšenina) montáž fotoplánu na čepy - nižší přesnost (cca 0,4 mm) - zastaralé, pracné dnes se nepoužívá 5 Fotogrammetrie a DPZ

6 Technologie Technologie - dnes
digitální zpracování obrazu  speciální SW (překreslení, digitální překreslení, rektifikace obrazu) technologický postup - jednoduchý 6 Fotogrammetrie a DPZ

7 Technologie pořízení snímků - jeden či více snímků území, více snímků  překryt (cca %) vlícovací body - min. 4 VB pro jeden snímek, lépe více (cca ) volba, signalizace a zaměření  dle požadované přesnosti výstupů  viz dříve a cvičení - využití existující mapy (časté) souřadnice VB - rovinné! digitalizace snímků - viz skenování transformace snímků - SW umožňující kolineární transformaci, viz dále 7 Fotogrammetrie a DPZ

8 Technologie Rozložení vlícovacích bodů - příklad Fotogrammetrie a DPZ
8 Fotogrammetrie a DPZ

9 Technologie úpravy překreslených snímků - maskování + retuš mozaikování výřez ……. vektorizace, kontrola kvality, výstupy (tisk, export ) Souhrn 9 Fotogrammetrie a DPZ

10 3.4.3 Vliv výškového členění na přesnost
Předpoklad - území dokonale rovinné realita  území výškově členité Důsledek - vznik rozdílu  pravoúhlý průmět (mapa) v. středový průmět (snímek) - tj. vznik radiálních posunů výškov bodů  snížení přesnosti fotoplánu Řešení - stanovení očekávané přesnosti fotoplánu výpočet maxim. hodnot výškových rozdílů 10 Fotogrammetrie a DPZ

11 Vliv výškového členění na přesnost
Vliv výškového členění - odvození 11 Fotogrammetrie a DPZ

12 Vliv výškového členění na přesnost
Vliv výškového členění - příklad měřítko fotoplánu Mf = 1 : mf = 1 : požadovaná přesnost grafická  0,3 mm komora - normální OÚ f = 305 mm snímek 23 x 23 cm r´max  150 mm území zobrazené na snímku (při ms  3 500) cca 800 x 800 m  0,65 km2 maximální přípustné výškové členění hmax  60 cm !! 12 Fotogrammetrie a DPZ

13 Vliv výškového členění na přesnost
Závěry - výhodnější komory s menším obr. úhlem - ojedinělé výškové rozdíly  ve středu sn. - požadavky na rovinnost poměrně vysoké - požadovaná přesnost  přání objednatele; obecně např.  grafické přesnosti (0,3 mm) Další vlivy na přesnost - počet a rozmístění vlícovacích bodů - počet a rozmístění snímků - přesnost určení souřadnic vlícovacích bodů - rozlišení digitálních obrazových dat …….. 13 Fotogrammetrie a DPZ

14 3.4.4 Využití, systémy Využití:
dokumentační práce - např. záplavy, sesuvy, polomy aj. interpretační práce - vojenství, životní prostředí (např. AOPK ČR - podklad pro práce v terénu - maloplošná CHÚ) rovinatá území - práce s nižší požad. přesností + rychlost, jednoduchost, malé nároky na vybavení - nižší přesnost, požadavek rovinnosti 14 Fotogrammetrie a DPZ

15 Využití, systémy Systémy umožňující
- práci s obrazovými daty - kolineární transformaci (či jiné typy transformací) Typy systémů pro DPZ; pro GIS; geodetické; CAD ... Příklady TopoL …… GIS + fotogrammetrie (CZ) Kokeš …… GIS + geodézie (CZ) IRAS/C ….. nadstavba CAD (MicroStation) 15 Fotogrammetrie a DPZ


Stáhnout ppt "3.4 Jednosnímková metoda Základní pojmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google