Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Získávání topografické informace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Získávání topografické informace"— Transkript prezentace:

1 Získávání topografické informace
Digitální ortofoto Jindřich Hodač UK PřF ZTI – fotogrammetrie

2 7 Digitální ortofoto Jednosnímková metoda  rovinaté území
Výškově členité území  ??? Digitální ortofoto ortofoto v. digitální ortofoto (dříve v. dnes) - převod středového na ortogonální promítání - odstranění nežádoucích radiálních posunů  „Z” - pojmy - ortofoto, ortofotoplán, ortofotomapa .. viz překreslený snímek, fotoplán, fotomapa - ortorektifikace = digitální ortofoto UK PřF ZTI – fotogrammetrie

3 7.1 Matematické základy výšková členitost  radiální posuny
odstranění  dodání „Z“ souřadnice  DMT matematický základ přímý vztah .. viz dříve UK PřF ZTI – fotogrammetrie

4 Matematické základy výpočet digitálního ortofota
 transformace obrazu ze systému snímkových do systému geodetických souřadnic Základní kroky výpočtu 1. vytvořím prázdný digitální obraz souřadnicově totožný s DMT UK PřF ZTI – fotogrammetrie

5 Matematické základy výpočet digitálního ortofota
 transformace obrazu ze systému snímkových do systému geodetických souřadnic Základní kroky výpočtu 1. vytvořím prázdný digitální obraz souřadnicově totožný s DMT 2. provedu nepřímou geometr. transformaci pro každý pixel obrazu UK PřF ZTI – fotogrammetrie

6 Matematické základy Transformace
- „Z“ souřadnice středů pixelů  interpolací z DMT - musím znát PVO a PVniO - hodnota obrazové fce pixelu  interpolací z hodnot sousedních pixelů (na snímku) .. různé metody UK PřF ZTI – fotogrammetrie

7

8

9

10

11 7.2 Technologie - vstupy, výstupy
Technologický postup  závisí na typu vstupních dat Vstupní data 1. snímky - vhodné měřítko + rozlišení  přesnost - jednotlivé snímky v. stereodvojice (mám? nemám? DMT) UK PřF ZTI – fotogrammetrie

12 Technologie - vstupy, výstupy
2. Prvky vnější orientace - určeny při snímkování? .. pomocí IMU/GPS - určím následně  nutné vlícovací body UK PřF ZTI – fotogrammetrie

13 obr.: určování prvků vnější orientace za letu – inerciální měřící jednotka (IMU)

14 Technologie - vstupy, výstupy
2. PVO - určeny při snímkování? (IMU/GPS) - určím následně  vlícovací body 3. DMT - přesnost, aktuálnost, kompletnost koupím ČÚZK - ZABAGED, DMR 4G .. státní správa (GIS), armáda UK PřF ZTI – fotogrammetrie

15

16

17 obr.: letecký (+IMU) a pozemní laserový skener

18 Zdroj: ZÚ - Ing. Karel Brázdil
obr.: digitální modely z data LLS .. z nabídky ČUZK

19 Technologie - vstupy, výstupy
vytvořím FM prostředky  stereofotogrammetrie sběr bodů - manuální - poloautomatický či automatický (obrazová korelace); nutná kontrola! - klasické ortofoto v. true ortofoto (DMT, DMR, DMZ) klasické ortofoto DMT UK PřF ZTI – fotogrammetrie

20 obr.: ,,kácení,, výškových budov – ,,normální ortofoto,,

21 Technologie - vstupy, výstupy
Zpracování - digitální fotogrammetrické stanice - automatizace a dávkové (hromadné) zpracování - velké objemy dat (desítky, stovky snímků ..) - průběžná kontrola kvality - úpravy výsledných dat - maskování, mozaikování Výstupy - digitální ortofoto (rastr, 2D) - DMT (vektor, 3D)  ne vždy!! - programové aplikace nad ortofotem - IS (dle požadavků) UK PřF ZTI – fotogrammetrie

22 Kde mohu ovlivnit přesnost ??
1. požadavky zákazníka (realizmus!!) 2. příprava projektu + práce v terénu a. snímkový let - velikost území  měřítko snímku, počet snímků … b. vlícovací body - počet, přesnost určení … c. DMT, PVO - odkud? jak?  přesnost; metoda 3. zpracování projektu a. digitalizace snímků  rozlišení b. DMT  podrobnost, kontrola c. zpracování  preciznost + úpravy výsledku UK PřF ZTI – fotogrammetrie

23 Přesnost Co nejvíce ovlivňuje, jak ??
   DMT - nevhodný  polohové deformace ortofota  viz jednosnímková FM   PVO - málo přesné  polohové deformace ortofota  nejvíce u krajů snímků!  snímek - malé měřítko, špatné rozlišení, špatná obrazová kvalita  menší přesnost výstupu  horší kvalita (ostrost, čitelnost …) Pozn.: při mapování do ML - často 1 ML = 1 snímek, pak ideálně střed ML = střed snímku  kvalita    UK PřF ZTI – fotogrammetrie

24 obr.: nepřesnosti ortofota vlivem špatného DMT (stav 2006)

25 obr.: nová verze (stav 2012ú) – již opraveno

26 obr.: problémy s maskováním ortofota (stav 2006)

27 obr.: problémy s maskováním ortofota – již opraveno (stav 2012)

28 7.4 Systémy, využití Digitální fotogrammetrické stanice (DPW)
PhoTopoL Atlas TopoL + Atlas (CZ) ImageStation Z/I Imaging (USA) Digitální ortofoto + a - + přesnost; univerzálnost použití - požadavky na vstupní data; složitá technologie Využití - IS - obrazová informace  periodické aktualizace - podklad pro projekty  např. liniové stavby - správa  např. MZE (programy EU - bonita) .. UK PřF ZTI – fotogrammetrie

29 obr.: digitální fotogrammetrické stanice

30 7.5 Dodavatelé digitálního ortofota
Kde ortofoto koupím, dostanu ?? - zpracovatelé  fotogrammetrické firmy Geodis (Brno), Georeal (Plzeň) …  další organizace - správy NP, Lesprojekt … - uživatelé - státní správa a organizace ČÚZK - celá republika - ortofoto 1: MZE - celá rep. - sledování bonity pozemků Krajské + městské úřady - GIS - další zdroje - ostatní organizace, podniky …... UK PřF ZTI – fotogrammetrie

31 Dodavatelé digitálního ortofota
Státní organizace - příklad Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) bar. ortofoto 1 : rozlišení 0,5 m rozlišení 0,25 m 150,- Kč / 1 ML .. dig. web stav ČUZK - prezentace UK PřF ZTI – fotogrammetrie

32 obr.: ceník ČUZK

33

34 obr.: ortofoto z historických snímků na portálu ,,cenia,, - stav 1953-4

35 Shrnutí Digitální ortofoto univerzálnost, přesnost, vstupní data ….
UK PřF ZTI – fotogrammetrie

36 Příští přednáška Průseková metoda Stereofotogrammetrie
UK PřF ZTI – fotogrammetrie


Stáhnout ppt "Získávání topografické informace"

Podobné prezentace


Reklamy Google