Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití výškových dat. Úkol Zjistěte retenční kapacitu navrhovaných nádrží. Co potřebujeme? Výškový model.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití výškových dat. Úkol Zjistěte retenční kapacitu navrhovaných nádrží. Co potřebujeme? Výškový model."— Transkript prezentace:

1 Využití výškových dat

2

3 Úkol Zjistěte retenční kapacitu navrhovaných nádrží. Co potřebujeme? Výškový model

4 Topografie terénu Digitální model reliéfu ◦ průběh topografické plochy georeliéfu v digitální podobě, který nezhrnuje přírodní ani antropogenní pokryv

5 Digitální model povrchu ◦ je tvořen Digitálním modelem reliéfu, který je doplněn o přírodní i antropogenní pokryv (například stromy, budovy, mosty apod.). Digitální model povrchu bývá výsledkem automatizovaných metod vyhodnocování výšek fotogrammetrie, LIDAR. Používá se v případě modelování krajiny, modelování měst, při vizualizacích, analýzách viditelností apod.

6 Digitální model terénu (DMT) ◦ digitální model terénu není ekvivalentní anglickému pojmu Digital terrain model (ten odpovídá českému pojmu digitální model reliéfu). Pojem digitální model terénu je používán jako obecný pojem zahrnující různé reprezentace a koncepce reliéfů a povrchů ◦ digitální model terénu je množinou reprezentativních bodů, linií a ploch, uloženou v paměti počítače a algoritmus pro interpolaci nových bodů dané planimetrické pozice, nebo pro odvození jiných informací (např. sklon svahu, apod.). (Rapant 2006)

7 Základní konstruční prvky pro DMT Body – základní kostra DMT ◦ Body nesoucí pouze údaj o nadmořské výšce reliéfu (povrchu) v daném bodě. Základní skelet modelu. ◦ Body nesoucí vedle informace o výšce ještě další informaci o vlastním průběhu reliéfu v tomto bodě:  vrcholky kopců  nejnižší body údolí  sedlové body  body odtoku z povodí  kontrolní body, které se používají pro kontrolu vytvořeného DMT

8 Základní konstruční prvky pro DMT Linie ◦ zpřesňují popis terénních nespojitostí ◦ Popisují průběh terénu  Vrstevnice  Náhlé změny průběhu terénu (hrany)  Lomové linie – hrany útesů, lomů, propastí ◦ Strukturní linie – nutné zachovat  Údolnice  Spádnice  Hřbetnice

9 Základní konstruční prvky pro DMT Plochy ◦ Jezera (konstantní výška) ◦ Oblasti bez výškové informace ◦ Hranice oblasti

10 Zjištění výšky Tachymetrie Nivelace

11 Fotogrametrie Využívá leteckých snímků, zpracování prostřednictvím stereoskopického vjemu operátora. Přesnost – 0,2 – 1,5m.

12 DPZ Speciálně nasnímané satelitní snímky, případně radarová data. Využití zejména pro rozsáhlá území (státy, kontinenty). Přesnost většinou v jednotkách metrů, ale může být i vyšší (InSAR – centimetry – využití pro sledování poklesů půdy, eroze apod.)

13 Digitalizace analogových map výběrová (asistovaná) komplexní (automatická)

14 LIDAR Letecké laserové skenování (LIDAR – Light Detection and Raging)

15 Reprezentace DMR a DSM GRID – rastr buněk reprezentujících nadmořskou výšku (anglický ekvivalent DEM) TIN (triangulated irregular network) ◦ Datový 3D model ◦ Nepravidelná síť trojúhelníků

16 Zobrazování DMR Stínování Barevná hypsometrie ◦ vykrývání pruhů ohraničených zvolenými vrstevnicemi podle vhodné barevné stupnice ◦ Intervaly hraničních vrstevnic nejsou stejné, závisejí na měřítku, účelu mapy a hlavně na výškové členitosti zobrazovaného území

17 Cvičení Vyzkoušejte si vytvoření DMT modelu ve formě TIN i GRID (data převzata z VŠB – TÚ Ostrava, Geoinformační technologie) Analyzujte viditelnost z navrhované hráze nádrže (ArcToolbox/3D Analyst Tool/Raster Surface/Viewshed) Zjistěte kapacitu nádrže ( ArcToolbox/3D Analyst Tool/Raster Surface/Cut/Fill)


Stáhnout ppt "Využití výškových dat. Úkol Zjistěte retenční kapacitu navrhovaných nádrží. Co potřebujeme? Výškový model."

Podobné prezentace


Reklamy Google