Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití výškových dat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití výškových dat."— Transkript prezentace:

1 Využití výškových dat

2

3 Úkol Zjistěte retenční kapacitu navrhovaných nádrží. Co potřebujeme?
Výškový model

4 Topografie terénu Digitální model reliéfu
průběh topografické plochy georeliéfu v digitální podobě, který nezhrnuje přírodní ani antropogenní pokryv

5 Digitální model povrchu
 je tvořen Digitálním modelem reliéfu, který je doplněn o přírodní i antropogenní pokryv (například stromy, budovy, mosty apod.). Digitální model povrchu bývá výsledkem automatizovaných metod vyhodnocování výšek fotogrammetrie, LIDAR. Používá se v případě modelování krajiny, modelování měst, při vizualizacích, analýzách viditelností apod.

6 Digitální model terénu (DMT)
digitální model terénu není ekvivalentní anglickému pojmu Digital terrain model (ten odpovídá českému pojmu digitální model reliéfu). Pojem digitální model terénu je používán jako obecný pojem zahrnující různé reprezentace a koncepce reliéfů a povrchů digitální model terénu je množinou reprezentativních bodů, linií a ploch, uloženou v paměti počítače a algoritmus pro interpolaci nových bodů dané planimetrické pozice, nebo pro odvození jiných informací (např. sklon svahu, apod.). (Rapant 2006)

7 Základní konstruční prvky pro DMT
Body – základní kostra DMT Body nesoucí pouze údaj o nadmořské výšce reliéfu (povrchu) v daném bodě. Základní skelet modelu. Body nesoucí vedle informace o výšce ještě další informaci o vlastním průběhu reliéfu v tomto bodě: vrcholky kopců nejnižší body údolí sedlové body body odtoku z povodí kontrolní body, které se používají pro kontrolu vytvořeného DMT

8 Základní konstruční prvky pro DMT
Linie zpřesňují popis terénních nespojitostí Popisují průběh terénu Vrstevnice Náhlé změny průběhu terénu (hrany) Lomové linie – hrany útesů, lomů, propastí Strukturní linie – nutné zachovat Údolnice Spádnice Hřbetnice

9 Základní konstruční prvky pro DMT
Plochy Jezera (konstantní výška) Oblasti bez výškové informace Hranice oblasti

10 Zjištění výšky Tachymetrie Nivelace

11 Fotogrametrie Využívá leteckých snímků, zpracování prostřednictvím stereoskopického vjemu operátora. Přesnost – 0,2 – 1,5m.

12 DPZ Speciálně nasnímané satelitní snímky, případně radarová data.
Využití zejména pro rozsáhlá území (státy, kontinenty). Přesnost většinou v jednotkách metrů, ale může být i vyšší (InSAR – centimetry – využití pro sledování poklesů půdy, eroze apod.)

13 Digitalizace analogových map
výběrová (asistovaná) komplexní (automatická)

14 LIDAR Letecké laserové skenování (LIDAR – Light Detection and Raging)

15 Reprezentace DMR a DSM GRID – rastr buněk reprezentujících nadmořskou výšku (anglický ekvivalent DEM) TIN (triangulated irregular network) Datový 3D model Nepravidelná síť trojúhelníků

16 Zobrazování DMR Stínování Barevná hypsometrie
vykrývání pruhů ohraničených zvolenými vrstevnicemi podle vhodné barevné stupnice Intervaly hraničních vrstevnic nejsou stejné, závisejí na měřítku, účelu mapy a hlavně na výškové členitosti zobrazovaného území

17 Cvičení Vyzkoušejte si vytvoření DMT modelu ve formě TIN i GRID (data převzata z VŠB – TÚ Ostrava, Geoinformační technologie) Analyzujte viditelnost z navrhované hráze nádrže (ArcToolbox/3D Analyst Tool/Raster Surface/Viewshed) Zjistěte kapacitu nádrže ( ArcToolbox/3D Analyst Tool/Raster Surface/Cut/Fill)


Stáhnout ppt "Využití výškových dat."

Podobné prezentace


Reklamy Google