Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DÚ I.1 Analýza podílu plošných a difúzních zdrojů na celkovém znečištění vod VÚV T.G.M, v.v.i, pobočka Ostrava, 1. 6.20 10 Ing. Martin Durčák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DÚ I.1 Analýza podílu plošných a difúzních zdrojů na celkovém znečištění vod VÚV T.G.M, v.v.i, pobočka Ostrava, 1. 6.20 10 Ing. Martin Durčák."— Transkript prezentace:

1 DÚ I.1 Analýza podílu plošných a difúzních zdrojů na celkovém znečištění vod VÚV T.G.M, v.v.i, pobočka Ostrava, 1. 6.20 10 Ing. Martin Durčák

2 Bilanční posouzení podílu nebodových zdrojů znečištění na zjištěných látkových odtocích z dílčích povodí útvarů povrchových vod nebo skupin vodních útvarů zájmového území pro ukazatele ze skupiny nutrientů (celkový dusík, celkový fosfor), odvození potenciálního vlivu bodových a nebodových zdrojů na hodnocení jakosti vody pro vybrané lokality na základě sledované závislosti naměřených koncentrací vybraných parametrů jakosti vody na aktuálním průtoku, pro hlavní bilanční povodí zájmového území provedení expertního odhadu podílu vnosu vybraných znečišťujících látek, především ze skupiny prioritních látek pocházejících z nebodových zdrojů znečištění, Cíle úkolu v roce 2010

3 identifikace rizikových oblastí (dílčích povodí vodních útvarů) z hlediska jejich potenciálu k vybraným druhům nebodového znečištění se zaměřením na evidované ekologické zátěže životního prostředí, povrchové smyvy ze zemědělsky obhospodařovaných pozemků a urbanizovaných území, celkové posouzení relevantnosti sledovaných chemických ukazatelů v rámci programů monitoringu jakosti povrchových vod v povodí Odry, pro relevantní ukazatele jakosti povrchových vod provedení expertního odhadu identifikace jejich předpokládané vazby na nebodové zdroje znečištění. Cíle úkolu v roce 2010 - pokračování

4 databáze o krajinném pokryvu (využití území) projektu CORINE 2006 databáze kontaminovaných míst, výsledky sledování programů monitoringu jakosti povrchových vod v roce 2007 a 2008 informace z evidence odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích vedené v rámci informačního systému veřejné správy pro území ve správě státních podniků Povodí Odry, Povodí Labe a Povodí Ohře Hlavní používané podklady

5 Dosavadní průběh řešení V únoru 2010 provedena změna řešitele dílčího úkolu, doplňování a aktualizace již shromážděných podkladů a zdrojových databází nutných k řešení dílčího úkolu. probíhala kontrola jejich úplnosti a míry použitelnosti pro daný účel, zpracování užšího výběru informací z pokladových dat týkající se zájmového území, identifikace rizikových oblasti (dílčích povodí vodních útvarů) z hlediska jejich potenciálu k vybraným druhům plošného a difúzního znečištění se zaměřením na evidované ekologické zátěže životního prostředí, povrchové smyvy ze zemědělsky obhospodařovaných pozemků a urbanizovaných území, posouzení relevantnosti sledovaných chemických ukazatelů v rámci programů monitoringu jakosti povrchových vod v povodí Odry především ve vztahu k výskytu výsledků pod mezí stanovitelnosti použitých analytických metod, bylo započato s výpočtem bilančního posouzení podílu nebodových zdrojů znečištění na látkových odtocích z dílčích povodí vodních útvarů nebo skupin vodních útvarů zájmového území pro ukazatele celkový dusík, celkový fosfor.

6 Ukázka předběžných výsledků Aktuální podíl orné půdy v dílčích povodí VÚ (moravskoslezská část zájmového území)

7 Aktuální podíl orné půdy v dílčích povodí VÚ (česká část zájmového území)

8 Aktuální podíl urbanizovaných ploch v dílčích povodí VÚ (moravskoslezská část zájmového území)

9 Aktuální podíl urbanizovaných ploch v dílčích povodí VÚ (česká část zájmového území)

10 Výskyt zátěží životního prostředí se středním a vyšším rizikem v dílčích povodí VÚ (moravskoslezská část zájmového území)

11 Výskyt zátěží životního prostředí se středním a vyšším rizikem v dílčích povodí VÚ (česká část zájmového území)

12 Práce pro II. pololetí Dokončení bilančního posouzení podílu nebodových zdrojů znečištění na měřených látkových odtocích z dílčích povodí vodních útvarů zájmového území pro ukazatele celkový dusík a celkový fosfor, pro hlavní bilanční povodí zájmového území provedení expertního odhadu podílu vnosu vybraných znečišťujících látek, především ze skupiny prioritních látek pocházejících z nebodových zdrojů znečištění, na základě závislosti naměřených koncentrací vybraných parametrů jakosti vody na aktuálním průtoku odvození potenciálního vlivu bodových a nebodových zdrojů na hodnocení jakosti vody ve vybraných sledovaných profilech, zpracování závěrečné syntetizující zprávy shrnující výsledky zjištěné v rámci prací na tomto dílčím úkole v průběhu celého trvaní projektu.

13 Děkuji za pozornost Ing. Martin Durčák martin_durcak@vuv.cz


Stáhnout ppt "DÚ I.1 Analýza podílu plošných a difúzních zdrojů na celkovém znečištění vod VÚV T.G.M, v.v.i, pobočka Ostrava, 1. 6.20 10 Ing. Martin Durčák."

Podobné prezentace


Reklamy Google