Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POVODŇOVÉ PLÁNY Ing. Jiří Baloun

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POVODŇOVÉ PLÁNY Ing. Jiří Baloun"— Transkript prezentace:

1 POVODŇOVÉ PLÁNY Ing. Jiří Baloun
KONFERENCE Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj - Vltava POVODŇOVÉ PLÁNY Ing. Jiří Baloun

2 Povodňové plány Povodňový plán České republiky
(§ 71, zákona č. 254/2001 Sb.) Povodňový plán České republiky Povodňové plány správních obvodů krajů Povodňové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností Povodňové plány obcí Povodňové plány jednotlivých nemovitostí

3 Povodňové plány TNV Srpen 2006

4 Obsah povodňového plánu
Věcná část Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně Organizační část formálním sdělením úkonem podle Části čtvrté SŘ Grafická část Přílohy

5 Obsah povodňového plánu
Věcná část Charakteristika zájmového území: hydrologické údaje, odtokové poměry, analýza časových možností Charakteristika ohrožených objektů Druh a rozsah ohrožení Opatření k ochraně před povodněmi: povodňové prohlídky předpovědní povodňová služba hlásná povodňová služba

6

7 Obsah povodňového plánu
Věcná část Charakteristika zájmového území: hydrologické údaje, odtokové poměry, analýza časových možností Charakteristika ohrožených objektů Druh a rozsah ohrožení Opatření k ochraně před povodněmi: povodňové prohlídky předpovědní povodňová služba hlásná povodňová služba

8

9

10

11

12

13 ČESKÝ HYDROMETEOROROLOGICKÝ ÚSTAV
prosinec 2012

14 Prezentace aktuálních vodních stavů, průtoků
a srážkových úhrnů ČHMÚ portál SIVS ČHMÚ HPPS ČHMÚ vodohospodářský informační portál Povodí Labe s.p. Povodí Vltavy s.p. Povodí Ohře s.p. Povodí Moravy s.p. Povodí Odry s.p.

15 Obsah povodňového plánu
Věcná část Charakteristika zájmového území: hydrologické údaje, odtokové poměry, analýza časových možností Charakteristika ohrožených objektů Druh a rozsah ohrožení Opatření k ochraně před povodněmi: povodňové prohlídky předpovědní povodňová služba – napojení hlásná povodňová služba Stupně povodňové aktivity

16 Obsah povodňového plánu
Organizační část Povodňové komise: jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi Rozpis úkolů pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi Organizace vlastní hlásné služby a hlídkové služby Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků Způsob vyhlašování SPA a varovná opatření Způsob vyžádání pomoci, schéma toku informací

17 Obsah povodňového plánu
Grafická část Mapa se zákresem: záplavových území Q5, Q20 a Q100 kritických profilů a vodních děl hlásných profilů a pomocných vodočtů

18

19 Náležitosti návrhu záplavového území
Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb. Náležitosti návrhu záplavového území Standardní hydrologické údaje ČHMÚ Záplavové čáry Q5, Q20 a Q100 Aktivní zóna ZÚ při Q100 Psaný podélný profil pro Q5, Q20 a Q100 ZÚ nejvyšší zaznamenané povodně

20

21 Obsah povodňového plánu
Grafická část Mapa se zákresem: záplavových území Q5, Q20 a Q100 kritických profilů a vodních děl hlásných profilů a pomocných vodočtů Jednoduché technické plány ohrožených objektů Přehled dopravních omezení, evakuačních tras, míst soustředění evakuovaných obyvatel Měrné křivky průtoků

22 Obsah povodňového plánu
Přílohy Povodňové plány nižších úrovní Povodňová kniha

23

24 Obsah povodňového plánu
Přílohy Povodňové plány nižších úrovní Povodňová kniha Tiskopisy a formuláře

25 Povodňová komise obce _____________________________
Vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity podle §78 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů Povodňová komise obce ______________________ vzhledem k  dosažení rozhodných limitů ve sledovaných profilech a s ohledem na aktuální vývoj povodňové situace vyhlašuje dnes, tj. __. __. ____ v __ : __ na vodním toku _____________ v celém svém správním obvodu 3. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení. O vyhlášení tohoto 3. stupně povodňové aktivity budou informovány subjekty uvedené v povodňovém plánu obce a vyšší povodňový orgán. V _______________________ dne __. __. ____ v __ : __ …………………………………. předseda povodňové komise obce __________________

26 Obsah povodňového plánu
Přílohy Povodňové plány nižších úrovní Povodňová kniha Tiskopisy a formuláře

27 Digitální povodňové plány
POVIS - Povodňový informační systém

28 Ing. Jiří Baloun, Povodí Vltavy, státní podnik – jiri.baloun@pvl.cz
Děkuji za pozornost Ing. Jiří Baloun, Povodí Vltavy, státní podnik –


Stáhnout ppt "POVODŇOVÉ PLÁNY Ing. Jiří Baloun"

Podobné prezentace


Reklamy Google