Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POVODŇOVÉ PLÁNY Ing. Jiří Baloun KONFERENCE Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj - Vltava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POVODŇOVÉ PLÁNY Ing. Jiří Baloun KONFERENCE Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj - Vltava."— Transkript prezentace:

1 POVODŇOVÉ PLÁNY Ing. Jiří Baloun KONFERENCE Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj - Vltava

2 Povodňové plány (§ 71, zákona č. 254/2001 Sb.) Povodňový plán České republiky Povodňové plány správních obvodů krajů Povodňové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností Povodňové plány obcí Povodňové plány jednotlivých nemovitostí

3 Povodňové plány TNV 75 2931 Srpen 2006

4 Obsah povodňového plánu Věcná část Organizační část Grafická část Přílohy Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně formálním sdělením úkonem podle Části čtvrté SŘ

5 Obsah povodňového plánu Věcná část Charakteristika zájmového území: hydrologické údaje, odtokové poměry, analýza časových možností Charakteristika ohrožených objektů Druh a rozsah ohrožení Opatření k ochraně před povodněmi: povodňové prohlídky předpovědní povodňová služba hlásná povodňová služba

6

7 Obsah povodňového plánu Věcná část Charakteristika zájmového území: hydrologické údaje, odtokové poměry, analýza časových možností Charakteristika ohrožených objektů Druh a rozsah ohrožení Opatření k ochraně před povodněmi: povodňové prohlídky předpovědní povodňová služba hlásná povodňová služba

8

9

10

11

12

13 ČESKÝ HYDROMETEOROROLOGICKÝ ÚSTAV prosinec 2012 http://hydro.chmi.cz/hpps/

14 ČHMÚ portál http://www.chmi.cz/ SIVS ČHMÚ http://pocasi.chmi.cz/ HPPS ČHMÚ http://hydro.chmi.cz/hpps/ vodohospodářský informační portál http://www.voda.gov.cz/ Povodí Labe s.p. http://www.pla.cz/portal/sap/ Povodí Vltavy s.p. http://www.pvl.cz/portal/sap/ Povodí Ohře s.p. http://www.poh.cz/portal/sap/ Povodí Moravy s.p. http://www.pmo.cz/portal/sap/ Povodí Odry s.p. http://www.pod.cz/portal/sap/ Prezentace aktuálních vodních stavů, průtoků a srážkových úhrnů

15 Obsah povodňového plánu Věcná část Charakteristika zájmového území: hydrologické údaje, odtokové poměry, analýza časových možností Charakteristika ohrožených objektů Druh a rozsah ohrožení Opatření k ochraně před povodněmi: povodňové prohlídky předpovědní povodňová služba – napojení hlásná povodňová služba Stupně povodňové aktivity

16 Obsah povodňového plánu Organizační část Povodňové komise: jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi Rozpis úkolů pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi Organizace vlastní hlásné služby a hlídkové služby Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků Způsob vyhlašování SPA a varovná opatření Způsob vyžádání pomoci, schéma toku informací

17 Obsah povodňového plánu Grafická část Mapa se zákresem: záplavových území Q 5, Q 20 a Q 100 kritických profilů a vodních děl hlásných profilů a pomocných vodočtů

18

19 Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb. Náležitosti návrhu záplavového území Standardní hydrologické údaje ČHMÚ Záplavové čáry Q 5, Q 20 a Q 100 Aktivní zóna ZÚ při Q 100 Psaný podélný profil pro Q 5, Q 20 a Q 100 ZÚ nejvyšší zaznamenané povodně

20

21 Obsah povodňového plánu Grafická část Mapa se zákresem: záplavových území Q 5, Q 20 a Q 100 kritických profilů a vodních děl hlásných profilů a pomocných vodočtů Jednoduché technické plány ohrožených objektů Přehled dopravních omezení, evakuačních tras, míst soustředění evakuovaných obyvatel Měrné křivky průtoků

22 Obsah povodňového plánuPřílohy Povodňové plány nižších úrovní Povodňová kniha

23

24 Obsah povodňového plánuPřílohy Povodňové plány nižších úrovní Povodňová kniha Tiskopisy a formuláře

25 Povodňová komise obce _____________________________ Vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity podle §78 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů Povodňová komise obce ______________________ vzhledem k dosažení rozhodných limitů ve sledovaných profilech a s ohledem na aktuální vývoj povodňové situace vyhlašuje dnes, tj. __. __. ____ v __ : __ na vodním toku _____________ v celém svém správním obvodu 3. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení. O vyhlášení tohoto 3. stupně povodňové aktivity budou informovány subjekty uvedené v povodňovém plánu obce a vyšší povodňový orgán. V _______________________ dne __. __. ____ v __ : __ …………………………………. předseda povodňové komise předseda povodňové komise obce __________________ obce __________________

26 Obsah povodňového plánuPřílohy Povodňové plány nižších úrovní Povodňová kniha Tiskopisy a formuláře

27 Digitální povodňové plány POVIS - Povodňový informační systém www.povis.cz

28 Děkuji za pozornost Ing. Jiří Baloun, Povodí Vltavy, státní podnik – jiri.baloun@pvl.cz Ing. Jiří Baloun, Povodí Vltavy, státní podnik – jiri.baloun@pvl.cz


Stáhnout ppt "POVODŇOVÉ PLÁNY Ing. Jiří Baloun KONFERENCE Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj - Vltava."

Podobné prezentace


Reklamy Google