Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hydrologická předpovědní služba v rámci CPP/RPP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hydrologická předpovědní služba v rámci CPP/RPP"— Transkript prezentace:

1 Hydrologická předpovědní služba v rámci CPP/RPP
Výstupy hydrologické předpovědní služby Hydrologické předpovědí a hydrologické informační zprávy HPPS

2 Současné hydrologické předpovědi a výstražné informace
v období „mimo povodeň“ Na CPP/RPP - předpovědní grafy (modelová předpověď vodních stavů) pro vybrané profily – vystavované na internetu Na CPP – jednodenní textová hydrologická předpověď pro povodí v poli působnosti OHP-CPP (k internímu použití) Na CPP – víkendová hydrologická předpověď (jen v pátek) – pro ministerstvo v případě hrozící „povodně“ Na CPP Výstraha HPPS (PVI nebo IVEJ v rámci SIVS na povodňové jevy - skupina VII.) – internet (SIVS/HPPS), SMS, mail… v období „povodně“ Na CPP – hydrologická informační zpráva HPPS (HIZ), speciální zprávy pro úřady (ministerstvo, vláda ,KŠ…) – internet (SIVS/HPPS), SMS, mail… Na RPP – něco podobného?! – komu, jak?

3 Nové hydrologické výstupy
Motivace: poskytovat pravidelné hydrologické informace a předpovědi vnitřním a vnějším uživatelům včetně veřejnosti, sjednotit výstupy hydrologických pracovišť ČHMÚ po vzoru meteorologických (v období „mimo povodeň“ a v období „povodně“), zlepšit průtok informací mezi jednotlivými předpovědními pracovišti ČHMÚ CPP -> RPP(OMP –> OHP), zejména s ohledem na zajištění výstražné služby SIVS a HPPS, zkvalitnit a rozšířit HPPS a SIVS ČHMÚ, zjednodušit a zprůhlednit distribuci hydrologických informací a předpovědí uvnitř ČHMÚ a směrem k vnějším uživatelům, upevnit postavení předpovědních hydrologů a prezentovat jejich práci a výstupy Pozn.: Tlak z veřejnosti, média, konkurenční prostředí (podniky Povodí)

4 Nové hydrologické výstupy
Hydrologické předpovědi - regionální (HRP) - celorepubliková (HP) Hydrologické informační zprávy HPPS - regionální (HRIZ) - celorepubliková (HIZ)

5 Sestavování a vydávání hydrologické informační zprávy HPPS - HIZ (bulletin WOCZ70 OPIN)
nepravidelně vydávaná hydrologická informace v rámci HPPS ČHMÚ vydává se v období výskytu povodně tj. v období po vydání výstrahy HPPS (a to v průběhu její platnosti, či po skončení platnosti, přetrvávají-li SPA) může být vydána v případech, kdy je třeba upozornit na závažnou událost či podmínku ovlivňující možnost vzniku či vývoje povodně vytváří ji hydrolog ve službě na CPP pomocí enGINe? je automaticky zasílána na operační středisko GŘ HZS, odkud je dále distribuována. územní platnost je specifikována na základě administrativních jednotek ČR (kraje,okresy) tato informace v žádném případě nesmí suplovat či být zaměňována s výstražnými informacemi SIVS

6 Rastr hydrologické informační zprávy - HIZ
1 WOCZ70 OPIN DDhhmm (UTC) CCA 2 INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ 3 Číslo: HIZ_CPP_YY/RR COR 4 Vydaná: (celé jméno dne v týdnu), DD.MM.RRRR, hh.mm (SEČ/SELČ) (hh.mm UTC) 51) Pro kraje: celé jméno kraje 1 (dvoumístné zkratky okresů), celé jméno kraje 2 (dvoumístné zkratky okresů), celé jméno kraje 3 (dvoumístné zkratky okresů), …všechny kraje ČR 62) Meteorologická situace a vývoj: 7 Hydrologická situace: 8 Profily s dosaženým SPA k (celé jméno dne v týdnu, DD.MM.RRRR, hh.mm hod.): 9 Předpokládaný vývoj: 103) Předpokládaný čas vydání další zprávy: 11 Vydalo: ČHMÚ, KOMO-PRAHA/ jméno hydrologa

7 Sestavování a vydávání hydrologických regionálních informačních zpráv HRIZ (bulletin WOCZ70 RPXX)
informační zprávy se týkají oblastí (povodí) v poli hydrologické působnosti jednotlivých RPP (CPP). vytváří je hydrolog ve službě (pověřený a proškolený meteorolog) na jednotlivých RPP a CPP pomocí enGINe se vydávají v období výskytu povodně tj. v období po vydání výstrahy HPPS (a to v průběhu její platnosti či po skončení platnosti, přetrvávají-li na území v působnosti RPP alespoň 2. SPA) může být vydána před vydáním výstrahy HPPS jen v  případě, pokud nejsou splněna kritéria pro vydání výstrahy HPPS (předpoklad 1 až 2 1.SPA v jednom povodí) rozhodnutí o vydání je v kompetenci hydrologa ve službě RPP (CPP) jsou distribuovány uživatelům na základě dohod, mimo distribuční kanály IZS. tato informace v žádném případě nesmí suplovat či být zaměňována s výstražnými informacemi SIVS

8 Sestavování a vydávání hydrologických regionálních předpovědí – HRP (bulletin FXCZ60 RPXX)
HRP se vydává v období mimo povodeň, resp. v době, kdy není v platnosti výstraha HPPS, HIZ, či HRIZ pro dané RPP s platnosti na dnes odpoledne, noc na zítřek a zítřek HRP se týkají oblastí (povodí) v poli hydrologické působnosti jednotlivých RPP (CPP) HRP vytváří hydrolog ve službě na jednotlivých RPP a CPP formou bulletinu. HRP obsahuje 3 části: a) Aktuální hydrologická situace na základě aktuálního stavu a měření hydrometeorologických prvků nebo na základě informací o manipulaci na vodních dílech. b) Informace o předpokládaném vývoji na vodních tocích c) Limitní hodnoty srážek pro dosažení 1.SPA, resp. 2.SPA* stanovených na základě subjektivního odhadu hydrologa nebo výsledků z hydrologického modelu. Limitní hodnoty slouží jako podklad pro meteorologa – při jejich dosažení věnuje zvýšenou pozornost vývoji na tocích v dané oblasti, případně kontaktuje hydrologa.

9 Sestavování a vydávání celorepublikové hydrologické předpovědi – HP (bulletinu FXCZ60 OPIN)
HP se vydává v období mimo povodeň, resp. v době, kdy není v platnosti výstraha HPPS, či HIZ HPPS, vždy nejpozději do SEČ (resp. SELČ) s platnosti na dnes odpoledne, noc na zítřek a zítřek HP vytváří hydrolog ve službě CPP-OHP formou bulletinu v prostředí WBULLE a má celorepublikový charakter. Obsah HP je shodný s HRP

10 Rastr regionální hydrologické předpovědi – HRP
FXCZ60 RPXX dd1100 DD.MM.RRRR SELČ (SEČ) Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v povodí <název povodí> na dnes odpoledne, noc na zítřek a zítřek Situace: Předpokládaný vývoj: Limitní srážky pro dosažení SPA: == ČHMÚ, název pracoviště/zkratka hydrologa ==

11 Doplňující informace:
během období vydávání (platnosti) HIZ/HRIZ se nepřipravují (nevydávají) HP a HRP (FXCZ60). Obnovení pravidelného režimu vydávání těchto předpovědí by měl být vždy avizován v části HIZ: „Předpokládaný čas vydání další zprávy:“ každý den musí být pro příslušnou územní působnost RPP v platnosti HRIZ nebo HRP. Totéž platí i pro HIZ a HP. Je na rozhodnutí hydrologa CPP po konzultaci s hydrology na RPP, co bude vydáno v průběhu povodně, kdy dochází k upřesnění výstrahy HPPS, se doporučuje HRIZ vydat až po vydání upřesňující výstrahy HPPS, a to po konzultaci hydrologů RPP-CPP v případě vydání HP bulletin musí obsahovat i informace z RPP, ve kterém se vyskytují „povodně“ v případě vydání HIZ zpráva musí obsahovat i informace z RPP, které jsou „mimo povodeň“

12 Distribuce Distribuci HIZ a HP (formou bulletinů) na všech úrovních zajišťuje primárně SOIT. Distribuce HRIZ a HRP probíhá pouze na úrovni regionálních odběratelů (státní podniky Povodí, Krajské úřady, Krajské povodňové komise, Krajské krizové štáby, OÚ ORP) Distribuční seznamy spravuje SOIT, seznamy jsou aktualizovány na základě písemných požadavků vedoucích RPP nebo vedoucího CPP-OHP Doporučuje se, aby vnější příjemci HRP (FXCZ60) zároveň dostávali i HRIZ (WOCZ70)

13 Vystavení na internetu/intranetu
Možné varianty: a) vše zveřejňovat na internetu b) na internetu HIZ/HRIZ, na intranetu HP/HRP c) na internetu HIZ, ostatní na intranetu Pozn.: číslování HIZ a HRIZ bude od začátku kalendářního roku vytvořit archiv na internetu zvlášť pro HIZ resp. HRIZ vždy bude dostupná nejaktuálnější HP resp. HIZ (ta poslední), předešlé HIZ budou k dispozici z archivu, totéž platí pro HRP, resp. HRIZ nově vydaná HIZ/HRIZ (druhá, třetí … během jedné povodňové epizody) vždy nahradí posledně vydanou, která se automaticky přesune do archivu posledně vydaná HIZ/HRIZ (během jedné povodňové epizody) bude vystavena tak dlouho, dokud nebude vydaná nová HP/HRP

14 Vystavení na internetu/intranetu

15 Vystavení na internetu/intranetu

16 Vystavení na portálu ČHMÚ

17 Vystavení na portálu ČHMÚ


Stáhnout ppt "Hydrologická předpovědní služba v rámci CPP/RPP"

Podobné prezentace


Reklamy Google