Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průběh povodně 2. – 5. června 2013 Výrovka Ing. Jan Papež, prezident České protipovodňové asociace Soudní znalec specializace Ochrana před povodněmi mob:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průběh povodně 2. – 5. června 2013 Výrovka Ing. Jan Papež, prezident České protipovodňové asociace Soudní znalec specializace Ochrana před povodněmi mob:"— Transkript prezentace:

1 Průběh povodně 2. – 5. června 2013 Výrovka Ing. Jan Papež, prezident České protipovodňové asociace Soudní znalec specializace Ochrana před povodněmi mob: 602 415 448 janpapez@koordinace.cz www.povodne.cz 1

2 V období od 29. května do 5. června napršelo v Čechách v plošném průměru přes 100 mm, v některých oblastech až 180 mm. Nejvíce srážek bylo ve středních a jižních Čechách a v severních pohraničních horách. 2

3 Maximální 24 hodinové srážky od soboty 15 hod do neděle 15 hodin SELČ 3

4 4 „Vějířovité“ povodí např. Botič „Kmenové“ povodí např. Výrovka

5 5

6 6 Doubravčany B Plaňany A

7 Kulminační stavy a průtoky první vlny povodní 1. až 8. června 2013 TokStaniceKulminace denhodstavprůtokN-letostSPA VýrovkaPlaňany2.6.20454100>100ex Průměrný roční stav: 40[cm] N-leté průtoky: Q1Q1 Q5Q5 Q 10 Q 50 Q 100 Průměrný roční průtok: 0,980[m 3 s -1 ] 12,829,338,262,775,1 7

8 3 m Kulminace 4,54 m 1,54 m 3 SPA 2,5 m 20,2 m 3 /s

9 9 Grafy povodňových stavů a průtoků na Výrovce, profil Plaňany, (PLa, 2013)

10 10

11 11 Grafy povodňových stavů a průtoků na Výrovce, Plaňany (ČHMÚ, PLa) První povodňová vlna – 2.- 5.6. 2013

12 12 Rybník Strašík (Výrovka)

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 30

31 31

32 32

33 33 12.7.2013

34 Mlékovický rybník (Bečvárka) 8.7.2013

35 8.7.2013

36 8.7.2013

37 8.7.2013

38 30.7.2013

39 30.7.2013

40 30.7.2013

41 NEJVĚTŠÍM SPOJENCEM POVODNĚ JE VÍRA, ŽE POVODEŇ NEPŘIJDE

42 Co je to vlastně Povodňový plán ? • Zkušenosti vlastní,cizí, •Informace •Selský rozum •Odpovědnost vlastní, získané, (strach z povodně, špatné zkušenosti jiných na stejných funkcích)

43 Cíle Povodňového plánu: • Vědět komu pomoci •Vědět jak pomoci •Kdy varovat Z Povodňových plánů nemovitostí, počty osob, počty objektů a majetek v objektech, počty hospodářských zvířat Od Předpovědní a Hlásné povodňové služby (Hlídkové služby) Vyžádáním od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc

44 44 Více než 200.000 Povodňových plánů nemovitostí Reálná činnost při náhlé povodni se odehrává na úrovni Povodňové komise obce a vlastníků nemovitostí Struktura povodňových orgánů: stát, kraj, ORP, obec, vlastník nemovitosti

45 Nejdůležitějším úkolem povodňového orgánu obce je zabezpečit včasné a srozumitelné informace pro vlastníky nemovitostí.

46 První věc, kterou by měl starosta při povodních vědět je – kolik má lidí a domů v záplavovém území a jak se o ně postará, co pro ně může udělat, ale taky co nedokáže a co nedokáže nikdo –lidi to musí vědět.

47 47 • Česká republika jako jediná na světě má povodňové orgány jako samostatnou složku pro řízení ochrany před povodněmi a to od úrovně státu „Ústřední povodňová komise“ až po obec „Povodňová komise obce“ • Základy praktických činností ochrany před povodněmi jsou položeny na povodňové orgány obcí a vlastníky nemovitostí:  Povodňový plán obce  Povodňový plán vlastníka nemovitosti Legislativní rámce

48 48 Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ze dne 28. června 2001 § 71 Povodňové plány (4) Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad.

49 (5) Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání. (6) U povodňových plánů územních celků (odstavec 3) zpracovatelé každoročně prověřují jejich aktuálnost zpravidla před obdobím jarního tání a toto prověření dokladují. Ostatní povodňové plány (odstavec 4) zpracovatelé přezkoumávají při podstatných změnách podmínek, za nichž byly zpracovány. Pokud z přezkoumání vyplyne potřeba úpravy nebo doplnění povodňového plánu, učiní tak zpracovatelé neprodleně.

50 Uvedené informace mají změněny údaje

51

52

53 53 f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování, g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností, h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, zákon č. 254/2001 Sb. § 78 Povodňové orgány obcí odst. 3

54 54 Varování vlastníků nemovitostí Vodní zákon, č. 254/2001 Sb. § 78 Povodňové orgány obcí odst. 3 písm. f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování •Siréna - •Siréna - jednotný systém varování •Místní rozhlas, •Vzájemné informování obyvatel mezi sebou „dům od domu“, •Zprávy do mobilních telefonů SMS, •Tlampače, •Faxy, e-mail, •Telefony: mobilní, pevné, •Regionální rozhlas. vysílání, televizní vysílání apod. •SPOJKY

55 55 Předpovědní povodňové služba Činnost povodňového orgánu obce s rozšířenou působností Povodňová komise obce s rozšířenou působností informace musí být vždy včas předána, zkontrolováno převzetí a pochopení informace Předpověď ČHMÚ, správce toku, PKkraje, cestou HZS ČR Upozornění ČHMÚ správce toku, PKkraje, cestou HZS ČR Výstraha ČHMÚ správce toku, PKkraje, cestou HZS ČR e-mail, SMS, fax, telefonicky, spojka, sdělovací prostředky Obec Potvrzení převzetí zprávy Obec Fyzické osobyPrávnické osobyFyzické osobyPrávnické osobyFyzické osobyPrávnické osoby Fyzická osoba v zaměstnání, na dovolené, apod.

56

57 Kralupy nad Vltavou

58 58 Kralupy nad Vltavou povodeň srpen 2002 Normální pozorování Po zaplavení přístupů k mostům, náhradní pozorování ze železničníh o viaduktu

59 59 Návrh: :Pomocný hlásný profil kategorie „C“ č.10 Kralupy nad Vltavou „lávka pro pěší“ foto č.1 pozorování ze silničního mostu, po zatopení přístupových cest k silničnímu mostu se bude odečítat v prostoru „železničního viaduktu“

60

61

62

63

64 64 Foto č. 2 Foto č. 3

65

66


Stáhnout ppt "Průběh povodně 2. – 5. června 2013 Výrovka Ing. Jan Papež, prezident České protipovodňové asociace Soudní znalec specializace Ochrana před povodněmi mob:"

Podobné prezentace


Reklamy Google