Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 1 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA KANALIZAČNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 1 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA KANALIZAČNÍ."— Transkript prezentace:

1 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 1 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DUR

2 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 2 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací Financování projektu Závěr

3 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 3 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. OBJEDNATEL Obec Sibřina ZHOTOVITEL Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Koordinace projektu:Ing. Jan Cihlář  Pracovní tým: Ing. Mgr. Pavel Dvořák Ing. Andrea Mináriková  starosta:Ing. Petr Vítek PROVOZOVATEL Bude vybrán výběrovým řízením

4 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 4 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Kanalizace a vodovod v obci Sibřina Dokumentace pro územní rozhodnutí prosinec 2009 Dokumentace pro stavební povolení, Projekt kanalizačních přípojek, Zpracování žádosti o dotaci jaro 2010 Dokumentace pro výběr zhotovitele Realizační dokumentace Bude následovat

5 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 5 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací Financování projektu Závěr

6 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 6 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. •Kanalizace a vodovod •SIBŘINA

7 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 7 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. •Kanalizace a vodovod •STUPICE

8 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 8 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Kanalizační gravitační řady • celková délka cca 6,4 km • materiál PP • profily DN 200-300 • hloubka uložení cca. 2,0 m  Kanalizační výtlačné řady • celková délka cca 2,7 km • materiál PE • profily d 90-140 • náklady na provoz čerpadla  Domovní přípojky • celková délka cca 1,4 km • materiál PP • profil DN 150  Vodovodní řady • celková délka cca 8,2 km • materiál PE • profily d 90-180

9 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 9 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Samostatná stavba - tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodňovaného pozemku k zaústění do stokové sítě. Domovní přípojka není vodním dílem.  Vlastník domovní přípojky - je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.  Opravy a údržby domovních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

10 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 10 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

11 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 11 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací Financování projektu Závěr

12 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 12 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Všichni majitelé nemovitostí budou pozváni na veřejné jednání jehož náplní bude:  Seznámení s projektem kanalizace a vodovodu  Seznámení s projektem domovních přípojek  Představení dalšího postupu

13 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 13 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Každý majitel nemovitosti obdrží následující dokumenty:  Průvodní dopis  Situace s vlastní nemovitostí  Plná moc  Souhlas s vydáním územního rozhodnutí a vstupem na pozemky“, přes které bude kanalizační přípojka vedena

14 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 14 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Obchůzka zástupců projektanta a obce po jednotlivých nemovitostech (březen – duben 2010)  Zakreslení trasy kanalizační přípojky  Na základě tohoto zákresu bude možné identifikovat dotčené pozemky  Převzetí podepsaných smluv

15 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 15 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Plná moc:  Udělení „Plné moci“ obci pro zajištění projektové dokumentace přípojky a podání žádosti na stavebním úřadu.  Souhlas:  Podepsání „Souhlasu s vydáním územního rozhodnutí a vstupem na pozemky“, přes které bude kanalizační přípojka vedena stavebník

16 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 16 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací Financování projektu Závěr

17 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 17 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

18 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 18 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací Financování projektu Závěr

19 SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 19 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DISKUZE


Stáhnout ppt "SIBŘINA KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA Prezentace 10.11.2009 strana 1 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. KANALIZACE A VODOVOD V OBCI SIBŘINA KANALIZAČNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google