Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 1 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 1 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ."— Transkript prezentace:

1 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 1 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 1 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY ŘÍČANY

2 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 2 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 2 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací Pasportizace Závěr

3 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 3 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 3 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Všichni majitelé nemovitostí byli pozváni na dnešní veřejné jednání jehož náplní je:  Seznámení s projektem kanalizace  Seznámení s projektem kanalizačních přípojek  Představení dalšího postupu

4 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 4 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 4 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. OBJEDNATEL: Město Říčany ZHOTOVITEL PROJEKTU KANALIZACE: HYDROPROJEKT CZ, a.s.  Koordinace projektu přípojek:Ing. Mgr. Pavel Dvořák  Pracovní tým: Ing. Tomáš Grim Ing. Jana Řeháková  starosta:Mgr. Vladimír Kořen PROVOZOVATEL: 1. SČV, a.s. ZHOTOVITEL PROJEKTU KANALIZACE: Sdružení Říčany (PSVS, a.s., KVIS Pardubice, a.s.) ZHOTOVITEL PROJEKTU PŘÍPOJEK: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Stavbyvedoucí:Radek Němec

5 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 5 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 5 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Dostavba kanalizace Říčany Dokumentace pro stavební povolení – HDP a.s. říjen 2010 Projekt kanalizačních přípojek – VRV a.s. předpoklad 06/2012 SP VYDÁNO Probíhá Zhotovitel veřejné kanalizace – PSVS (02/2012) pasportizace stávajícího stavu 03/2012 – 2013 realizace uličních řadů 05/2012 – 12/2013 realizace veřejných částí přípojeksoučasně s řady realizace domovních částí přípojek individuálně Bude probíhat

6 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 6 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 6 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací Pasportizace Závěr

7 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 7 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 7 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 9 8 6 1+2+3 7 5 10 4 HARMONOGRAM – LOKALITY 7, 8, 9 (od května 2012) LOKALITY 3*, 4*, 5, 10* (do konce roku 2012) LOKALITY 1, 2, *3, *4, 6, *10 (do konce roku 2013) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 6

8 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 8 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 8 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Gravitační kanalizace • celková délka cca 7,5 km • materiál PP • profily DN 200-300 • hloubka uložení cca 2,0 – 3,0 m  Domovní přípojky • celková délka na veřejném pozemku (odhad): 2,1 km (1,6 km gravitační a 0,5 km tlakové) • materiál PP/PVC, PE • profil DN 150, D 40  Tlaková kanalizace •celková délka cca 3,1 km •materiál PE profily D 80-50 •hloubka uložení cca 1,7 m

9 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 9 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 9 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Samostatná stavba kan. přípojky je tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodňovaného pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.  Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.  Opravy a údržby kan. přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.  Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

10 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 10 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 10 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Přípojka gravitační kanalizace NOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA STÁVAJÍCÍ ODPAD REVIZNÍ ŠACHTA (POUZE PŘI DLOUHÉ PŘÍPOJCE, PŘI ZMĚNĚ SMĚRU, LOMU, POŽADAVKU PROVOZOVATELE) ULIČNÍ STOKA

11 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 11 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 11 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Přípojka tlakové kanalizace DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE GRAVITAČNÍ PŘÍPOJKA Z DOMU TLAKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ULIČNÍ ŘAD TLAKOVÉ KANALIZACE Ø cca. 1 m hl. cca 2 m

12 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 12 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 12 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací Pasportizace Závěr

13 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 13 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 13 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Každý majitel nemovitosti obdrží /obdržel následující dokumenty:  Průvodní dopis  Situace s vlastní nemovitostí  Plná moc  Souhlas s vydáním územního souhlasu a vstupem na pozemky“, přes které bude kanalizační přípojka vedena  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Městem Říčany – při přebírání Územního souhlasu a projektu kanalizační přípojky na Městském úřadě  Smlouva o zřízení věcného břemene - po realizaci kanalizační přípojky

14 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 14 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 14 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Průvodní dopis

15 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 15 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 15 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Situace s vlastní nemovitostí

16 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 16 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 16 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Plná moc pověřující město zajištěním zhotovení a projednání projektu kanalizační přípojky pro Vaši nemovitost

17 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 17 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 17 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Souhlas s vydáním územního souhlasu a vstupem na pozemky “, přes které bude kanalizační přípojka vedena

18 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 18 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 18 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Zaslání zakreslené situace  Telefonický kontakt  Obchůzka zástupců projektanta po vyžádání, po jednotlivých nemovitostech (únor – březen 2012)  Zakreslení trasy kanalizační přípojky  Na základě tohoto zákresu bude možné identifikovat dotčené pozemky  Převzetí podepsaných plných mocí, souhlasů

19 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 19 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 19 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Zakreslení trasy kanalizační přípojky

20 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 20 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 20 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Plná moc:  Udělení „Plné moci“ obci pro zajištění projektové dokumentace přípojky a podání žádosti na stavebním úřadu.  Souhlas:  Podepsání „Souhlasu s vydáním územního souhlasu a vstupem na pozemky“, přes které bude kanalizační přípojka vedena stavebník (nejčastěji majitel nemovitosti) majitel/é (dotčené nemovitosti)

21 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 21 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 21 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Udělení „Plné moci“ Obci pro zajištění projektové dokumentace přípojky a podání žádosti na Stavebním úřadu Jan Novák 12.2.1960 Jan Novák ŘÍČANY

22 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 22 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 22 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Podepsání „Souhlasu s vydáním územního rozhodnutí a vstupem na pozemky“, přes které bude kanalizační přípojka vedena

23 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 23 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 23 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací Pasportizace Závěr

24 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 24 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 24 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Zástupci zhotovitelských firem provedou následující činnosti před zahájením stavby kanalizace  Pasportizace jednotlivých objektů  Pasportizace jednotlivých kanalizačních přípojek  Pasportizace domovních studní.  Pasportizace komunikací dotčených stavbou a používaných vozidly stavby

25 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 25 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 25 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  Pasportizace jednotlivých objektů Jedná se o fyzickou prohlídka, pověřenou osobou dodavatele, jednotlivých nemovitostí a jejich sklepů, a to včetně příslušné fotodokumentace s ohledem na výskyt podzemní vody a skalního podloží v dané lokalitě. (Objekty v havarijním stavu budou posouzeny statikem.) Tento dokument bude vytištěn a podepsán ze strany dodavatele a majitele nemovitosti.  Pasportizace jednotlivých kanalizačních přípojek Na místě samém bude upřesněna poloha nově budované přípojky, upřesněna dimenze, hloubka napojení (u tlakových přípojek upřesněno místo pro čerpací stanici a pro připojení elektro přívodu k technologickému rozvaděči). Tento dokument bude vytištěn a podepsán ze strany dodavatele a majitele nemovitosti. Majitel nemovitosti bere na vědomí, že následné změny provedené po pokládce potrubí bude majitel plně hradit zhotoviteli.  Pasportizace domovních studní Jedná se o fyzickou prohlídku (pověřenou osobou dodavatele-hydrogeolog) jednotlivých studní v prostoru stavby (i blízkém okolí). Bude provedeno zaměření hladiny podzemní vody před zahájením prací. Na některých studních určených hydrogeologem budou osazena měřidla, která budou snímat pohyb hladiny v průběhu stavby i s ohledem na roční období.  Pasportizace komunikací Dokumentace stavu všech komunikací dotčených stavbou s technickým popisem a video záznamem. Tyto jednotlivé dokumenty budou vyhotoveny min. ve dvou vyhotoveních ( 1x dodavatel a 1x majitel nemovitosti, (části týkající se investora- Město Říčany).

26 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 26 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 26 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací Pasportizace Závěr

27 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 27 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 27 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DISKUZE

28 HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 28 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 28. a 29.2.2012 strana 28 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 9 8 6 1+2+3 7 5 10 4 LOKALITY 7, 8, 9 (od května 2012) LOKALITY 3, 4, 5, 10 (do konce roku 2012) LOKALITY 3, 4, 10, 1, 2, 6 (do konce roku 2013) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 6


Stáhnout ppt "HEJNICE DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Prezentace 8.10.2009 strana 1 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. MĚSTO ŘÍČANY DOSTAVBA KANALIZAČNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google