Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Následující dokument sloužil pouze jako podklad

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Následující dokument sloužil pouze jako podklad"— Transkript prezentace:

1 Následující dokument sloužil pouze jako podklad
– vodítko k prezentaci projektu Kanalizace Letohrad - Kunčice, která proběhla dne Uvedené texty nejsou vyčerpávajícím právním, technickým ani jiným dokumentem. HOCHTIEF CZ, a. s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoli následky či škody vzniklé aplikací této prezentace.

2 Developerské projekty Dopravní infrastruktura
Pozemní stavby Developerské projekty Dopravní infrastruktura HOCHTIEF CZ a. s. závod Morava divize Pozemní stavby Sokolská třída 2800/99, Ostrava Jeronýmova 493/8, Olomouc

3 KANALIZACE LETOHRAD - KUNČICE
Prezentace projektu 24. září 2012, Letohrad

4 Obsah Úvodní slovo Organigram (představení účastníků výstavby) Základní informace o HOCHTIEF CZ Základní parametry projektu Harmonogram projektu Kanalizační přípojky Projektová dokumentace kanalizační přípojky Diskuze, dotazy

5 Organigram

6 www.hochtief.cz Základní informace o HOCHTIEF CZ Plzeňská 16/3217
Praha 5 Česká republika Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6229 CZ Sídlo: Zapsána v: IČO: DIČ: Telefon: Fax: Akciová společnost HOCHTIEF CZ je silnou stavební společností na českém trhu s dlouhodobou tradicí. Je součástí nadnárodního koncernu HOCHTIEF AG, který má své pobočky po celém světě. HOCHTIEF CZ se zaměřuje na realizaci projektů pozemního stavitelství, dopravní infrastruktury a developerských projektů.

7 Historie 2006 HOCHTIEF CZ 2002 1999 HOCHTIEF nový majoritní vlastník 1998 VSB a.s. 1994 Vodní stavby Bohemia a.s. 1992 Vodní stavby Temelín a.s. 1985 Výstavba jaderné elektrárny Temelín n.p. 1951 Vodní stavby n.p. 1939 Stavební divize společnosti Baťa

8 Průměrný roční objem výroby HOCHTIEF CZ
Rozdělení podle segmentů trhu

9 Kanalizace Letohrad - Kunčice
Výstavba splaškové kanalizace: Část „prostřední“ Kunčice Část „horní“ Kunčice

10 Základní parametry projektu - kanalizace
Kanalizace „prostřední“ Kunčice: Gravitační stoky m Z toho bylo 281 m realizováno v 1.etapě Výtlačný řad m Čerpací stanice 1 ks Kanalizace „horní“ Kunčice: Gravitační stoky ,4 m Přípojky k UV, vysazené odbočky 34,4 m Tlakové řady m Tlakové přípojky m Domovní čerpací jímky 27 ks Celková délka kanalizace: ,8 m Celková délka kanalizace k realizaci: 4495,8 m

11 Základní parametry projektu - kanalizace
Materiál kanalizace (gravitační stoky): žebrované hrdlované potrubí z polypropylenu Materiál kanalizace (tlakové řady): z polyethylenu řady PE100 PN10 Betonové prefabrikované kanalizační šachty o průměru 1 m: 94 ks Domovní čerpací stanice – plastová nádrž o průměru 0,8 m + vystrojení čerpací technologií – 27 ks ( „Horní“ Kunčice ) Čerpací stanice – železobetonová kruhová jímka o průměru 2 m + vystrojení čerpací technologií – 1 ks ( „Prostřední Kunčice“ ) Křížení s vodním tokem Tichá Orlice: 1 místo křížení bezvýkopovou technologií Celkový objem vyhloubené zeminy: cca 8850 m3 Celková plocha nově položených povrchů komunikací: cca 7850 m2

12 Harmonogram projektu Protokolární předání a převzetí staveniště: Zahájení prací: Výstavba kanalizace: (plán prací v jednotlivých částech obce viz grafický harmonogram, který bude následovat) Uvedení povrchů komunikací a zeleně do původního stavu – 2.etapy: 1.etapa (před zimou): Uvedení povrchů komunikací a zeleně do původního stavu na stoce XXIIb („Horní“ Kunčice), LK-6 a LK-6-1 („Prostřední“ Kunčice): Provizorní opravy komunikací ve správě SÚS (stoky LK-1, LK-1-1, LK-3, LK-3-1): 2.etapa (po zimě): Uvedení povrchů komunikací a zeleně do původního stavu u zbývajících částí + finální oprava komunikací ve správě SÚS: Dokončení všech prací a předání díla objednateli: 4/2014 Před opravou komunikací musí být hotová část kanalizační přípojky od kraje komunikace do vzdálenosti minimálně 2m – zajišťuje si vlastník napojované nemovitosti.

13

14

15

16

17

18

19 Jak bude výstavba probíhat
prezentace projektu a postupu výstavby pro občany v předstihu 5 dní dostanete do schránky leták s informací – aktualizovaný datum zahájení prací + informace na vývěsce Městského úřadu omlouváme se za krátkodobé zhoršení podmínek pokud vede trasa kanalizace v místní komunikaci, která je úzká, bude tato po dobu provádění prací téměř vždy plně uzavřena pro automobilovou dopravu, bude zajištěn pohyb pěších; pokud není ulice slepá, je možný příjezd z druhé strany po obci se bude pohybovat zvýšené množství techniky, mnoho výkopů – dbejte své osobní bezpečnosti, nepouštějte děti do blízkosti stavenišť a skládek po provedení prací uvedeme dotčené povrchy do původního Aktuální informace ohledně stavby:

20 Kanalizační přípojky Kanalizace „prostřední“ Kunčice:
Gravitační stoky - budou vysazeny odbočky pro přípojky na hlavních stokách. Kanalizace „horní“ Kunčice: Gravitační stoky – budou zrušeny stávající jednotné stoky a přepojeny stávající přípojky na stoky XXII a XIIb. Tlakové řady – bude vybudováno celkem 27 tlakových přípojek ukončených domovní čerpací jímkou. Vlastník napojované nemovitosti si musí zajistit napojení splaškových odpadních vod na čerpací jímku.

21

22

23 Projektová dokumentace kanalizační přípojky
Projekt kanalizační přípojky řeší odvedení splaškových odpadních vod z nemovitostí Zpracování projektu si zajišťuje vlastník napojované nemovitosti. Termín zpracování projektové dokumentace – nejpozději do konce ledna 2013 Co udělat před zpracováním PD: Prověřit hloubku vývodu vnitřní kanalizace z nemovitosti – odkopání + zaměření geodetem. Pokud vývod nebude v dostatečné výšce oproti výšce projektované stoky, nebude se možné napojit gravitačně (samospádem). Podklady pro projektanta poskytne na vyžádání město.

24 Projektová dokumentace kanalizační přípojky
Materiál kanalizační přípojky: Pro přípojku bude na hlavní stoce vysazena odbočka DN 300/200 UR2/ hladké KG Potrubí pro přípojku bude použito PVC KG tuhosti SN8 v komunikaci a PVC KG tuhosti min.SN 4 mimo komunikaci. Co musí z projektové dokumentace přípojky vyplývat: U gravitační přípojky – místo vysazení odbočky, výška napojení na hlavní stoku, spád potrubí přípojky. U tlakové přípojky – hloubka uložení domovní čerpací jímky, výška nátoku do čerpací jímka, spád potrubí gravitační části přípojky (přítok do čerpací stanice). Projektová dokumentace musí obsahovat: Technická zpráva Situace stavby – místo vysazované odbočky pro kanalizační přípojku musí jasně specifikované, t.j. staničením na příslušné stoce, případně zaměřením alespoň ke 2 pevným bodům Podélný profil – výška napojení na hlavní stoku, spád potrubí, materiál potrubí Dokladová část – vyjádření správců dotčených sítí, souhlas napojením kanalizační přípojky, souhlasy majitelů sousedních pozemků apod.

25 Vzor – situace

26 Vzor – podélný profil

27 Diskuze, dotazy

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Následující dokument sloužil pouze jako podklad"

Podobné prezentace


Reklamy Google