Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Následující dokument sloužil pouze jako podklad – vodítko k prezentaci projektu Kanalizace Letohrad - Kunčice, která proběhla dne 24.9.2012. Uvedené texty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Následující dokument sloužil pouze jako podklad – vodítko k prezentaci projektu Kanalizace Letohrad - Kunčice, která proběhla dne 24.9.2012. Uvedené texty."— Transkript prezentace:

1 Následující dokument sloužil pouze jako podklad – vodítko k prezentaci projektu Kanalizace Letohrad - Kunčice, která proběhla dne Uvedené texty nejsou vyčerpávajícím právním, technickým ani jiným dokumentem. HOCHTIEF CZ, a. s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoli následky či škody vzniklé aplikací této prezentace.

2  Pozemní stavby  Developerské projekty  Dopravní infrastruktura HOCHTIEF CZ a. s. závod Morava divize Pozemní stavby Sokolská třída 2800/99, Ostrava Jeronýmova 493/8, Olomouc

3 KANALIZACE LETOHRAD - KUNČICE Prezentace projektu 24. září 2012, Letohrad

4 Obsah  Úvodní slovo  Organigram (představení účastníků výstavby)  Základní informace o HOCHTIEF CZ  Základní parametry projektu  Harmonogram projektu  Kanalizační přípojky  Projektová dokumentace kanalizační přípojky  Diskuze, dotazy

5 Organigram

6 Akciová společnost HOCHTIEF CZ je silnou stavební společností na českém trhu s dlouhodobou tradicí. Je součástí nadnárodního koncernu HOCHTIEF AG, který má své pobočky po celém světě. HOCHTIEF CZ se zaměřuje na realizaci projektů pozemního stavitelství, dopravní infrastruktury a developerských projektů. Plzeňská 16/ Praha 5 Česká republika Městský soud v Praze, oddíl B, vložka CZ Základní informace o HOCHTIEF CZ Sídlo: Zapsána v: IČO: DIČ: Telefon: Fax:

7 Historie Vodní stavby Bohemia a.s. Vodní stavby Temelín a.s. Výstavba jaderné elektrárny Temelín n.p. Vodní stavby n.p. Stavební divize společnosti Baťa VSB a.s. HOCHTIEF nový majoritní vlastník HOCHTIEF CZ 2006

8 Průměrný roční objem výroby HOCHTIEF CZ Rozdělení podle segmentů trhu

9 Výstavba splaškové kanalizace:  Část „prostřední“ Kunčice  Část „horní“ Kunčice Kanalizace Letohrad - Kunčice

10  Kanalizace „prostřední“ Kunčice:  Gravitační stoky3126 m  Z toho bylo 281 m realizováno v 1.etapě  Výtlačný řad85 m  Čerpací stanice1 ks  Kanalizace „horní“ Kunčice:  Gravitační stoky351,4 m  Přípojky k UV, vysazené odbočky34,4 m  Tlakové řady890 m  Tlakové přípojky290 m  Domovní čerpací jímky27 ks  Celková délka kanalizace:4776,8 m  Celková délka kanalizace k realizaci:4495,8 m Základní parametry projektu - kanalizace

11  Materiál kanalizace (gravitační stoky): žebrované hrdlované potrubí z polypropylenu  Materiál kanalizace (tlakové řady): z polyethylenu řady PE100 PN10  Betonové prefabrikované kanalizační šachty o průměru 1 m: 94 ks  Domovní čerpací stanice – plastová nádrž o průměru 0,8 m + vystrojení čerpací technologií – 27 ks ( „Horní“ Kunčice )  Čerpací stanice – železobetonová kruhová jímka o průměru 2 m + vystrojení čerpací technologií – 1 ks ( „Prostřední Kunčice“ )  Křížení s vodním tokem Tichá Orlice: 1 místo křížení bezvýkopovou technologií  Celkový objem vyhloubené zeminy: cca 8850 m 3  Celková plocha nově položených povrchů komunikací: cca 7850 m 2

12  Protokolární předání a převzetí staveniště:  Zahájení prací:  Výstavba kanalizace: (plán prací v jednotlivých částech obce viz grafický harmonogram, který bude následovat)  Uvedení povrchů komunikací a zeleně do původního stavu – 2.etapy:  1.etapa (před zimou):  Uvedení povrchů komunikací a zeleně do původního stavu na stoce XXIIb („Horní“ Kunčice), LK-6 a LK-6-1 („Prostřední“ Kunčice):  Provizorní opravy komunikací ve správě SÚS (stoky LK-1, LK-1-1, LK-3, LK-3-1):  2.etapa (po zimě):  Uvedení povrchů komunikací a zeleně do původního stavu u zbývajících částí + finální oprava komunikací ve správě SÚS:  Dokončení všech prací a předání díla objednateli: 4/2014  Před opravou komunikací musí být hotová část kanalizační přípojky od kraje komunikace do vzdálenosti minimálně 2m – zajišťuje si vlastník napojované nemovitosti. Harmonogram projektu

13

14

15

16

17

18

19  prezentace projektu a postupu výstavby pro občany  v předstihu 5 dní dostanete do schránky leták s informací – aktualizovaný datum zahájení prací + informace na vývěsce Městského úřadu  omlouváme se za krátkodobé zhoršení podmínek  pokud vede trasa kanalizace v místní komunikaci, která je úzká, bude tato po dobu provádění prací téměř vždy plně uzavřena pro automobilovou dopravu, bude zajištěn pohyb pěších; pokud není ulice slepá, je možný příjezd z druhé strany  po obci se bude pohybovat zvýšené množství techniky, mnoho výkopů – dbejte své osobní bezpečnosti, nepouštějte děti do blízkosti stavenišť a skládek  po provedení prací uvedeme dotčené povrchy do původního  Aktuální informace ohledně stavby: Jak bude výstavba probíhat

20  Kanalizace „prostřední“ Kunčice:  Gravitační stoky - budou vysazeny odbočky pro přípojky na hlavních stokách.  Kanalizace „horní“ Kunčice:  Gravitační stoky – budou zrušeny stávající jednotné stoky a přepojeny stávající přípojky na stoky XXII a XIIb.  Tlakové řady – bude vybudováno celkem 27 tlakových přípojek ukončených domovní čerpací jímkou. Vlastník napojované nemovitosti si musí zajistit napojení splaškových odpadních vod na čerpací jímku. Kanalizační přípojky

21

22

23  Projekt kanalizační přípojky řeší odvedení splaškových odpadních vod z nemovitostí  Zpracování projektu si zajišťuje vlastník napojované nemovitosti.  Termín zpracování projektové dokumentace – nejpozději do konce ledna 2013  Co udělat před zpracováním PD:  Prověřit hloubku vývodu vnitřní kanalizace z nemovitosti – odkopání + zaměření geodetem.  Pokud vývod nebude v dostatečné výšce oproti výšce projektované stoky, nebude se možné napojit gravitačně (samospádem).  Podklady pro projektanta poskytne na vyžádání město. Projektová dokumentace kanalizační přípojky

24  Materiál kanalizační přípojky:  Pro přípojku bude na hlavní stoce vysazena odbočka DN 300/200 UR2/ hladké KG  Potrubí pro přípojku bude použito PVC KG tuhosti SN8 v komunikaci a PVC KG tuhosti min.SN 4 mimo komunikaci.  Co musí z projektové dokumentace přípojky vyplývat:  U gravitační přípojky – místo vysazení odbočky, výška napojení na hlavní stoku, spád potrubí přípojky.  U tlakové přípojky – hloubka uložení domovní čerpací jímky, výška nátoku do čerpací jímka, spád potrubí gravitační části přípojky (přítok do čerpací stanice).  Projektová dokumentace musí obsahovat:  Technická zpráva  Situace stavby – místo vysazované odbočky pro kanalizační přípojku musí jasně specifikované, t.j. staničením na příslušné stoce, případně zaměřením alespoň ke 2 pevným bodům  Podélný profil – výška napojení na hlavní stoku, spád potrubí, materiál potrubí  Dokladová část – vyjádření správců dotčených sítí, souhlas napojením kanalizační přípojky, souhlasy majitelů sousedních pozemků apod. Projektová dokumentace kanalizační přípojky

25 Vzor – situace

26 Vzor – podélný profil

27 27 Identity ProfileHT Hungary Diskuze, dotazy

28 28 Identity ProfileHT Hungary Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Následující dokument sloužil pouze jako podklad – vodítko k prezentaci projektu Kanalizace Letohrad - Kunčice, která proběhla dne 24.9.2012. Uvedené texty."

Podobné prezentace


Reklamy Google