Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

horní Ludgeřovice – II. Etapa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "horní Ludgeřovice – II. Etapa"— Transkript prezentace:

1 horní Ludgeřovice – II. Etapa
Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa Následující dokument sloužil POUZE jako podklad – vodítko k prezentaci projektu kanalizace Ludgeřovice. Uvedené texty nejsou vyčerpávajícím právním, technickým, ani jiným dokumentem. - „Sdružení Ludgeřovice“ nenese jakoukoli odpovědnost za jakékoli následky či škody vzniklé aplikací této prezentace.

2 horní Ludgeřovice – II. etapa
Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa Prezentace projektu 9. října 2012, LUDGEŘOVICE

3 Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice
a horní Ludgeřovice – II. etapa Obsah prezentace Úvodní slovo Organigram Základní informace o společnostech ve SDR Základní ukazatelé projektu Harmonogram projektu Jak bude probíhat výstavba Postup u přípojek odbočka / přípojka Diskuze, dotazy

4 Organigram Obec Ludgeřovice – investor Ing. Přemysl Váňa 602 7171 320
OPŽP SFŽP Moravskoslezský kraj Obec Ludgeřovice – investor Ing. Přemysl Váňa Koordinátor BOZP PREVENT Morava s.r.o. Autorský dozor, generální projektant, KONEKO spol. s r. o. Správce stavby Sdružení CENTROPROJEKT – ČECH – ENGINEERING Ing. Jaroslav Valkovič – tel.: Ing. Martin Sadílek, vedoucí projekt. týmu, tel.: Ing. René Pfleger vedoucí projekt. týmu tel.: Jiří Boháček vedoucí sektoru Ostrava tel.: Jiří Motloch hlavní stavbyvedoucí tel.: Ing. Radovan Kvapil tel. : Ing. Pavel Pfleger tel.: Roman Kohút stavbyvedoucí tel.: Ing. Martin Resner tel.: Jiří Dohnal tel.: Ing. Milan Sedláček tel.: Ing. Václav Sýkora tel.: Ing.Tomáš Halfar stavbyvedoucí tel.:

5 SDRUŽENÍ LUDGEŘOVICE HOCHTIEF CZ a.s.
Praha 5, Plzeňská 16/3217, Leader sdružení, podíl ve sdružení 60 % HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Morava Sokolská tř. 2800/99, Ostrava-Moravská Ostrava, EUROVIA CS, a. s. Národní 10, Praha 1, 2. účastník sdružení, podíl ve sdružení 20% VOKD, a. s. Nákladní 1/3179, Ostrava-Moravská Ostrava, 3. účastník sdružení, podíl ve sdružení 20%

6 www.hochtief.cz Základní informace o HOCHTIEF CZ Plzeňská 16/3217
Praha 5 Česká republika Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6229 CZ Sídlo: Zapsána v: IČO: DIČ: Telefon: Fax: Akciová společnost HOCHTIEF CZ je silnou stavební společností na českém trhu s dlouhodobou tradicí. Je součástí nadnárodního koncernu HOCHTIEF AG, který má své pobočky po celém světě. HOCHTIEF CZ se zaměřuje na realizaci projektů pozemního stavitelství, dopravní infrastruktury a developerských projektů.

7 Historie 2006 HOCHTIEF CZ 2002 1999 HOCHTIEF nový majoritní vlastník 1998 VSB a.s. 1994 Vodní stavby Bohemia a.s. 1992 Vodní stavby Temelín a.s. 1985 Výstavba jaderné elektrárny Temelín n.p. 1951 Vodní stavby n.p. 1939 Stavební divize společnosti Baťa

8 Průměrný roční objem výroby HOCHTIEF CZ
Rozdělení podle segmentů trhu

9

10 Základní informace o firmě EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 10 Praha 1 Česká Republika Zapsaná v: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561 IČO: DIČ: CZ Telefon: FAX:   Společnost EUROVIA CS, a. s., dříve Stavby silnic a železnic, a. s., patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství.

11 Průměrný roční objem výroby EUROVIA CS, a.s.

12 ZÁKLADNÍ INFORMACE VOKD, a.s.
Sídlo: Nákladní 1/3179 Ostrava-Moravská Ostrava Česká Republika Zapsána v: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vl.595 IČO: DIČ: CZ Telefon:  699 111 Fax: PROFIL SPOLEČNOSTI Založena Jedna z největších stavebních společnosti v ČR Činnost společnosti zahrnuje komplexní pozemní, podzemní a důlní stavitelství Titul „stavební firma roku 2009“ a 1. místo v soutěži Czech TOP 100 z roku 1998 Držitel ISO 9001, 14001, certifikátu Bezpečný podnik, oprávnění pro utajované informace do stupně „TAJNÉ“

13 HISTORIE SPOLEČNOSTI zřízen národní podnik Výstavba ostravsko-karvinských dolů. 1957 národní podnik VOKD převeden do podřízenosti kombinátu Ostravsko-karvinských dolů 1969 vytvořen samostatný exportní závod k zabezpečování zahraniční obchodní činnosti 1994 registrována akciová společnost VOKD 2003 zřízena dceřiná společnost Construcción de Minas y de Obras Subterráneas S.A. zabývající se důlní a podzemní stavební činností ve Španělsku stoprocentně vlastněná VOKD, a.s. zřízena dceřiná společnost EOSA 2002,S.A., jejímž předmětem podnikání jsou všechny druhy práce spojené s důlní výstavbou, veřejné stavby a obecně veškeré práce v podzemí a na povrchu, v níž má VOKD,a.s. 50 % vlastnický podíl. 2006 Mateřskou společností VOKD, a.s. je od října 2006 Geofin, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Velká 2984/23.

14 VÝVOJ PODÍLU DIVIZÍ NA OBRATU SPOLEČNOSTI
ROZDĚLENÍ VÝROBY DLE ČINNOSTÍ

15 Základní ukazatelé projektu – splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa
Cena díla: 375 875 257,- Kč bez DPH Projektant: KONEKO spol. s r.o., Ostrava Správce stavby: Sdružení CENTROPROJEKT – ČECH – ENGINEERING Dodavatel: Sdružení společností HOCHTIEF CZ a.s. – leader sdružení, EUROVIA CS, a.s., VOKD, a.s. Předpoklad zahájení stavby: ve 42.týdnu Předpokládaný termín dokončení prací: do Jedná se o odkanalizování obce (odvod splaškových vod) obce Ludgeřovice s odvodem splaškových vod prostřednictvím stávající páteřní stoky v obci Petřkovice do ÚČOV Ostrava. Hlavní stoka je vedena podél místní vodoteče, Ludgeřovického potoka, ve velmi obtížných geologických a hydrogeologických podmínkách. Napojení na stávající páteřní kanalizační stoku v Petřkovicích

16 Základní technické parametry – splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa Délka stok – 28,9 km Délka přípojek – 3,2 km (cca 1150 ks) Na trase stok je umístěno cca 1050 betonových (DN 1000) a plastových (DN 600) šachet Na obsypy a zásypy potrubí bude použito cca 150 000 t nového kameniva a stejné množství vykopané zeminy bude uloženo na skládku. ( t = nákladních vozidel Tatra) Součástí stokové sítě je jedna čerpací stanice. Zajištění výkopu mikropilotáží bm Zajištění výkopu štětovnicovými stěnami m2 Bezvýkopové technologie – 1500 bm Asfaltové povrchů – m2

17 Harmonogram projektu – splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa
Datum podepsání smlouvy: Slavnostní zahájení: Předání staveniště: Zahájení prací: týdnů Dokončení prací: Provádění prací v roce 2012: 12 – 15 otevřených „čel“ kanalizace, realizace cca 3000 m kanalizace V zimním období, při vhodných klimatických podmínkách budou práce prováděny v omezeném rozsahu, předpokládá se provádění zejména bezvýkopovými technologiemi. Provádění prací v roce 2013: 21 – 26 otevřených „čel“ kanalizace. Dokončení kanalizace včetně finálních povrchů.

18 Zahájení prací - horní Ludgeřovice:
Harmonogram projektu – splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa Zahájení prací - horní Ludgeřovice: Stoka T – louka u tréninkového hřiště Stoka TL16 – ul. Okružní (jižní část) Stoka TL19 – ul. Hlučínská (od Obecního domu po č. p. 590) Stoka TL23 – ul. Na Návsi (od ul. U Potoka po ul. Požární) Stoka TL26f - cesta k č. p. 1197 Stoka TL37 - ul. Rozvětvená Mikrotuneláže – ul. Na Návsi u č. p. 302, č. p. 1312, č. p. 61 Zajištění výkopu + mikropiloty – ul. U Potoka

19 Harmonogram projektu – splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa
Zahájení prací - dolní Ludgeřovice - SO.01: Stoka T – u fotbalového hřiště Stoka TL8e2 – ul. Vtipná Zahájení prací - dolní Ludgeřovice - SO.02: Stoka U – ul. Finské domky (u vodní nádrže) Stoka U7 – ul. Finské domky a ul. Průběžná (od rybníku k č. p. 1023) Stoka U7c – ul. Višňová Stoka U9 – ul. Rybniční

20 Splašková kanalizace – Dolní Ludgeřovice
Ing. Martin Resner tel.: Ing. Pavel Pfleger tel.: Ing. Tomáš Halfar tel.:

21 Splašková kanalizace – Horní Ludgeřovice
Jiří Motloch tel.: Roman Kohút tel.: Ing. Martin Resner tel.:

22 Jak bude výstavba probíhat
Prezentace projektu a postupu výstavby pro občany + pravidelně v předstihu 5 dní dostanete do schránky leták s informací – aktualizovaný datum zahájení prací + informace na vývěsce OÚ omlouváme se za krátkodobé zhoršení životních podmínek pokud vede trasa kanalizace v místní komunikaci, bude tato po dobu provádění prací téměř vždy plně uzavřena pro automobilovou dopravu, bude zajištěn pohyb pěších; pokud není ulice slepá, je možný příjezd z druhé strany po obci se bude pohybovat velké množství techniky, mnoho výkopů – dbejte své osobní bezpečnosti, nepouštějte děti do blízkosti stavenišť a skládek po provedení prací uvedeme dotčené povrchy do původního stavu

23 Jak bude výstavba probíhat

24 Přípojka / odbočka

25 Rozdíl odbočka a přípojky

26 O domovní přípojce 1. Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze splaškové vody z domácností (z kuchyně, koupelny, WC, apod.). 2.    Každá nemovitost smí mít pouze 1 domovní přípojku. 3. Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu. Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je nutno zřídit čistící šachty nebo alespoň vložit čistící kus, v některých případech (v blízkosti čerpacích stanic na hlavní síti kanalizace) je vhodné osadit na přípojce zpětnou klapku v šachtě. Přípojka musí být provedena jako vodotěsná. 4.   Veřejná část domovních přípojek bude vybudována jednotně o průměru DN 150 mm /200 mm, z PP. Další pokračování potrubí do domů může být z kameniny, z PVC nebo PP a to stejného nebo menšího průměru (ne většího). Doporučuje se minimálně stejný profil z důvodu čištění. Při přechodu z kameniny na PVC je nutno použít originální přechodový kus, nestačí obetonování nebo zatmelení. Únosnost PVC doporučujeme min. SN8. 5.   Sklon domovní přípojky z kameniny, popřípadě z PVC DN 150 mm, by měl být minimálně 2 %. Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami. 6.  Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku (zákon č. 274/2001 Sb., paragraf 18 odst.4) a jeho novela č. 76/2006 Sb. Žumpa musí potrubím obejít nebo projít a žumpa se vyčerpá a zasype se nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.).

27 Přípojky – organizace, příprava, náklady
Obec zajistí kompletní zpracování PD a související činnosti pro vydání patřičného povolení u STÁVAJÍCÍCH nemovitostí (ostatní případy individuální projednání na OU). Projektanti, kteří budou zpracovávát dokumentaci budou zveřejněni na webových stránkách obce a na úřední vývěsce. Projektant a geodet budou průběžně procházet obec - získávání podkladů pro vypracování projektové dokumentace přípojky (důkladné zvážení trasy majitelem nemovitosti). Majitel nemovitosti musí prokazatelně (nejlépe odkopáním) ověřit polohu a VÝŠKU vývodu odpadu z nemovitosti. Majitel nemovitosti je povinen s projektantem spolupracovat. Obec bude hradit náklady na PD Vlastní realizace přípojky je možná kdykoli po osazení „šachtičky“ stavbou, nabytí právní moci US, nesmí se ale pustit splašky (vazba na ostatní úseky kanalizace) – až po výzvě (kolaudaci kanalizace), nejdéle do 12 měsíců od výzvy tj. 2014; náklady na vrub vlastníka nemovitosti výzva provozovateli před zásypem / oddělení dešťových vod

28 Přípojka – oddělení dešťových vod

29 INFORMACE - WEB

30 Diskuze a dotazy

31 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "horní Ludgeřovice – II. Etapa"

Podobné prezentace


Reklamy Google