Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifika výstavby optických síti na území HM Prahy květen 2010 Svatopluk Fröhlich S com s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifika výstavby optických síti na území HM Prahy květen 2010 Svatopluk Fröhlich S com s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Specifika výstavby optických síti na území HM Prahy květen 2010 Svatopluk Fröhlich S com s.r.o.

2 Telekomunikační stavby na klíč Specializace na optické sítě Sídlo Praha, pobočka Ústí nad Labem

3 Liniové stavby v historickém prostředí Praha = vysoká koncentrace vlivů – poptávka po nových technologiích – tlak na zachování prostředí, zejména v centru města

4 - Správce dotčené infrastruktury: nezasahovat do stávajícího prostředí, pokud ano, tak po skončení uvést do lepšího stavu než před stavbou Protichůdné požadavky stran - Investor : co nejnižší cena, nejkratší termín

5 Sen o nízké ceně ovlivňují: - Projektant - Investor - Konkurence

6 Když nákladová cena roste (a výkaz výměr se nemění) Problémy zjistitelné před otevřením výkopu Lokalita Stávající sítě, frekvence provozu, povrchy, hloubka uložení Úředníci, dotčené subjekty – sami o sobě a podmínky povolení Čas běží Politické nebo společenské akce

7 Problémy zjištěné až v průběhu prací Zaměření – když je to ve skutečnosti jinak Neznámé sítě (od zakopaného zbytku VN kabelu až po černé stavby) Pozornost orgánů, dbajících svých zájmů Kořeny stromů, archeologické památky Zemina – písek – navážka – modrý beton

8 § 161 Vlastníci technické infrastruktury (1) Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Na žádost pořizovatele územně analytických podkladů, územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby. (2) Na výzvu orgánu územního plánování a stavebního úřadu jsou vlastníci technické infrastruktury povinni jim bez průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle tohoto zákona. Stavební zákon

9 Vyřizování souvisejících povolení - DIO Předvídavost - Výkopové povolení (TSK - na základě koordinačních vyjádření) Trpělivost - DIR - nájemní smlouvy (TSK, Acton, Urbia atd) Zkontrolujte si: ÚR vč. nabití právní moci, koordinační vyjádření TSK, smlouvy o smlouvě budoucí OSS a správců, originály sítí správců

10 - zajistit dopravní značení, oplocenky, pochozí lávky Vlastní provádění prací Zajištění provozu stavby Spolupracující subjekty - mobilní WC - odvoz výkopku, nahrazení jiným zásypem - signální vesty - stojící vozidla

11 Technika - Především ruční práce - Technika jen výjimečně, pouze doprava a protlaky/podvrty

12 Pozemky Pozor při vynucené změně trasy Cizí pozemek = často velký problém

13 Konflikty a jejich řešení Postup podle zákonů a vyhlášek Hledání kompromisů Všechno stojí na lidech

14 Postup pro nestandardní řešení - výsledné řešení musí být zcela funkční - nesmí ohrozit dotčené - označit - zabezpečit proti poškození

15 Děkuji za pozornost Prezentace na www.scom.cz ke staženíwww.scom.cz Svatopluk Fröhlich svatopluk.frohlich@scom.cz


Stáhnout ppt "Specifika výstavby optických síti na území HM Prahy květen 2010 Svatopluk Fröhlich S com s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google