Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FRVŠ 1400/2010/F1/a Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Proces 2 Zemní práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FRVŠ 1400/2010/F1/a Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Proces 2 Zemní práce."— Transkript prezentace:

1 FRVŠ 1400/2010/F1/a Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Proces 2 Zemní práce

2 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 – zemní práce

3 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 - zemní práce Zemní práce Vstup Měření, kritéria, meze Procedury, postupy Výstup Zdroje Regulátory Vlastník procesu

4 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 Zemní práce Zemní práce jsou zpravidla po ustavení a zprovoznění objektů zařízení staveniště prováděny jako první práce v rámci zhotovování stavebního díla. Zemní práce v pozemním stavitelství se podle etap postupu rozdělují na: –přípravné zemní práce, –hlavní zemní práce, –dokončovací zemní práce. zpět

5 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 Procedury, postupy Stavební připravenost, Převzetí staveniště, Zkoušení kontaminace zeminy, Výškové a polohové vytýčení díla, Zemní práce, Úprava plochy dna výkopu, Aj.zpětzpět

6 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 Vlastník procesu Stavbyvedoucí –Kompetence –Kvalifikace zpět

7 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 Vstupy –Před samotným zahájením provádění zemních prací musíme nejprve přenést obvod budoucí stavby z výkresu situace, který je součástí projektové dokumentace na plochu staveniště. –Vytýčení stavby provádí autorizovaný geodet a hlavní vytyčovací prvky musí být umístěny mimo prostor budoucí stavby. Tedy tak, aby stavební práce nemohly způsobit jejich zničení. –K převzetí zaměřeného obvodu stavby potřebujeme znát: – pevné výškové body, – obvod staveniště (včetně čísel parcel a případných právních omezení jejich užívání), – prvky směrového – půdorysného vytýčení. –Úkolem stavbyvedoucího je následně zajistit náhradní – pomocné body, které budou v období výstavby fixovány v místech bez možnosti ohrožení jejich znehodnocení. –Klasifikace a vlastnosti zemin. zpět

8 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 Výstupy –Odkopy – slouží k odstranění terénních nerovností. –Násypy – sypané konstrukce vybudované na povrchu území. –Zásypy – jsou sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu. –Výkopy – provádí se hloubením pod úroveň terénu. Výkopy dělíme na: Stavební jámy, Rýhy, Šachty. –Předávací protokol. zpět

9 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 Zdroje Lidské zdroje Energetické, Informační, Materiálové –Roubení Pažení, Rozepření. –Stavební stroje Dozery, Rýpadla, Nakladač, Nákladní sklápěč, Aj. Regulátory –Normy, –Zákony, Zákon č. 183/2006 Sb. –Vyhlášky Vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb. Vyhláška č. 85/1976 Sb. –Výkresová dokumentace –Harmonogramy –Technologické předpisy zpět

10 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 Měření, kritéria a mezezpětzpět Předmět kontrolyPodklady ke kontrole Způsob kontroly Doklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Stavební připravenostSmlouva, projektová dokumentace, technologický postup, skutečný stav na staveništi VizuálněProtokolStavbyve doucí 1x před započetím prací Převzetí staveništěSmlouva, projektová dokumentace Odborné posouzení Protokol, stavební deník Stavbyve doucí 1x před započetím prací Stanovení skutečné tloušťky ornice před jejím sejmutím Projektová dokumentace, technologický postup MěřeníBez dokladu Stavbyve doucí 1x před započetím prací Deponie a mezideponie sejmuté ornice Projektová dokumentace, plán organizace výstavby VizuálněStavební deník Stavbyve doucí, mistr průběžně Geometrie zemního tělesaProjektová dokumentace MěřeníStavební deník Stavbyve doucí, mistr Průběžně Převzetí základové spáry technickým dozorem investora Projektová dokumentace, technologický postup Odborné posouzení Stavební deník, protokol Stavbyve doucí, dozor investora Před následnou ukládkou další konstrukce

11 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 2 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědnýzpětzpět Matice odpovědnosti zemní práce Smlouva o dílo Převzetí staveniště Stavební připravenost BOZPVýškové vytýčení díla Sejmutí ornice Deponie a mezideponie Provedení zem. výkopových prací Úprava plochy dna výkopu Geometrie zem. Tělesa Převzetí základové spáry dozorem investora JednatelPI StavbyvedoucíIPPPPIIIIPP MistrPPOOOO PracovníkPPPP


Stáhnout ppt "FRVŠ 1400/2010/F1/a Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Proces 2 Zemní práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google