Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

2 13/1997 Sb. zákon o pozemních komunikacích 104/1997 vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

3 104/97 Sb. vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích § 10 Údržba a opravy mostů (1)Údržba a opravy mostů se provádějí v rámci technické péče o mosty na základě technické dokumentace, výsledků prohlídek, diagnostického průzkumu, popř. dokumentace opravy. Povinnost vykonávat údržbu a opravy mostu začíná dnem vydání kolaudačního rozhodnutí a trvá i v době před uvedením mostu do provozu a v době jeho dočasného vyloučení z provozu. (2) Údržbu a opravy mostů (včetně násypových a zářezových svahů pod nimi) zabezpečuje vlastník (správce) mostu. Údržbu a opravy komunikace, vodního toku, nádrže, jiného objektu nebo území pod mostem (s výjimkou svahů), popř. cizího zařízení na mostě nebo pod ním zabezpečuje příslušný vlastník (správce) tohoto zařízení nebo území, a to vždy po dohodě s vlastníkem (správce) mostu.

4 104/97 Sb. vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (3) Při údržbě a opravách mostu nesmí dojít ke znečištění prostoru pod mosty, zejména vodních toků a chráněného vodohospodářského území. (4) Údržbu mostů tvoří souhrn prací, kterými se mosty a jejich vybavení udržují v řádném technickém, bezpečném a sjízdném stavu za všech povětrnostních a za běžných dopravních podmínek. Tato údržba se provádí průběžně po celý rok. (5) Při opravě mostu se stavebními pracemi prováděnými podle schválené dokumentace odstraňují zjištěná poškození nebo vady. (6) Bližší podrobnosti o údržbě a opravách mostů obsahuje doporučená ČSN 73 6221.

5 Historický vývoj mostního stavitelství

6 Základní názvosloví konstrukcí mostů

7 Základní typy konstrukcí mostů • Trámový most • Příhradový most • Rámový most • Obloukový most • Zavěšený most • Visutý most

8 Trámový most Taisho-ku, Osaka z roku 1994, o celkovém rozpětí 1573m.

9 Příhradový most Železniční spojitý příhradový most o čtyřech polích Otaki-mura z roku 1989 o celkovém rozpětí 251m.

10 Rámový most

11 Obloukový most Edogawa-ku, Tokyo o rozpětí 137 m

12 Zavěšený most Mariánský most Ústí nad Labem

13 Visutý most Golden Gate Bridge, San Francisco

14 Mosty ČR v současnosti

15 Poruchy mostů

16 Nejčastější poruchy mostů

17

18

19

20 Typy poruch mostů 1.Nestavební provozní údržba – čištění povrchů vozovek, chodníků, říms, odvodňovačů, ložisek (koroze), odstranění vegetace, předmětů. 2.Stavební údržba menšího rozsahu – oprava krytu, těsnění spár. 3.Opravy (projekt) – výměny vozovky, příslušenství, sanace trhlin aj. 4. Rekonstrukce – zvýšení únosnosti: - zesílení tlačených/tažených prvků, vnější kabely, smyková oblast. - výměna nosné konstrukce, úprava spodní stavby - úprava prostorového uspořádání


Stáhnout ppt "Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google