Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

s dopravní infrastrukturou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "s dopravní infrastrukturou"— Transkript prezentace:

1 s dopravní infrastrukturou
Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

2 Zesilování asfaltových vozovek
Obnova únosnosti (mechanické účinnosti) vozovky nebo její zvýšení. Provádí se výměnou jednotlivých vrstev nebo i přidáním vrstev dalších z nových materiálů (tl. > 40 mm). Faktory, ovlivňující návrh na zesílení vozovky: dopravní zatížení tloušťka jednotlivých vrstev a celé vozovky deformační a pevnostní charakteristiky materiálů stávajících vrstev vlastnosti zemin a vodní režim v podloží stávající vozovky

3 Zesilování asfaltových vozovek
– postup navrhování

4 Dopravní zatížení Velikost zatížení vozovek silničním provozem vychází z povolených limitů zatížení vozidel a náprav. Zatížení způsobovaná různými vozidly s různým využitím užitečné hmotnosti se převádí na návrhovou nápravu pomocí vztahů, které vyjadřují účinek daného zatížení na porušení vozovek. Hnací náprava o celkové působící statické síle 115 kN. NV = N1+PN2+N2+PN2+N3+PN3+NSO+A+PA (+T+PT) NVp= 0,5 . (δZ + δK) . NV δZ - koeficient růstu intenzity dopravy NV pro dobu od sčítání po rok zahájení provozu δK - koeficient růstu dopravy pro dobu od sčítání po rok konce návrhového období – v jednom směru a jednom pruhu.

5

6 Třídy dopravního zatížení

7 Vodní režim difúzní (příznivý) hpv > 2 hs + dpr pendulární (nepříznivý) dpr + hs < hpv < dpr +2 hs kapilární (velmi nepříznivý) hpv < dpr+ hs HPV – hladina podzemní vody, hpv – průměrná vzdálenost HPV, Dpr – hloubka promrzání vozovky, hs – kapilární výška při úplném nasycení pórů zeminy vodou

8 Únosnost podloží Namáhání podloží Napětí v jednotlivých vrstvách
vozovky Namáhání asfaltových vrstev tahem za ohybu

9 Únosnost podloží Vyjádřen nejčastěji modulem pružnosti [MPa] – odvozuje se z výsledků laboratorní zkoušky pevnosti zeminy CBR.

10 Konstrukční, materiálové a technologické varianty zesílení vozovky:
položení další vrstvy z nové asfaltové směsi (tl. > 40 mm) vybourání obrusné (případně další) vrstvy stávající vozovky a položení vrstvy nové o stejné nebo větší tloušťky vybourání vrstvy (vrstev) krytu a horní podkladové vrstvy a jejich nahrazení novými vrstvami zesílení provést i CB (nevyztuženými nebo spojitě vyztuženými) deskami nebo vrstvou Návrh zesílení (výpočet, dimenzační grafy, vzorové listy).

11 Návrh zesílení - výpočet:
C – konstanta vyplývající z řešení dvouvrstvého systému (3300) P – zatížení kola standardní nápravy (50 kN) y15 – průhyb naměřený pákovým průhybometrem (uprav. na 15°C) ydov – dovolená hodnota průhybu

12 Návrh zesílení – nomogram:

13 Návrh zesílení - vzorové listy

14


Stáhnout ppt "s dopravní infrastrukturou"

Podobné prezentace


Reklamy Google