Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

2 Zesilování asfaltových vozovek Obnova únosnosti (mechanické účinnosti) vozovky nebo její zvýšení. Provádí se výměnou jednotlivých vrstev nebo i přidáním vrstev dalších z nových materiálů (tl. > 40 mm). Faktory, ovlivňující návrh na zesílení vozovky: -dopravní zatížení -tloušťka jednotlivých vrstev a celé vozovky -deformační a pevnostní charakteristiky materiálů stávajících vrstev -vlastnosti zemin a vodní režim v podloží stávající vozovky

3 Zesilování asfaltových vozovek – postup navrhování

4 Dopravní zatížení Velikost zatížení vozovek silničním provozem vychází z povolených limitů zatížení vozidel a náprav. Zatížení způsobovaná různými vozidly s různým využitím užitečné hmotnosti se převádí na návrhovou nápravu pomocí vztahů, které vyjadřují účinek daného zatížení na porušení vozovek. Hnací náprava o celkové působící statické síle 115 kN. NV = N1+PN2+N2+PN2+N3+PN3+NSO+A+PA (+T+PT) NV p = 0,5. (δ Z + δ K ). NV δ Z - koeficient růstu intenzity dopravy NV pro dobu od sčítání po rok zahájení provozu δ K - koeficient růstu dopravy pro dobu od sčítání po rok konce návrhového období – v jednom směru a jednom pruhu.

5

6 Třídy dopravního zatížení

7 Vodní režim HPV – hladina podzemní vody, h pv – průměrná vzdálenost HPV, D pr – hloubka promrzání vozovky, h s – kapilární výška při úplném nasycení pórů zeminy vodou difúzní (příznivý) h pv > 2 h s + d pr pendulární (nepříznivý) d pr + h s < h pv < d pr +2 h s kapilární (velmi nepříznivý) h pv < d pr + h s

8 Únosnost podloží Napětí v jednotlivých vrstvách vozovky Namáhání podloží Namáhání asfaltových vrstev tahem za ohybu

9 Únosnost podloží Vyjádřen nejčastěji modulem pružnosti [MPa] – odvozuje se z výsledků laboratorní zkoušky pevnosti zeminy CBR.

10 Konstrukční, materiálové a technologické varianty zesílení vozovky: -položení další vrstvy z nové asfaltové směsi (tl. > 40 mm) -vybourání obrusné (případně další) vrstvy stávající vozovky a položení vrstvy nové o stejné nebo větší tloušťky -vybourání vrstvy (vrstev) krytu a horní podkladové vrstvy a jejich nahrazení novými vrstvami -zesílení provést i CB (nevyztuženými nebo spojitě vyztuženými) deskami nebo vrstvou Návrh zesílení (výpočet, dimenzační grafy, vzorové listy).

11 Návrh zesílení - výpočet: C – konstanta vyplývající z řešení dvouvrstvého systému (3300) P – zatížení kola standardní nápravy (50 kN) y 15 – průhyb naměřený pákovým průhybometrem (uprav. na 15°C) y dov – dovolená hodnota průhybu

12 Návrh zesílení – nomogram:

13 Návrh zesílení - vzorové listy

14


Stáhnout ppt "Systémy hospodaření s dopravní infrastrukturou Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google