Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geotechnický průzkum Vít Černý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geotechnický průzkum Vít Černý."— Transkript prezentace:

1 Geotechnický průzkum Vít Černý

2 OSNOVA Úvod do GT průzkumu Průzkumné metody Polní zkoušky
GT průzkum pro pozemní komunikace GT průzkum pro přehrady (a jiné velké stavby) Zemní konstrukce 2011/2012

3 Úvod do GT průzkumu Geotechnický průzkum = inženýrskogeologický průzkum = stavebně technický průzkum Slouží ke zjištění vlastností základové půdy (materiálů) a její heterogenity pro geotechnický návrh konstrukce Platná norma = EC 7 Zemní konstrukce 2011/2012

4 Konstrukčních materiálů
Úvod do GT průzkumu Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy Průzkum Základové půdy Konstrukčních materiálů Podzemní vody Průzkumu musí vždy předcházet projekt průzkumných prací! Zemní konstrukce 2011/2012

5 Sledování a monitoring
Úvod do GT průzkumu EC 7 ponechává rozdělení průzkumu na etapy Etapy průzkumu Předběžný Podrobný Sledování a monitoring Posouzení celkové stability a obecné vhodnosti lokality Posouzení vhodné polohy konstrukce Zvážení možných metod zakládání a zlepšování zemin Ocenění možného vlivu na okolí Terénní průzkumné práce Zemní konstrukce 2011/2012

6 Úvod do GT průzkumu Dále EC 7 (část 2) obsahuje a definuje:
Návrh hloubky průzkumných děl (druhy) Laboratorní zkoušky (zkušební program, typy) Terénní zkoušky Jsou v něm popsány všechny možné (i nemožné) polní (terénní) zkoušky, jejich metodika a vhodnost jejich použití. Zemní konstrukce 2011/2012

7 Rozdělení průzkumných metod
Průzkumné metody Rozdělení průzkumných metod Přímé Vrty Kopané sondy Nepřímé Penetrace Geofyzikální VES, Multikabel Seismika, gravimetrie Polní zkoušky Zemní konstrukce 2011/2012

8 VIDEO Průzkumné metody Přímá průzkumná díla: vrty kopané sondy
Zemní konstrukce 2011/2012

9 Vždy musí být doplněny lab. zkouškami!
Průzkumné metody Přímá průzkumná díla: vrty kopané sondy Vždy musí být doplněny lab. zkouškami! Zemní konstrukce 2011/2012

10 Průzkumné metody Nepřímá průzkumná díla:
penetrace => statická, dynamická, standardní Zemní konstrukce 2011/2012

11 Průzkumné metody Geofyzikální metody elektrické – VES, Multikabel
ostatní – gravimetrie, úderová seismika … Zemní konstrukce 2011/2012

12 Polní zkoušky Polní zkoušky Zjišťovací Penetrace Původní napjatost
Propustnost Ověřovací Únosnost Míra zhutnění Geometrie Zemní konstrukce 2011/2012

13 Polní zkoušky Zjišťovací: penetrace původní napjatost propustnost
Zemní konstrukce 2011/2012

14 Polní zkoušky Ověřovací: únosnost míra zhutnění geometrie
Zemní konstrukce 2011/2012

15 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace
Technické podmínky Ministerstva dopravy a spojů TP 76 Část A – Zásady geotechnického průzkumu Část B – Provádění geotechnického průzkumu Zemní konstrukce 2011/2012

16 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace
Druhy geotechnického průzkumu Podle druhu výstavby Pro novostavby Pro rekonstrukce Podle předmětu šetření Průzkum trasy a okolí Průzkum materiálových nalezišť Průzkum pro objekty Podle podrobnosti etapy Zemní konstrukce 2011/2012

17 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace
Podle podrobnosti etapy Orientační Předběžný Podrobný Doplňující Geotechnické sledování výstavby Zemní konstrukce 2011/2012

18 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace
Orientační průzkum: Excerpce literárních a archivních podkladů (Geofond) Uplatnění nepřímých metod – geofyzika, letecká fotogrametrie, … Zemní konstrukce 2011/2012

19 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace
Předběžný průzkum: Rešerše (obdobně jako u orientačního průzkumu) Podrobné zkoumání území – dokumentace přirozených a umělých odkryvů, technické práce s odběrem charakteristických vzorků zemin a podzemní vody + lab. zkoušky geofyzika Zemní konstrukce 2011/2012

20 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace
Podrobný průzkum: Vychází se ze znalostí předchozích etap průzkumu Doplní se přímá průzkumná díla dle tabulky Terénní zkoušky a měření – určení fyzikálně mechanických parametrů hornin tvořících budoucí zemní těleso (svahy, pláň vozovky v zářezu), přetvárných vlastností zemního masívu (kde vlivem přitížení nebo odlehčení dojde ke změnám napjatosti a deformacím, mechanických vlastností hornin určených k zabudování do násypu pláně Zemní konstrukce 2011/2012

21 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace
Doplňující průzkum: Zejména zaměřen na vybrané (problémové) úseky trasy a mostní objekty Geotechnické sledování výstavby: Monitoring GT sled Zemní konstrukce 2011/2012

22 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace
Výsledky: ZZ pro trasu ZZ pro objekty ZZ pro mosty Pasportizace trasy Grafické přílohy (IG řezy) Zemní konstrukce 2011/2012

23 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace
Grafické přílohy: Zemní konstrukce 2011/2012

24 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace
Pasportizace trasy: Zemní konstrukce 2011/2012

25 Geotechnický průzkum pro přehrady
Měl by mít stejné fáze jako pro pozemní komunikace: Předběžný, podrobný, doplňkový a sledování výstavby Průzkum pro přehradní místo Průzkum zátopy Průzkum materiálových nalezišť Zemní konstrukce 2011/2012

26 Geotechnický průzkum pro přehrady
Orientační a předběžný průzkum = terénní mapování a výběr přehradního místa Zemní konstrukce 2011/2012

27 Geotechnický průzkum pro přehrady
Podrobný průzkum horniny v přehradním místě mechanické vlastnosti propustnost Zemní konstrukce 2011/2012

28 Geotechnický průzkum pro přehrady
Výsledky: ZZ výsledky polních zkoušek grafické přílohy Zemní konstrukce 2011/2012

29 Kontakt: cerny.vit@seznam.cz
Děkuji za pozornost Kontakt: Zemní konstrukce 2011/2012


Stáhnout ppt "Geotechnický průzkum Vít Černý."

Podobné prezentace


Reklamy Google