Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geotechnický průzkum Vít Černý. OSNOVA • Úvod do GT průzkumu • Průzkumné metody • Polní zkoušky • GT průzkum pro pozemní komunikace • GT průzkum pro přehrady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geotechnický průzkum Vít Černý. OSNOVA • Úvod do GT průzkumu • Průzkumné metody • Polní zkoušky • GT průzkum pro pozemní komunikace • GT průzkum pro přehrady."— Transkript prezentace:

1 Geotechnický průzkum Vít Černý

2 OSNOVA • Úvod do GT průzkumu • Průzkumné metody • Polní zkoušky • GT průzkum pro pozemní komunikace • GT průzkum pro přehrady (a jiné velké stavby) 2Zemní konstrukce 2011/2012

3 Úvod do GT průzkumu Geotechnický průzkum = inženýrskogeologický průzkum = stavebně technický průzkum Slouží ke zjištění vlastností základové půdy (materiálů) a její heterogenity pro geotechnický návrh konstrukce Platná norma = EC 7 3Zemní konstrukce 2011/2012

4 Úvod do GT průzkumu Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy 4Zemní konstrukce 2011/2012 Průzkum Základové půdy Konstrukčních materiálů Podzemní vody Průzkumu musí vždy předcházet projekt průzkumných prací!

5 Úvod do GT průzkumu EC 7 ponechává rozdělení průzkumu na etapy 5Zemní konstrukce 2011/2012 Etapy průzkumu PředběžnýPodrobný Sledování a monitoring • Posouzení celkové stability a obecné vhodnosti lokality • Posouzení vhodné polohy konstrukce • Zvážení možných metod zakládání a zlepšování zemin • Ocenění možného vlivu na okolí • Terénní průzkumné práce

6 Úvod do GT průzkumu Dále EC 7 (část 2) obsahuje a definuje: • Návrh hloubky průzkumných děl (druhy) • Laboratorní zkoušky (zkušební program, typy) • Terénní zkoušky Jsou v něm popsány všechny možné (i nemožné) polní (terénní) zkoušky, jejich metodika a vhodnost jejich použití. 6Zemní konstrukce 2011/2012

7 Průzkumné metody Rozdělení průzkumných metod PříméVrtyKopané sondyNepříméPenetraceGeofyzikální VES, Multikabel Seismika, gravimetrie Polní zkoušky 7Zemní konstrukce 2011/2012

8 Průzkumné metody 8Zemní konstrukce 2011/2012 Přímá průzkumná díla: • vrty • kopané sondy VIDEO

9 Průzkumné metody 9Zemní konstrukce 2011/2012 Přímá průzkumná díla: Vždy musí být doplněny lab. zkouškami! • vrty • kopané sondy

10 Průzkumné metody 10Zemní konstrukce 2011/2012 Nepřímá průzkumná díla: • penetrace => statická, dynamická, standardní

11 Průzkumné metody 11Zemní konstrukce 2011/2012 Geofyzikální metody • elektrické – VES, Multikabel • ostatní – gravimetrie, úderová seismika …

12 Polní zkoušky 12Zemní konstrukce 2011/2012 Polní zkoušky ZjišťovacíPenetrace Původní napjatost PropustnostOvěřovacíÚnosnost Míra zhutnění Geometrie

13 Polní zkoušky 13Zemní konstrukce 2011/2012 Zjišťovací: • penetrace • původní napjatost • propustnost

14 Polní zkoušky 14Zemní konstrukce 2011/2012 Ověřovací: • únosnost • míra zhutnění • geometrie

15 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace 15Zemní konstrukce 2011/2012 Technické podmínky Ministerstva dopravy a spojů TP 76 Část A – Zásady geotechnického průzkumu Část B – Provádění geotechnického průzkumu

16 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace 16Zemní konstrukce 2011/2012 Druhy geotechnického průzkumu Podle druhu výstavby Pro novostavby Pro rekonstrukce Podle předmětu šetření Průzkum trasy a okolí Průzkum materiálových nalezišť Průzkum pro objekty Podle podrobnosti etapy

17 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace 17Zemní konstrukce 2011/2012 Podle podrobnosti etapy OrientačníPředběžnýPodrobnýDoplňující Geotechnické sledování výstavby

18 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace 18Zemní konstrukce 2011/2012 Orientační průzkum: • Excerpce literárních a archivních podkladů (Geofond) • Uplatnění nepřímých metod – geofyzika, letecká fotogrametrie, …

19 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace 19Zemní konstrukce 2011/2012 Předběžný průzkum: • Rešerše (obdobně jako u orientačního průzkumu) • Podrobné zkoumání území – dokumentace přirozených a umělých odkryvů, technické práce s odběrem charakteristických vzorků zemin a podzemní vody + lab. zkoušky • geofyzika

20 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace 20Zemní konstrukce 2011/2012 Podrobný průzkum: • Vychází se ze znalostí předchozích etap průzkumu • Doplní se přímá průzkumná díla dle tabulky • Terénní zkoušky a měření – určení fyzikálně mechanických parametrů hornin tvořících budoucí zemní těleso (svahy, pláň vozovky v zářezu), přetvárných vlastností zemního masívu (kde vlivem přitížení nebo odlehčení dojde ke změnám napjatosti a deformacím, mechanických vlastností hornin určených k zabudování do násypu pláně

21 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace 21Zemní konstrukce 2011/2012 Doplňující průzkum: • Zejména zaměřen na vybrané (problémové) úseky trasy a mostní objekty Geotechnické sledování výstavby: • Monitoring • GT sled

22 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace 22Zemní konstrukce 2011/2012 Výsledky: • ZZ pro trasu • ZZ pro objekty • ZZ pro mosty • Pasportizace trasy • Grafické přílohy (IG řezy)

23 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace 23Zemní konstrukce 2011/2012 Grafické přílohy:

24 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace 24Zemní konstrukce 2011/2012 Pasportizace trasy:

25 Geotechnický průzkum pro přehrady 25Zemní konstrukce 2011/2012 Měl by mít stejné fáze jako pro pozemní komunikace: • Předběžný, podrobný, doplňkový a sledování výstavby Průzkum pro přehradní místo Průzkum zátopy Průzkum materiálových nalezišť

26 Geotechnický průzkum pro přehrady 26Zemní konstrukce 2011/2012 Orientační a předběžný průzkum = terénní mapování a výběr přehradního místa

27 Geotechnický průzkum pro přehrady 27Zemní konstrukce 2011/2012 Podrobný průzkum • horniny v přehradním místě • mechanické vlastnosti • propustnost

28 Geotechnický průzkum pro přehrady 28Zemní konstrukce 2011/2012 Výsledky: • ZZ • výsledky polních zkoušek • grafické přílohy

29 Děkuji za pozornost 29Zemní konstrukce 2011/2012 Kontakt: cerny.vit@seznam.czcerny.vit@seznam.cz


Stáhnout ppt "Geotechnický průzkum Vít Černý. OSNOVA • Úvod do GT průzkumu • Průzkumné metody • Polní zkoušky • GT průzkum pro pozemní komunikace • GT průzkum pro přehrady."

Podobné prezentace


Reklamy Google