Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ilustrace podkladů pro prezentaci bakalářské práce 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ilustrace podkladů pro prezentaci bakalářské práce 1."— Transkript prezentace:

1 Ilustrace podkladů pro prezentaci bakalářské práce 1

2 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Kateřina Fiktivní Vedoucí práce: Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Nová metoda měření splývavosti 19. února 2014

3 Cíle bakalářské práce  Analyzovat stávající metody měření splývavosti  Navrhnout vlastní řešení přístroje  Provést porovnání měření standardní metody s navrhovanou metodou

4 Definice

5 Definice splývavosti  Laik – Plout po povrchu – Volně viset dolů 5

6 Definice splývavosti  Odborná „Souhrn vlastností plošné textilie, jako vláčnost, poddajnost a ohýbatelnost. Vyjadřuje se poměrem rozdílů mezi plochou zkoušených vzorků a průměrnou plochou průměrů zkoušených vzorků k ploše mezikruží, tj. ploše vzorků způsobilé ke splývání. Udává se v procentech“ Zdroj: norma ČSN 80 0835 6 S R r

7  Analyzovat stávající metody měření splývavosti

8 Metody měření splývavosti  Statické  Dynamické

9 Statická metoda –Drape meter ? S R r

10 Statickou nebo dynamickou?

11 Jak vznikl? Přístroj 3M Marilyn-Monroe Meter Dynamická metoda

12

13 Hypotéza 1:  Řeším nestabilní úlohu  Jedno položení není konečná hodnota splývavosti, ale pouze jedna varianta.  Na jednom vzorku lze získat co nejvíce splývavých tvarů.

14  Navrhnout vlastní řešení přístroje

15 Vývoj nápadu

16  Dynamický koeficient splývavosti  Malé množství vzorků, více padů  Optimální počet padů?  Analýza splývavého tvaru  Výpočet plochy  Splývavou křivku  Analýzu křivky Malého množství vzorků velký počet splývavých tvarů

17  Provést porovnání standardní metody s navrhovanou metodou

18 Materiál 1 • 100% bavlna • Plátnová vazba • M: 0,16 kg/m 2 • Do: 22 nití/1cm • Dú: 20 nití/1cm • T= 22,9 Tex Materiál 2 • 100% vlna • Plátnová vazba • M: 0,18 kg/m 2 • Do: 20 nití/1cm • Dú: 18 nití/1cm • T= 24 Tex

19 PROČ POUZE DVA MATERIÁLY?  RŮZNÉ VISKO-ELASTICKÉ VLASTNOSTI MATERIÁLU  OBDOBNÉ PLOŠNÉ HMOTNOSTI  ČASOVÁ NÁROČNOST 19

20 Malé množství vzorků – více padů Hypotéza 1 20

21 21

22 22

23 23

24 Optimální počet padů Hypotéza 1 24

25

26 26

27 27

28 28

29 Shrnutí poznatků  Byly analyzovány nedostatky statické metody  Byl navržen nový přístroj na bázi dynamického měření  Statistické šetření prokázalo správnost nové metody

30 Závěr  Měření přinese úsporu – Materiálu – Času  Byla prokázána – Reprodukovatelnost měření – Opakovatelnost měření

31 Předmět dalšího výzkumu  Proměřit širokou škálu vzorků – Různý materiál (přírodní vlákna, chemická) – Různá struktura (dostava, jemnost příze, zákrut)

32 Seznam literatury [1] ČSN 80 0835. Zkoušení splývavosti plošných textilií průmětem. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1971. 20 s. Třídící znak 800835 [2]Dudová, Marta. Vliv anizotropie ohybové tuhosti na splývavost textilií. Liberec, 2012. Diplomová práce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní.

33 Děkuji za pozornost

34 Připomínky recenzentů

35 1) Citace norem  ČSN ISO 690. Informace a dokumentace –Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s.Třídící znak 010197  ČSN 80 0835. Zkoušení splývavosti plošných textilií průmětem. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1971. 20 s. Třídící znak 800835

36 ČSN 80 0835 Zkoušení splývavosti plošných textilií průmětem • Schválena 14.9.1971 • Zrušena 1.6.2008 1) Platnost normy

37 Stručné shrnutí Příprava prezentace BP 37

38 Struktura prezentace  Titulní snímek (zajímavý úvod)  Cíl práce  Jádro práce (koresponduje s cílem práce)  Shrnutí  Možnosti dalšího výzkumu  Závěr  Seznam literatury  Konečný snímek 38

39 Připomínky a dotazy k obhajobě BP  Připomínka  Správné řešení  Dotaz  Odpověď (graf, tabulka, obrázek) 39

40 Typografické zásady  Pravidlo tří (barva, řez písma, oddíly)  Střídmost a kontrast  Barva pozadí x barva písma  Čitelnost textu, grafů a tabulek  Pravidlo 6 sekund  Počet odrážek  Délka odrážek (klíčová slova) 40


Stáhnout ppt "Ilustrace podkladů pro prezentaci bakalářské práce 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google