Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ilustrace podkladů pro prezentaci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ilustrace podkladů pro prezentaci"— Transkript prezentace:

1 Ilustrace podkladů pro prezentaci
bakalářské práce

2 Nová metoda měření splývavosti
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Kateřina Fiktivní Vedoucí práce: Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Když jsem v prvním ročníku studovala předmět Odborná komunikace, dostali jsme za úkol vyhledat článek na téma měření splývavosti textilií. Kupodivu mne toto téma zaujalo a již tehdy jsem si řekla, že bych se mu mohla věnovat i ve své bakalářské práci. 19. února 2014

3 Cíle bakalářské práce Analyzovat stávající metody měření splývavosti
Navrhnout vlastní řešení přístroje Provést porovnání měření standardní metody s navrhovanou metodou

4 Definice

5 Definice splývavosti Laik Plout po povrchu Volně viset dolů

6 Definice splývavosti Odborná
„Souhrn vlastností plošné textilie, jako vláčnost, poddajnost a ohýbatelnost. Vyjadřuje se poměrem rozdílů mezi plochou zkoušených vzorků a průměrnou plochou průměrů zkoušených vzorků k ploše mezikruží, tj. ploše vzorků způsobilé ke splývání. Udává se v procentech“ Zdroj: norma ČSN

7 Analyzovat stávající metody měření splývavosti

8 Metody měření splývavosti
Statické Dynamické

9 Statická metoda –Drape meter ?
Chci-li hledat závislost, měří ten přístroj to co potřebuji?

10 Statickou nebo dynamickou?

11 Dynamická metoda Jak vznikl? Přístroj 3M Marilyn-Monroe Meter

12

13 Hypotéza 1: Řeším nestabilní úlohu
Jedno položení není konečná hodnota splývavosti, ale pouze jedna varianta. Na jednom vzorku lze získat co nejvíce splývavých tvarů.

14 Navrhnout vlastní řešení přístroje

15 Vývoj nápadu

16 Malého množství vzorků velký počet splývavých tvarů
Dynamický koeficient splývavosti Malé množství vzorků, více padů Optimální počet padů? Analýza splývavého tvaru Výpočet plochy Splývavou křivku Analýzu křivky

17 Provést porovnání standardní metody s navrhovanou metodou

18 Materiál 1 Materiál 2 100% bavlna Plátnová vazba M: 0,16 kg/m2 Do: 22 nití/1cm Dú: 20 nití/1cm T= 22,9 Tex 100% vlna Plátnová vazba M: 0,18 kg/m2 Do: 20 nití/1cm Dú: 18 nití/1cm T= 24 Tex

19 Proč pouze Dva materiály?
RŮZNÉ VISKO-ELASTICKÉ VLASTNOSTI MATERIÁLU OBDOBNÉ PLOŠNÉ HMOTNOSTI ČASOVÁ NÁROČNOST

20 Malé množství vzorků – více padů
Hypotéza 1 Malé množství vzorků – více padů

21

22

23

24 Hypotéza 1 Optimální počet padů

25

26

27

28

29 Shrnutí poznatků Byly analyzovány nedostatky statické metody
Byl navržen nový přístroj na bázi dynamického měření Statistické šetření prokázalo správnost nové metody

30 Závěr Měření přinese úsporu Byla prokázána Materiálu Času
Reprodukovatelnost měření Opakovatelnost měření

31 Předmět dalšího výzkumu
Proměřit širokou škálu vzorků Různý materiál (přírodní vlákna, chemická) Různá struktura (dostava, jemnost příze, zákrut)

32 Seznam literatury [1] ČSN Zkoušení splývavosti plošných textilií průmětem. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, s. Třídící znak [2] Dudová, Marta. Vliv anizotropie ohybové tuhosti na splývavost textilií. Liberec , Diplomová práce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní.

33 Děkuji za pozornost

34 Připomínky recenzentů

35 1) Citace norem ČSN ISO 690. Informace a dokumentace –Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, s.Třídící znak ČSN Zkoušení splývavosti plošných textilií průmětem. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, s. Třídící znak

36 ČSN 80 0835 Zkoušení splývavosti plošných textilií průmětem
1) Platnost normy ČSN Zkoušení splývavosti plošných textilií průmětem Schválena Zrušena

37 Příprava prezentace BP
Stručné shrnutí

38 Struktura prezentace Titulní snímek (zajímavý úvod) Cíl práce
Jádro práce (koresponduje s cílem práce) Shrnutí Možnosti dalšího výzkumu Závěr Seznam literatury Konečný snímek

39 Připomínky a dotazy k obhajobě BP
Připomínka Správné řešení Dotaz Odpověď (graf, tabulka, obrázek)

40 Typografické zásady Pravidlo tří (barva, řez písma, oddíly)
Střídmost a kontrast Barva pozadí x barva písma Čitelnost textu, grafů a tabulek Pravidlo 6 sekund Počet odrážek Délka odrážek (klíčová slova)


Stáhnout ppt "Ilustrace podkladů pro prezentaci"

Podobné prezentace


Reklamy Google