Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MĚŘENÍ POSUNŮ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ZÁKLADNÍ POJMY, POŽADAVKY A PŘEDPISY JIŘÍ GREČNÁR H2IGE1 L2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MĚŘENÍ POSUNŮ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ZÁKLADNÍ POJMY, POŽADAVKY A PŘEDPISY JIŘÍ GREČNÁR H2IGE1 L2014."— Transkript prezentace:

1 MĚŘENÍ POSUNŮ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ZÁKLADNÍ POJMY, POŽADAVKY A PŘEDPISY JIŘÍ GREČNÁR H2IGE1 L2014

2 Posun a přetvoření  Posun  prostorová změna polohy stavebního objektu nebo jeho části proti poloze v základní nebo předcházející etapě měření  Přetvoření  změna tvaru stavebního objektu nebo jeho části proti tvaru v základní nebo předcházející etapě měření

3 Vlivy posunů a přetvoření  Působení vnějších vlivů  Změna zatížení základové půdy  Dynamické provozní účinky  Kolísání hladiny spodní vody  Seismická činnost  Poddolování  Nerovnoměrné sedání základů  Vady materiálu objektu

4 Sledování posunů a přetvoření  Jedna z nejnáročnějších aplikací měřických postupů  Nutná vysoká přesnost a spolehlivost výsledků  Metody měření  Fyzikální  Geodetické  Účel měření  Získat velikost změn a rychlost vývoje

5 Sledování posunů a přetvoření  Provádí se v různých fázích výstavby  Při laboratorních zkouškách konstrukcí  Při zakládání stavebních objektů  V průběhu výstavby objektů  Při předání objektů do provozu  V průběhu provozu objektů

6 Základní pojmy  Pozorovaný bod – bod osazený na pozorovaném objektu  Vztažná soustava – soubor bodů mimo sledovaný objekt  Vztažný bod – bod vztažné soustavy  Připojovací bod – vztažný bod sloužící k polohovému nebo výškovému připojení  Stanoviskový bod – vztažný bod, který je stanoviskem  Ověřovací bod – vztažný bod, kterým se ověřuje stálost připojovacího bodu  Orientační bod – bod sloužící k orientaci směrových osnov

7 Základní pojmy  Posun relativní – změna detekovaná v soustavě pozorovaných bodů  Posun absolutní – změna vzhledem k soustavě vztažných bodů  Sedání/zdvih – svislý posun směrem dolů/nahoru  Průhyb – přetvoření ve svislém směru  Náklon – odchýlení od svislice  Pootočení – otočení kolem obecně položené osy

8 Základní pojmy  Etapová měření – opakované zaměření sítě vztažných a pozorovaných bodů v určeném časovém intervalu  Základní etapa – počáteční etapa měření, vzhledem k níž jsou počítány posuny, obvykle je zaměřena s vyšší přesností

9 Projekt měření posunů  Účel a význam měření  Údaje o geologických a hydrogeologických vlastnostech základové půdy  Údaje o způsobu založení projektu  Hodnoty očekávaných teoretických posunů a deformací v čase  Specifikace přesnosti měření  Metodika měření a rozbor přenosti  Druh, počet a rozmístění pozorovaných značek  Časový plán měření  Způsob zpracování výsledků  Rozpočet nákladů

10 Etapy měření  Volí se v intervalech, aby byl plynule zachycen průběh změn  Zpravidla v období nulového, čtvrtinového, polovičního, tříčtvrtinového a plného zatížení základové spáry  Po dokončení výstavby se posuny měří v intervalech podle druhu a charakteru objektu  Stavby mimořádného významu se měří nepřetržitě  Nultá etapa se zpravidla zaměřuje se zvýšenými požadavky na přesnost  Mezi etapovými měřeními se ověřuje stálost vztažné soustavy

11 Požadavky na měření  Dány normou ČSN 73 0405 – Měření posunů stavebních objektů  Další související předpisy  ČSN 73 0202 - Přesnost geom. par. ve výstavbě  ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě  ČSN 73 0031 – Spolehlivost stavebních konstrukcí  ČSN 73 1001 – Zakládání staveb  ČSN 73 2030 – Zatěžovací zkoušky stav. konstrukcí  ČSN 73 6209 – Zatěžovací zkoušky mostů

12 Přesnost měření  Přesnost je dána normou ČSN 73 0405  Rozlišuje se zda jde o novostavbu nebo již existující objekt  Předepsána mezní odchylkou δ  Pro nové objekty  p…celkový teoretický očekávaný posun  Pro již existující objekty  p k …kritický posun

13 Zdroje  Inženýrská geodézie I GE16 Modul 02 Geodézie ve stavebnictví, O. Švábenský, A. Vitula, J. Bureš

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MĚŘENÍ POSUNŮ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ZÁKLADNÍ POJMY, POŽADAVKY A PŘEDPISY JIŘÍ GREČNÁR H2IGE1 L2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google