Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MĚŘENÍ POSUNŮ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MĚŘENÍ POSUNŮ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ"— Transkript prezentace:

1 MĚŘENÍ POSUNŮ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
ZÁKLADNÍ POJMY, POŽADAVKY A PŘEDPISY JIŘÍ GREČNÁR H2IGE1 L2014

2 Posun a přetvoření Posun Přetvoření
prostorová změna polohy stavebního objektu nebo jeho části proti poloze v základní nebo předcházející etapě měření Přetvoření změna tvaru stavebního objektu nebo jeho části proti tvaru v základní nebo předcházející etapě měření

3 Vlivy posunů a přetvoření
Působení vnějších vlivů Změna zatížení základové půdy Dynamické provozní účinky Kolísání hladiny spodní vody Seismická činnost Poddolování Nerovnoměrné sedání základů Vady materiálu objektu

4 Sledování posunů a přetvoření
Jedna z nejnáročnějších aplikací měřických postupů Nutná vysoká přesnost a spolehlivost výsledků Metody měření Fyzikální Geodetické Účel měření Získat velikost změn a rychlost vývoje

5 Sledování posunů a přetvoření
Provádí se v různých fázích výstavby Při laboratorních zkouškách konstrukcí Při zakládání stavebních objektů V průběhu výstavby objektů Při předání objektů do provozu V průběhu provozu objektů

6 Základní pojmy Pozorovaný bod – bod osazený na pozorovaném objektu
Vztažná soustava – soubor bodů mimo sledovaný objekt Vztažný bod – bod vztažné soustavy Připojovací bod – vztažný bod sloužící k polohovému nebo výškovému připojení Stanoviskový bod – vztažný bod, který je stanoviskem Ověřovací bod – vztažný bod, kterým se ověřuje stálost připojovacího bodu Orientační bod – bod sloužící k orientaci směrových osnov

7 Základní pojmy Posun relativní – změna detekovaná v soustavě pozorovaných bodů Posun absolutní – změna vzhledem k soustavě vztažných bodů Sedání/zdvih – svislý posun směrem dolů/nahoru Průhyb – přetvoření ve svislém směru Náklon – odchýlení od svislice Pootočení – otočení kolem obecně položené osy

8 Základní pojmy Etapová měření – opakované zaměření sítě vztažných a pozorovaných bodů v určeném časovém intervalu Základní etapa – počáteční etapa měření, vzhledem k níž jsou počítány posuny, obvykle je zaměřena s vyšší přesností

9 Projekt měření posunů Účel a význam měření
Údaje o geologických a hydrogeologických vlastnostech základové půdy Údaje o způsobu založení projektu Hodnoty očekávaných teoretických posunů a deformací v čase Specifikace přesnosti měření Metodika měření a rozbor přenosti Druh, počet a rozmístění pozorovaných značek Časový plán měření Způsob zpracování výsledků Rozpočet nákladů

10 Etapy měření Volí se v intervalech, aby byl plynule zachycen průběh změn Zpravidla v období nulového, čtvrtinového, polovičního, tříčtvrtinového a plného zatížení základové spáry Po dokončení výstavby se posuny měří v intervalech podle druhu a charakteru objektu Stavby mimořádného významu se měří nepřetržitě Nultá etapa se zpravidla zaměřuje se zvýšenými požadavky na přesnost Mezi etapovými měřeními se ověřuje stálost vztažné soustavy

11 Požadavky na měření Dány normou ČSN – Měření posunů stavebních objektů Další související předpisy ČSN Přesnost geom. par. ve výstavbě ČSN – Geometrická přesnost ve výstavbě ČSN – Spolehlivost stavebních konstrukcí ČSN – Zakládání staveb ČSN – Zatěžovací zkoušky stav. konstrukcí ČSN – Zatěžovací zkoušky mostů

12 Přesnost měření Přesnost je dána normou ČSN 73 0405
Rozlišuje se zda jde o novostavbu nebo již existující objekt Předepsána mezní odchylkou δ Pro nové objekty p…celkový teoretický očekávaný posun Pro již existující objekty pk…kritický posun

13 Zdroje Inženýrská geodézie I GE16 Modul 02 Geodézie ve stavebnictví, O. Švábenský, A. Vitula, J. Bureš

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MĚŘENÍ POSUNŮ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google