Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FRVŠ 1400/2010/F1/a Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Proces 3 Základové konstrukce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FRVŠ 1400/2010/F1/a Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Proces 3 Základové konstrukce."— Transkript prezentace:

1 FRVŠ 1400/2010/F1/a Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Proces 3 Základové konstrukce

2 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 – základové konstrukce

3 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 – základové konstrukce Základové konstrukce Vstup Měření, kritéria, meze Procedury, postupy Výstup Zdroje Regulátory Vlastník procesu

4 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 Základové konstrukce Základy zabezpečují přenášení účinků stavby do základové půdy. Podle způsobu, jakým je zatížení přenášeno, rozeznáváme dva konstrukční typy základů: –Základy plošné, –Základy hlubinné. Pro tento proces byly použity plošné základy z ŽBzpětzpět

5 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 Procedury, postupy Stavební připravenost, Převzetí staveniště, Pokládka výztuže, –Vodorovná výztuž se vyvazuje do armokošů, rohy se vyztužují příložkami, vzdálenost svislých třmínků je obvykle 300mm. –Před vlastní betonáží je důležitá pečlivá kontrola uložení výztuže, délka přesahů napojovaných prutů, příložky v rozích, rovinnost bednění a prostupy pro inženýrské sítě. Betonáž –Ověříme stav základové spáry, voda, bláto, napadaná hlína je nepřípustná, –Urovnáme zemnící pásek – vývody, –Doplníme chráničky a prostupy, –Zkontrolujeme rozměry domu ve vztahu k výkopům, –Provedeme betonáž dle předepsané třídy betonu v projektu, –Betonujeme do nivelety = roviny, ne po svahu, povrch nezahlazujeme, hrubý beton se lépe spojí s další vrstvou betonu, –Po betonáži doporučujeme beton udržovat vlhký až mokrý, při vysychání kropit. Příprava bednění pro betonáž, Betonáž –Při vlastní betonáži musí být pracovní spára prvního kroku betonáže čistá, bez bláta písku apod. Beton je nutno zavibrovat vibrační jehlou, po betonáži výztuž vždy očistit. Ošetřování ČB a odbednění základů.zpětzpět

6 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 Vlastník procesu Stavbyvedoucí –Kompetence –Kvalifikace zpět

7 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 Vstupy Převzetí vyhotovení základové spáry (předávací protokol), Projektová dokumentace. zpět

8 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 Výstupy Základové konstrukce –Plošné Patky, Pásy, Rošty, Desky. Předávací protokol zpět

9 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 Zdroje Lidské zdroje, Energetické, Informační, Infrastruktura –Svářecí technika, –Vibrační zařízení. Materiálové zdroje –Materiál pro bednění. –Armovací výztuž, –ČB, –Ochranné prostředky pro ošetřování betonu po betonáži. Regulátory –Normy, –Zákony, Zákon č. 183/2006 Sb. –Vyhlášky Vyhláška 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce na stavbě. –Výkresová dokumentace –Harmonogramy –Technologické předpisy zpět

10 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 Měření, kritéria a mezezpětzpět Předmět kontrolyPodklady ke kontroleZpůsob kontrolyDoklady o kontrole Kdo kontrolu provádí Četnost kontrol Stavební připravenostSmlouva, projektová dokumentace, technologický postup, skutečný stav na staveništi VizuálněProtokolStavbyvedoucí1x před započetím prací Převzetí staveništěSmlouva, projektová dokumentace Odborné posouzení Protokol, stavební deník Stavbyvedoucí1x před započetím prací Pokládka výztužeProjektová dokumentace, technologický postup VizuálněStavební deníkStavbyvedoucí1x před započetím následných prací BetonážProjektová dokumentace, technologický postup Vizuálně, měření Stavební deník, protokol Stavbyvedoucí, mistr Průběžně BedněníProjektová dokumentaceMěřeníStavební deníkStavbyvedoucí, mistr Průběžně Ošetřování ČB a odbednění základů. Technologický postupVizuálněStavební deník, protokol MistrPrůběžně Převzetí základové konstrukcetechnickým dozorem investora Projektová dokumentace, technologický postup Odborné posouzení Stavební deník, protokol Stavbyvedoucí, dozor investora Před následnou ukládkou další konstrukce

11 FRVŠ 1400/2010/F1/a Proces 3 Matice odpovědnosti P-provedl, I-informován, O-odpovědnýzpětzpět Matice odpovědnosti základové konstrukce Smlouva o dílo Převzetí staveniště Stavební připravenost BOZPPokládka výztuže BetonážBedněníOšetřování ČB OdbedněníPřevzetí základové konstrukce dozorem investora JednatelPI StavbyvedoucíIPPPIIIIP MistrPP P OOOO Pracovník P PPPP


Stáhnout ppt "FRVŠ 1400/2010/F1/a Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Proces 3 Základové konstrukce."

Podobné prezentace


Reklamy Google