Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁCE NA HRUBÉ SPODNÍ STAVBĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁCE NA HRUBÉ SPODNÍ STAVBĚ"— Transkript prezentace:

1 PRÁCE NA HRUBÉ SPODNÍ STAVBĚ
Kapitola 9 PRÁCE NA HRUBÉ SPODNÍ STAVBĚ

2 Zemní práce Výstavba inženýrských sítí a komunikací Zařizování staveniště Zakládání staveb

3

4 ZEMNÍ PRÁCE Základní informace o stavbě

5 Skládky, meziskládky, deponie
Odvoz vytěžené zeminy

6 Odvodnění

7 Základová jáma – otevření základové jámy – postup při hloubení

8

9

10

11 Provádění zemních prací
Rozdělení zemních prací do základních oblastí: Hrubé terénní úpravy: skrývka ornice, hrubá úprava terénu Vlastní výkopové práce: hloubení jam, rýh a šachet Zemní práce dokončovací: úprava terénu, rozprostírání ornice Všechny druhy zemních prací se skládají ze základních operací: Rozpojování zeminy Nabírání rozpojované zeminy Doprava zeminy Hrnutí zeminy Nakládání, vykládání, ukládání Zarovnání výkopů a ploch Zhutňování násypů

12 Stroje pro zemní práce Rypadla, výrobní operace: rozpojování nabírání, doprava, nakládání, vykládání a ukládání Dozery, výrobní operace: rozpojování, hrnutí, vykládání a ukládání Skrejpry, výrobní operace: rozpojování, nabírání, doprava, , ukládání, zarovnání Grejdry, výrobní operace: rozpojování, hrnutí, zarovnání Univerzální dokončovací stroje Zhutňovací stroje, výrobní operace: zhutňování Nakladače, výrobní operace: nakládání, vykládání, ukládání

13 Vhodnost mechanismů podle druhu a umístění výkopu
Příklady: Odkopávka: rýpadlo s výškovou lopatou, rýpadlo s nakládací lopatou, kolový nakladač, pásový nakladač Stavební jáma: rypadlo s hloubkovou nebo výškovou lopatou, rypadlo s drapákem Prokopávka: - // - Stavební rýha: rypadlo s hloubkovou lopatou, rypadlo s drapákem, rýhovač Stavební šachta: rýpadlo s drapákem Přesné rovnání: grejdr Zahrnování a rovnání: dozer na pásovém nebo kolovém podvozku

14 Konstrukce ze zemin Dodržování tloušťky vrstev a použitého materiálu
Je vhodné používat pro budování násypu sypaniny z nesoudržných zemin (písek, štěrk), jsou málo stlačitelné, propustné, nejsou namrzavé, poměrně dobře se zhutňují, jsou objemově stálé. Sypaniny ze soudržných zemin (jíly, hlíny, spraše) jsou méně vhodné, při vyšší vlhkosti mají menší pevnost, jsou namrzavé, obtížně se zhutňují. Zásypy kolem patek a pod podlahami je nutné provádět po vrstvách, cca 300 – 500 mm. Dodržení míry a způsobu zhutnění Míra zhutnění – dle projektu. Kontrolní vzorek Nesoudržné zeminy – 1 vzorek na 1000 m3, při soudržných zeminách 1 vzorek na 500 m3 zabudované sypaniny

15 Dodržení sklonu bočních stěn
Nepažené výkopy musí mít boční stěny ve sklonu odpovídajícím stabilitě zeminy Písek silně zahliněný Štěrk zajílovaný Jíl suchý, tuhý do hl.1,5 m Jíl suchý, tuhý do hl. 5 m Jíl plastický do hl. 1 m Jíl plastický do hl. 3 m Spraš suchá 1 : 0,5 1 : 0,25 Svisle 1 : 0,60 1 : 1,5 svislé

16 Dodržujeme Přesnost provedení dna a stěn základových jam: provést s přesností +/- 3 cm od projektovaného tvaru úpravy dna a stěn základových jam, rýh a šachet. Ochrana základové spáry: ruční dočištění v tl. cca 100 mm. Dodržení zimních opatření: základovou spáru je nutné chránit proti promrznutí rohožemi. Ochrana výkopů pře přítokem vody: vhodné vyspádování, zabránění přítoku povrchových vod. Záznamy ve stavebním deníku


Stáhnout ppt "PRÁCE NA HRUBÉ SPODNÍ STAVBĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google