Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kapitola 9 PRÁCE NA HRUBÉ SPODNÍ STAVBĚ. 1.Zemní práce 2.Výstavba inženýrských sítí a komunikací 3.Zařizování staveniště 4.Zakládání staveb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kapitola 9 PRÁCE NA HRUBÉ SPODNÍ STAVBĚ. 1.Zemní práce 2.Výstavba inženýrských sítí a komunikací 3.Zařizování staveniště 4.Zakládání staveb."— Transkript prezentace:

1 Kapitola 9 PRÁCE NA HRUBÉ SPODNÍ STAVBĚ

2 1.Zemní práce 2.Výstavba inženýrských sítí a komunikací 3.Zařizování staveniště 4.Zakládání staveb

3

4 Základní informace o stavbě ZEMNÍ PRÁCE

5 Skládky, meziskládky, deponie Odvoz vytěžené zeminy

6 Odvodnění

7 Základová jáma – otevření základové jámy – postup při hloubení

8

9

10

11 Provádění zemních prací Rozdělení zemních prací do základních oblastí: ------------------------------------------------------------------------------------------------- -Hrubé terénní úpravy: skrývka ornice, hrubá úprava terénu -Vlastní výkopové práce: hloubení jam, rýh a šachet -Zemní práce dokončovací: úprava terénu, rozprostírání ornice Všechny druhy zemních prací se skládají ze základních operací: ------------------------------------------------------------------------------------------------- -Rozpojování zeminy -Nabírání rozpojované zeminy -Doprava zeminy -Hrnutí zeminy -Nakládání, vykládání, ukládání -Zarovnání výkopů a ploch -Zhutňování násypů

12 Stroje pro zemní práce •Rypadla, výrobní operace: rozpojování nabírání, doprava, nakládání, vykládání a ukládání •Dozery, výrobní operace: rozpojování, hrnutí, vykládání a ukládání •Skrejpry, výrobní operace: rozpojování, nabírání, doprava,, ukládání, zarovnání •Grejdry, výrobní operace: rozpojování, hrnutí, zarovnání •Univerzální dokončovací stroje •Zhutňovací stroje, výrobní operace: zhutňování •Nakladače, výrobní operace: nakládání, vykládání, ukládání

13 Vhodnost mechanismů podle druhu a umístění výkopu Příklady: 1.Odkopávka: rýpadlo s výškovou lopatou, rýpadlo s nakládací lopatou, kolový nakladač, pásový nakladač 2.Stavební jáma: rypadlo s hloubkovou nebo výškovou lopatou, rypadlo s drapákem 3.Prokopávka: - // - 4.Stavební rýha: rypadlo s hloubkovou lopatou, rypadlo s drapákem, rýhovač 5.Stavební šachta: rýpadlo s drapákem 6.Přesné rovnání: grejdr 7.Zahrnování a rovnání: dozer na pásovém nebo kolovém podvozku

14 Konstrukce ze zemin •Dodržování tloušťky vrstev a použitého materiálu Je vhodné používat pro budování násypu sypaniny z nesoudržných zemin (písek, štěrk), jsou málo stlačitelné, propustné, nejsou namrzavé, poměrně dobře se zhutňují, jsou objemově stálé. Sypaniny ze soudržných zemin (jíly, hlíny, spraše) jsou méně vhodné, při vyšší vlhkosti mají menší pevnost, jsou namrzavé, obtížně se zhutňují. Zásypy kolem patek a pod podlahami je nutné provádět po vrstvách, cca 300 – 500 mm. •Dodržení míry a způsobu zhutnění Míra zhutnění – dle projektu. •Kontrolní vzorek Nesoudržné zeminy – 1 vzorek na 1000 m 3, při soudržných zeminách 1 vzorek na 500 m 3 zabudované sypaniny

15 Dodržení sklonu bočních stěn Nepažené výkopy musí mít boční stěny ve sklonu odpovídajícím stabilitě zeminy Písek silně zahliněný Štěrk zajílovaný Jíl suchý, tuhý do hl.1,5 m Jíl suchý, tuhý do hl. 5 m Jíl plastický do hl. 1 m Jíl plastický do hl. 3 m Spraš suchá 1 : 0,5 1 : 0,25 Svisle 1 : 0,60 Svisle 1 : 1,5 svislé

16 Dodržujeme •Přesnost provedení dna a stěn základových jam: provést s přesností +/- 3 cm od projektovaného tvaru úpravy dna a stěn základových jam, rýh a šachet. •Ochrana základové spáry: ruční dočištění v tl. cca 100 mm. •Dodržení zimních opatření: základovou spáru je nutné chránit proti promrznutí rohožemi. •Ochrana výkopů pře přítokem vody: vhodné vyspádování, zabránění přítoku povrchových vod. •Záznamy ve stavebním deníku


Stáhnout ppt "Kapitola 9 PRÁCE NA HRUBÉ SPODNÍ STAVBĚ. 1.Zemní práce 2.Výstavba inženýrských sítí a komunikací 3.Zařizování staveniště 4.Zakládání staveb."

Podobné prezentace


Reklamy Google